၁၂ လရာသီေဟာစာတမ္း

Zawgyi

ဆရာစံဇာဏီဘို၏ (စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ မွ ၃၀ ရက္ေန႔ )အထိ ၁၂ လရာသီေဟာစာတမ္းကို မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္

မိသရာသီျဖား (Aries) မတ္ (၂၁) မွ ဧၿပီ (၂၀) ၾကား

လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္ အလုပ္အဆင့္ တုိးတက္မည္ အသစ္ရရွိေသာ လုပ္ငန္းသည္ စိတ္တိုင္းက် လိုသလိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားကိုရရွိ၍ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစမ်ား ေပၚလြင္ကာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည္။

လြန္စြာ စန္းေကာင္းမည္ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားမည္ မိတ္ေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းသဖြယ္ ရင္းႏွီးေသာ သူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္မည္ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ အခ်စ္ေရး ကိစၥမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရမည္။

ရည္မွန္းခ်က္ထားသေလာက္ ေအာင္ျမင္မည္ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ပညာသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္လည္း ထူးျခားေကာင္းမြန္မည္။

မူလျဖစ္ေပၚေနေသာ ေ၀ဒနာေဟာင္းမ်ားကုိ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မည္ နာတာရွည္သဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ကုသ၍ သက္သာရာရမည္ သမားေကာင္းေတြ႕မည္ ေဆး၀ါးေကာင္းရမည္။

ေၾကြပန္းအိုးအျဖဴအတြင္း ႏွင္းဆီပန္းအနီကိုထိုး၍ ေတာင္အရပ္ အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ ထားရွိပါ။

ၿပိႆရာသီဖြား (Taurus) ဧၿပီ (၂၁) မွ ေမ (၂၁) ၾကား

ကိုယ္တိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္လည္းေကာင္း အလုပ္အၾကံအစည္မ်ား ေရွ႕တိုးလုပ္ကိုင္၍ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ ေအာင္ျမင္မည္ ရွိရင္းစြဲဘ၀မွ ပိုမိုျမင့္ေသာ ဘ၀သို႔ ကူးေျပာင္းမည္။

ေ၀းကြားေနေသာခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဆံုစည္းမည္ ေအးခ်မ္းအဆင္ေျပေသာ ေမတၱာေရးကံေပၚမည္ ။

အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ လူပ်ိႀကီး၊ အပ်ိႀကီးမ်ားအဖို႔ ေမတၱာေရး ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ အိမ္ေထာင္စန္းပြင့္ျခင္းမ်ား တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေပၚမည္။

ကိုယ္တိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္လည္းေကာင္း ပညာေရးကံေကာင္းမည္ အတတ္ပညာကို အေျခတည္၍ တိုးတက္မႈ ရရွိမည္။

ပညာႏွင့္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသူမ်ား လိုလားခ်က္ျပည့္၀မည္ အစားအေသာက္လြန္ကဲ၍ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား သတိရွိရမည္။

မိမိႏွင့္ မတည့္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားသံုးမိ၍ အစာ အဆိပ္သင့္တတ္သည္ ယၾတာ – ေျမာက္အရပ္တြင္ အစိမ္းေရာင္ ပစၥည္းတစ္ခု ထားရွိပါ။

​ေမထုန္ရာသီဖြား (Gemini) ေမ (၂၂) မွ ဇြန္ (၂၁) ၾကား

မိမိကိစၥသာမက သူတစ္ပါးကိစၥမ်ားကိုပါ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ လုပ္ကိုင္ေနဆဲ လုပ္ငန္းအား တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည္ အလုပ္သစ္ စတင္ရန္ မသင့္။ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္းျဖစ္မည္။

အႀကီးအကဲထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းရမည္ ေဘးစကားနားေထာင္မိ၍ အျပန္အလွန္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္လာမည္ ခ်စ္သူ၏ စိတ္အေျပာင္းအလဲအေပၚ နားလည္ရခက္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္မည္။

အေသးစား ျပႆနာကိုပင္ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ အျငင္းပြားကာ စိတ္ၿငိဳျငင္ေအာင္ ဆက္ဆံျခင္းခံရမည္ ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္မားစြာ ထားသင့္သည္ ပညာေရးရာ ကိစၥမွန္သမွ် အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။

စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေ၀းကြာေနသူမ်ားပင္လွ်င္ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည္။

တစ္ပါးသူ က်န္းမာေရး အညံ့ၾကံဳျခင္းအေပၚ ေစာင့္ေရွာက္ရာမွ ကိုယ္တိုင္တြင္လည္း ပင္ပန္းမႈဒဏ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးညံ့မည္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေ၀ဒနာမ်ားကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာမထားသင့္။

ေၾကြပန္းအိုးတစ္လံုးတြင္ ပန္းေရာင္ ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ကို ထိုး၍ အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ တင္ပါ။

ကာရကဋ္ရာသီျဖား(Cancer) ဇြန္ (၂၂) မွ ဇူလိုက္ (၂၂) ၾကား

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမွန္သမွ် ေအာင္ျမင္မည္ မိတ္ေဆြ အႀကီးအကဲထံမွ အကူ အညီရမည္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ လိုရာဆႏၵျပည့္မည္။

အညံ့အဆိုးမ်ားကင္းစင္၍ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားရွိမည္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေျပေျပလည္လည္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ရွိလာမည္။

အတိတ္ကာလ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခ်စ္ကံေခ၍ ေမတၱာေရးမတည္ၿငိမ္သူမ်ားပင္လွ်င္ တည္ၿငိမ္ေသာ ေမတၱာကို ျပန္လည္ရရွိ္မည္္ ဆရာအႀကီးအကဲမ်ား၏ ႏွစ္လိုမႈကို ရရွိမည္။

ပညာဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္ အလုပ္စာေမးပြဲမ်ား အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္လည္း ထူးခြ်န္စြာ ေအာင္ျမင္မည္ သူတစ္ပါးႏွင့္ ယွဥ္လိုက္က မိမိဘက္မွ ထူးျခားစြာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။

သမရိုးက်စစ္ေဆး၍မရေသာ ေ၀ဒနာမ်ားျဖစ္တတ္သည္ အသည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ဂရုစိုက္ရမည္ ဆီးႏွင့္မ်က္စိ တြဲဖက္ဒုကၡေပးတတ္သည္။

အေနာက္ေတာင္အရပ္တြင္ စတီးပန္းအိုးအတြင္း အျဖဴပန္း (၁) ပြင့္ ထိုး၍ ထားရွိပါ။

သိဟ္ရာသီဖြား (Leo) ဇူလိုင္ (၂၃) မွ ၾသဂုတ္ (၂၃) ၾကား

အေျပာင္းအလဲရွိမည္ လူမ်ိဳးကြဲ၊ လူမ်ိဳးျခား အက်ိဳးေပးမည္ ျပည္ပလုပ္ငန္းေပၚေပါက္မည္ ခရီးသြား၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မည္။

မိမိပတ္၀န္းက်င္မွ လက္ခံျခင္းမရွိေသာသူမ်ား၊ ဘာသာကြဲ၊ လူမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ဘ၀အေျခအေနကြာဟမႈေၾကာင့္ နီးစပ္ရန္ အခက္ၾကံဳေနသူမ်ား အားလံုးတို႔သည္ ။

ဤကာလအတြင္း အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ျခင္း တစ္ဆင့္တိုး၍ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းရွိမည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အတတ္ပညာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါေကာင္းသည္ ျပည္ပပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲရမည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရမည္။

အာရံုေၾကာအားနည္းျခင္း၊ ႏွလံုးအားနည္းျခင္းေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္သည္ ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူပါ ေဆးေကာင္း၊ သမားေကာင္းေတြ႔မည္။

ေနအိမ္ (သို႔) အလုပ္ခန္းအတြင္း ေသဆံုးေျခာက္ေသြ႕ေနေသာ၊ ညွိဳးႏြမ္းေနသာ သစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ားရွိက ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားပါ။

ကန္ရာသီ (Virgo) ၾသဂုတ္ (၂၄) မွ စက္တင္ဘာ (၂၂) ၾကား

အေနွာင့္အယွက္မ်ားမည္ အတိုက္အခံမ်ားမည္။ ရန္ႏွင့္ယွဥ္၍ လုပ္ကိုင္ရမည္ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပ်က္ယြင္းမည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားတတ္သည္။

မာနထိခိုက္ေအာင္ ေျပာဆိုခံရျခင္း၊ မိဘ မိသားစုအေပၚထိ ပတ္သက္ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ ခ်စ္လ်က္ႏွင့္ လမ္းခြဲရျခင္းၾကံဳမည္ သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူကို သံေယာဇဥ္ထားမွားတတ္သည္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မည္ ။

တိုးတက္မႈမ်ားကုိ ပ်က္ယြင္းေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမည္ လူမႈေရးႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ရွိႏိုင္သည္။

မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္ ဂရုစိုက္ရမည္ ယာဥ္၊ ကားေမာင္းႏွင္မႈ သတိရွိရမည္။ ေလွကားအတတ္အဆင္း သတိရွိရမည္ အကာအရံမဲ့ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ သတိရွိပါ။

ေနအိမ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေရခြက္္၊ ေရဇလံု စသည္တို႔ကို ထားရွိျခင္းမျပဳရ။

တူရာသီျဖား Libra စက္တင္ဘာ(၂၃) မွ ေအာက္တိုဘာ(၂၃)ၾကား

မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း အကူအညီရမည္။ စုေပါင္း လုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။

ယွဥ္ျပိဳင္သူ အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္းမ်ား ရရွိမည္ အလွဴမဂၤလာတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ရင္း စန္းပြင့္ျခင္း ၾကံဳမည္။

မိဘ မိသားစုမွ ျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမွ ျဖစ္ေစ မိတ္ဆက္ေပးေသာ သူတစ္ဦးသည္ မိမိအေပၚ ေမတၱာတိမ္းညႊန္ေနမည္ မူလခ်စ္သူကိုသာ ဆက္လက္ လက္တြဲပါ ေတြေ၀ ဒိြဟ မျဖစ္သင့္။

ပညာအတတ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈမ်ားကို စနစ္တက်ဖန္တီးႏိုင္မည္ က်န္းမာေရး အညံ့ အနည္းငယ္ရွိမည္ ေမတၱာေရးအေႏွာင့္အယွက္ ရွိမည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျမင့္ျမင့္မားမားထားသင့္သည္။

အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ အစာအဆိပ္ျဖစ္တတ္သည္ အဆုတ္အေအး မိလြယ္မည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သားအိမ္ေသြးသား ဒုကၡေပးမည္။

အိမ္ေရွ႕ခန္း၊ ဧည့္ခန္း အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ ေၾကြပန္းအိုးအတြင္း ပန္းအနီ ၁ ပြင့္၊ အျဖဴ ၁ ပြင့္ကို ထုိး၍ ထားရွိပါ။

ၿဗိစာၧရာသီဖြား Scorpio ေအာက္တိုဘာ(၂၄) မွ ႏို၀င္ဘာ(၂၂)ၾကား

လူေပါင္းမွား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားမည္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းမွ သူမ်ား တျခားသူမ်ား၏ျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာ ျဖစ္တတ္သည္ အတိုက္အခံမ်ားမည္ လူယံုဒုကၡေပးမည္ စာရင္းဇယား ကိစၥႏွင့္ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္။

အထင္လြဲခံရမည္ စြပ္စြဲ ခံရတတ္သည္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွ နာမည္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ဇာတ္ထြင္၍ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား အေပၚယံုၾကည္နား၀င္၍ ျပႆနာ ေျဖိရွင္းရျခင္းမ်ားရွိမည္။

စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မည္ ပညာေရးတြင္ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ အရည္အေသြး က်ဆင္းမည္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလြယ္မည္ အိမ္တြင္းေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္မည္။ အေပါင္းအသင္းမွားမည္။

အဆုတ္အေအးမိတတ္သည္ လည္ေခ်ာင္း ဒုကၡေပးမည္ အစာမေၾက ေလထိုး ေလေအာင့္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဆီး၊ မ်က္စိ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္တတ္သည္ အဆီ ၊အစိမ့္ မ်ားလြန္းေသာ အစာမ်ားေရွာင္ပါ။

လွပေသာ ထင္းရွဴးပင္ပံုကို အလုပ္(သို႔မဟုတ္)ေနအိမ္ခန္း၏ အေရွ႕(သို႔မဟုတ္) အေရွ႕ေျမာက္အရပ္တြင္ ထားရွိပါ။

ဓႏုရာသီဖြား Sagittarius ႏို၀င္ဘာ(၂၃)မွ ဒီဇင္ဘာ(၂၁)ၾကား

ရပ္တန္႔ထား လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ခါတိုင္းတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ေဆာင္ရသည္မ်ားကိုပင္ လြယ္လင့္တကူ ေဆာင္ရြက္၍ အလိုျပည့္ျခင္း ၊အဆင္ေျပျခင္း ၾကံဳမည္။

အရပ္ေ၀း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ လုပ္ငန္းမွ အစ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းတစ္ပါးအထိ ေအာင္ျမင္ျခင္း ကို လႊမ္းမိုး၏ ပဋိပကၡ ျဖစ္က ေျဖရွင္းရ ခက္ခဲသည္။

အလုိအေလ်ာက္ စကားမ်ားရျခင္း ႏွင့္ စိတ္ရႈပ္ေထြး စရာမ်ားရွိမည္ အေသးစား ျပႆနာမွ အၾကီးစား ျပႆနာသို႔ ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္ ခ်စ္သူႏွင့္ ယာယီခြဲခြာရမည္။

ရပ္တန္႔ထားေသာ အတတ္ပညာမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ အရပ္ေ၀းႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အတတ္ပညာမ်ား ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္မည္ ပညာေရး ဦးတည္ခ်က္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ၊ ေက်ာင္းအေျပာင္းအေရြ႕မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ေ၀ဒနာေဟာင္းမ်ား ျပန္ျဖစ္တတ္သည္ အရိုးအဆစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္လြယ္သည္ မေတာ္တဆ လဲျပိဳတတ္သည္ ယာဥ္၊ ကား အတက္အဆင္း သတိရွိပါ။

ေနအိမ္(သို႔မဟုတ္) အလုပ္ခန္းတို႔၏ ေတာင္ အရပ္တြင္ အနီေရာင္ ၊ အ၀ါေရာင္ ပစၥည္းမ်ား ထားရွိပါ။

မကာရ ရာသီ ဖြားCapricorn ဒီဇင္ဘာ (၂၂)မွ ဇန္န၀ါရီ(၂၀)ၾကား

ရည္ရြယ္ခ်က္အသစ္မ်ား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ လူသစ္၊ ၀န္းက်င္သစ္ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ျခင္းမွ အက်ိဳးထူး ရရွိမည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္မည္ စတင္လိုက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။

ေ၀ခြဲရခက္၍ ခ်ီတံု ခ်တံုျဖစ္ေနေသာ ေမတၱာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အလံုးစံုတြင္ ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္ရန္ အခါေကာင္း က်ေရာက္သည္။

ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပးျခင္းထက္ ဘ၀ အေျခအေနႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သူအေပၚေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဘ၀ ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိမည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္ႏွင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္၍ အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကံေကာင္းမည္။

ဘြဲ႕လြန္အတတ္ပညာမ်ားကို ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္၍ ျမင့္မားေသာ အေနအထားျဖင့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မည္။

ေရာဂါ ေ၀ဒနာသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလြယ္သည္ အဆုတ္တြင္လည္းေကာင္း ၊ အစာအိမ္တြင္လည္းေကာင္း ေ၀ဒနာကပ္ျငိလြယ္သည္ က်န္းမာေရး အညံ့ၾကံဳက သမားျပသ၍ ကုသမႈခံယူပါ။

ပိုက္ဆံအိတ္ (သို႔မဟုတ္) ပိုက္ဆံဗူးအတြင္းဘက္တြင္ လိပ္ရုပ္ပံု ကပ္ထားပါ။

ကုမ္​ရာသီဖြား Aquarius ဇန္န၀ါရီ(၂၁) မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၈)ၾကား

စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမည္ မွန္းထားသည္ မ်ား တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္မည္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွိမည္ ဦးတည္ခ်က္လႊဲမွား၍ နစ္နာဆံုးရံႈးစရာမ်ား ျဖစ္လာမည္ အျပိဳင္အဆိုင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ႏွင့္ လည္းၾကံဳမည္။

စိတ္ရႈပ္ေထြးမည္ ေ၀ဖန္သူမ်ားမည္ အတိတ္ကာလ မိမိအားနည္းခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္၍ လိုက္လံတိုက္ခိုက္သူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳမည္ ရရွိထားေသာ ခ်စ္သူ မိမိႏွင့္ ထုိက္တန္ျခင္း မရွိဟု အေတြး၀င္ကာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳမည္။

၀ါသနာပါရာ အေပၚ စိတ္ညႊတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ပညာအေပၚ ေပါ့တန္မည္ ပညာေရးတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းမည္ စိတ္ပ်႕ံလြင့္လြယ္မည္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမည္ ပုံမွန္ထက္ ပို၍ ၾကိဳးစား အားထုတ္ရမည္။

အစားအေသာက္ မွားယြင္းတတ္သည္။ သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္း မရွိဘဲ မိမိစိတ္တိုင္းက် ေဆး၀ါးမ်ား မေသာက္ရ မိမိအိပ္ခန္းအတြင္း ၾကည့္မွန္မ်ား ရွိက ဖယ္ရွားလိုက္ပါ (သို႔မဟုတ္) ဖံုးအုပ္ထားပါ။

ေျမာက္အရပ္တြင္ ေရတံခြန္ပံု ၊ ေရကန္ပံု တို႔ကို ထားရွိပါ။ ထူးျခားစြာ လာဘ္ပြင့္မည္။

မိန္​ရာသီဖြား Pisces ေဖာေဖာ္၀ါရီ(၁၉)မွ မတ္(၂၀)ၾကား

အၾကံအစည္သစ္မ်ား လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ အရပ္ေ၀း ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။

အၾကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းမ်ား ရရွိမည္ လုပ္ငန္းစီးပြား တိုးတက္မည္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္နက္ေနသည္ ေမတၱာေရး ကံေကာင္းမည္ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားမည္။ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပမည္။

အဆိုးအညံ့ အားလံုးေက်ာ္လႊား၍ အလိုဆႏၵမွန္သမွ် ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ရည္မွန္းထားသည္မ်ားအား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္။

ပညာတစ္ဖက္ ၊ လုပ္ငန္းတစ္ဖက္ တြဲဖက္၍ တိုးတက္မႈ ရွာေဖြသူမ်ား အလုိျပည့္ျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။

ဤကာလ အတြင္း ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ေက်ာခင္းအိပ္စက္ျခင္း မျပဳရ အိပ္စက္ေသာ ေနရာ အနီးအပါး၌ သတၱဳႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွိက ဖယ္ရွားပါ အခ်ိဳ အစိမ့္လြန္ကဲေသာ အစားအစာမ်ား ေရွာင္ပါ။

၀ါးတူ တစ္စံုကို ဖဲၾကိဳးအနီႏွင့္ ခ်ည္၍ အေရွ႕ေတာင္ အရပ္အျမင့္ တစ္ေနရာတြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားရွိပါ။

Unicode

၁၂ လရာသီဟောစာတမ်း

ဆရာစံဇာဏီဘို၏ (စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ မှ ၃၀ ရက်နေ့ )အထိ ၁၂ လရာသီဟောစာတမ်းကို မိတ်ဆွေများအတွက် ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်

မိသရာသီဖြား (Aries) မတ် (၂၁) မှ ဧပြီ (၂၀) ကြား

လုပ်ငန်းအောင်မြင်မည် အလုပ်အဆင့် တိုးတက်မည် အသစ်ရရှိသော လုပ်ငန်းသည် စိတ်တိုင်းကျ လိုသလိုဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အနေအထားကိုရရှိ၍ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစများ ပေါ်လွင်ကာ အောင်မြင်မှု ရရှိမည်။

လွန်စွာ စန်းကောင်းမည် လူချစ်လူခင် ပေါများမည် မိတ်တွေ၊ သူငယ်ချင်းသဖွယ် ရင်းနှီးသော သူများနှင့် မေတ္တာရေးကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်မည် စစ်မှန်သော မေတ္တာနှင့် တည်ငြိမ်သော အချစ်ရေး ကိစ္စများ ကြုံတွေ့ရမည်။

ရည်မှန်းချက်ထားသလောက် အောင်မြင်မည် ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်နှင့် ထိရောက်စွာ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်နိုင်မည် ပညာသင်တန်းနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများတွင်လည်း ထူးခြားကောင်းမွန်မည်။

မူလဖြစ်ပေါ်နေသော ဝေဒနာဟောင်းများကို ကုသပျောက်ကင်းနိုင်မည် နာတာရှည်သဖွယ် ဖြစ်နေသော ရောဂါများကိုလည်း ကုသ၍ သက်သာရာရမည် သမားကောင်းတွေ့မည် ဆေးဝါးကောင်းရမည်။

ကြွေပန်းအိုးအဖြူအတွင်း နှင်းဆီပန်းအနီကိုထိုး၍ တောင်အရပ် အမြင့်တစ်နေရာတွင် ထားရှိပါ။

ပြိဿရာသီဖွား (Taurus) ဧပြီ (၂၁) မှ မေ (၂၁) ကြား

ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုတွင်လည်းကောင်း အလုပ်အကြံအစည်များ ရှေ့တိုးလုပ်ကိုင်၍ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက် အောင်မြင်မည် ရှိရင်းစွဲဘဝမှ ပိုမိုမြင့်သော ဘဝသို့ ကူးပြောင်းမည်။

ဝေးကွားနေသောချစ်သူများနှင့် ပြန်လည် ဆုံစည်းမည် အေးချမ်းအဆင်ပြေသော မေတ္တာရေးကံပေါ်မည် ။

အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော တစ်ကိုယ်တော် လူပျိကြီး၊ အပျိကြီးများအဖို့ မေတ္တာရေး ကမ်းလှမ်းမှုနှင့် အိမ်ထောင်စန်းပွင့်ခြင်းများ တစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်ပေါ်မည်။

ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုတွင်လည်းကောင်း ပညာရေးကံကောင်းမည် အတတ်ပညာကို အခြေတည်၍ တိုးတက်မှု ရရှိမည်။

ပညာနှင့် ပြည်ပသို့ သွားရောက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသူများ လိုလားချက်ပြည့်ဝမည် အစားအသောက်လွန်ကဲ၍ ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများ သတိရှိရမည်။

မိမိနှင့် မတည့်သော အစားအသောက်များ စားသုံးမိ၍ အစာ အဆိပ်သင့်တတ်သည် ယတြာ – မြောက်အရပ်တွင် အစိမ်းရောင် ပစ္စည်းတစ်ခု ထားရှိပါ။

မေထုန်ရာသီဖွား (Gemini) မေ (၂၂) မှ ဇွန် (၂၁) ကြား

မိမိကိစ္စသာမက သူတစ်ပါးကိစ္စများကိုပါ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း ဆောင်ရွက်ရမည် လုပ်ကိုင်နေဆဲ လုပ်ငန်းအား တိုးချဲ့နိုင်သည် အလုပ်သစ် စတင်ရန် မသင့်။ အချိန်ကုန်၊ လူပန်းဖြစ်မည်။

အကြီးအကဲထံမှ အထောက်အကူကောင်းရမည် ဘေးစကားနားထောင်မိ၍ အပြန်အလှန် ပဋိပက္ခများဖြစ်လာမည် ချစ်သူ၏ စိတ်အပြောင်းအလဲအပေါ် နားလည်ရခက်လောက်အောင် ဖြစ်မည်။

အသေးစား ပြဿနာကိုပင် အကျယ်ချဲ့၍ အငြင်းပွားကာ စိတ်ငြိုငြင်အောင် ဆက်ဆံခြင်းခံရမည် ရည်မှန်းချက် မြင့်မားစွာ ထားသင့်သည် ပညာရေးရာ ကိစ္စမှန်သမျှ အဆင့်မြင့် အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။

စာသင်ကျောင်းနှင့် ဝေးကွာနေသူများပင်လျှင် အသက်မွေးမှုဆိုင်ရာ အတတ်ပညာများကို လေ့လာသင်ယူနိုင်မည်။

တစ်ပါးသူ ကျန်းမာရေး အညံ့ကြုံခြင်းအပေါ် စောင့်ရှောက်ရာမှ ကိုယ်တိုင်တွင်လည်း ပင်ပန်းမှုဒဏ်ကြောင့် ကျန်းမာရေးညံ့မည် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဝေဒနာများကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမထားသင့်။

ကြွေပန်းအိုးတစ်လုံးတွင် ပန်းရောင် နှင်းဆီတစ်ပွင့်ကို ထိုး၍ အမြင့်တစ်နေရာတွင် တင်ပါ။

ကာရကဋ်ရာသီဖြား(Cancer) ဇွန် (၂၂) မှ ဇူလိုက် (၂၂) ကြား

လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းမှန်သမျှ အောင်မြင်မည် မိတ်ဆွေ အကြီးအကဲထံမှ အကူ အညီရမည် စုပေါင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်အောင်မြင်မည် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှား၍ လိုရာဆန္ဒပြည့်မည်။

အညံ့အဆိုးများကင်းစင်၍ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများရှိမည် အေးအေးချမ်းချမ်း ပြေပြေလည်လည်နှင့် အပြန်အလှန် နားလည်မှု ရှိလာမည်။

အတိတ်ကာလ အကြိမ်ကြိမ် အချစ်ကံခေ၍ မေတ္တာရေးမတည်ငြိမ်သူများပင်လျှင် တည်ငြိမ်သော မေတ္တာကို ပြန်လည်ရရှိမည် ဆရာအကြီးအကဲများ၏ နှစ်လိုမှုကို ရရှိမည်။

ပညာဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည် အလုပ်စာမေးပွဲများ အင်တာဗျူးများတွင်လည်း ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်မည် သူတစ်ပါးနှင့် ယှဉ်လိုက်က မိမိဘက်မှ ထူးခြားစွာ အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။

သမရိုးကျစစ်ဆေး၍မရသော ဝေဒနာများဖြစ်တတ်သည် အသည်းနှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါများ ဂရုစိုက်ရမည် ဆီးနှင့်မျက်စိ တွဲဖက်ဒုက္ခပေးတတ်သည်။

အနောက်တောင်အရပ်တွင် စတီးပန်းအိုးအတွင်း အဖြူပန်း (၁) ပွင့် ထိုး၍ ထားရှိပါ။

သိဟ်ရာသီဖွား (Leo) ဇူလိုင် (၂၃) မှ သြဂုတ် (၂၃) ကြား

အပြောင်းအလဲရှိမည် လူမျိုးကွဲ၊ လူမျိုးခြား အကျိုးပေးမည် ပြည်ပလုပ်ငန်းပေါ်ပေါက်မည် ခရီးသွား၍ ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများမှ တိုးတက်အောင်မြင်မည်။

မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှ လက်ခံခြင်းမရှိသောသူများ၊ ဘာသာကွဲ၊ လူမျိုးကွဲများ၊ ဘဝအခြေအနေကွာဟမှုကြောင့် နီးစပ်ရန် အခက်ကြုံနေသူများ အားလုံးတို့သည် ။

ဤကာလအတွင်း အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာနှင့် စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်း တစ်ဆင့်တိုး၍ အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းရှိမည်။

ပြည်ပနိုင်ငံရပ်ခြားမှ အတတ်ပညာများကို ဆောင်ရွက်ရန် အခါကောင်းသည် ပြည်ပပညာရေးလမ်းကြောင်းများ ပြောင်းလဲရမည် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ကျောင်းလျှောက်ထားသူများ ကျောင်းတက်ခွင့်ရမည်။

အာရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ နှလုံးအားနည်းခြင်းရောဂါများဖြစ်တတ်သည် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူပါ ဆေးကောင်း၊ သမားကောင်းတွေ့မည်။

နေအိမ် (သို့) အလုပ်ခန်းအတွင်း သေဆုံးခြောက်သွေ့နေသော၊ ညှိုးနွမ်းနေသာ သစ်ပင် ပန်းမန်များရှိက ချက်ချင်းဖယ်ရှားပါ။

ကန်ရာသီ (Virgo) သြဂုတ် (၂၄) မှ စက်တင်ဘာ (၂၂) ကြား

အနှောင့်အယှက်များမည် အတိုက်အခံများမည်။ ရန်နှင့်ယှဉ်၍ လုပ်ကိုင်ရမည် သူတစ်ပါးကြောင့် မိမိရည်မှန်းချက်များ ပျက်ယွင်းမည် ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်သည်။

မာနထိခိုက်အောင် ပြောဆိုခံရခြင်း၊ မိဘ မိသားစုအပေါ်ထိ ပတ်သက်ပြောဆိုခြင်းကြောင့် ချစ်လျက်နှင့် လမ်းခွဲရခြင်းကြုံမည် သံယောဇဉ်မထားသင့်သူကို သံယောဇဉ်ထားမှားတတ်သည် စိတ်ပျံ့လွင့်မည် ။

တိုးတက်မှုများကို ပျက်ယွင်းအောင် မိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမည် လူမှုရေးနှင့် မေတ္တာရေးကိစ္စများ အနှောင့်အယှက်ရှိနိုင်သည်။

မတော်တဆထိခိုက်မှု အန္တရာယ် ဂရုစိုက်ရမည် ယာဉ်၊ ကားမောင်းနှင်မှု သတိရှိရမည်။ လှေကားအတတ်အဆင်း သတိရှိရမည် အကာအရံမဲ့သော နေရာများသို့ သွားရောက်ရာတွင် သတိရှိပါ။

နေအိမ်၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ရေခွက်၊ ရေဇလုံ စသည်တို့ကို ထားရှိခြင်းမပြုရ။

တူရာသီဖြား Libra စက်တင်ဘာ(၂၃) မှ အောက်တိုဘာ(၂၃)ကြား

မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်း အကူအညီရမည်။ စုပေါင်း လုပ်ငန်း အကျိုးပေးသည် ရည်ရွယ်ချက်သစ်များကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်သင့်သည်။

ယှဉ်ပြိုင်သူ အားလုံးကို ကျော်လွှား၍ အဆင့်မြင့်တက်လမ်းများ ရရှိမည် အလှူမင်္ဂလာတစ်ခုသို့ သွားရောက်ရင်း စန်းပွင့်ခြင်း ကြုံမည်။

မိဘ မိသားစုမှ ဖြစ်စေ၊ ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေမှ ဖြစ်စေ မိတ်ဆက်ပေးသော သူတစ်ဦးသည် မိမိအပေါ် မေတ္တာတိမ်းညွှန်နေမည် မူလချစ်သူကိုသာ ဆက်လက် လက်တွဲပါ တွေေ၀ ဒွိဟ မဖြစ်သင့်။

ပညာအတတ်နှင့် အောင်မြင်တိုးတက်မှုများကို စနစ်တကျဖန်တီးနိုင်မည် ကျန်းမာရေး အညံ့ အနည်းငယ်ရှိမည် မေတ္တာရေးအနှောင့်အယှက် ရှိမည် ရည်ရွယ်ချက် မြင့်မြင့်မားမားထားသင့်သည်။

အစားအသောက် အနေအထိုင် ပေါ့ဆမှုကြောင့် ရောဂါဝေဒနာများ ဖြစ်နိုင်သည် အစာအဆိပ်ဖြစ်တတ်သည် အဆုတ်အအေး မိလွယ်မည် အမျိုးသမီးများ သားအိမ်သွေးသား ဒုက္ခပေးမည်။

အိမ်ရှေ့ခန်း၊ ဧည့်ခန်း အမြင့်တစ်နေရာတွင် ကြွေပန်းအိုးအတွင်း ပန်းအနီ ၁ ပွင့်၊ အဖြူ ၁ ပွင့်ကို ထိုး၍ ထားရှိပါ။

ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား Scorpio အောက်တိုဘာ(၂၄) မှ နိုဝင်ဘာ(၂၂)ကြား

လူပေါင်းမှား၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားမည် လုပ်ငန်းခွင် အတွင်းမှ သူများ တခြားသူများ၏ပြဿနာ ကိုယ့်ပြဿနာ ဖြစ်တတ်သည် အတိုက်အခံများမည် လူယုံဒုက္ခပေးမည် စာရင်းဇယား ကိစ္စနှင့် ငွေကြေးပြဿနာများ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည်။

အထင်လွဲခံရမည် စွပ်စွဲ ခံရတတ်သည် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ နာမည်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင် လုပ်ဇာတ်ထွင်၍ ပြောဆိုခြင်းများ အပေါ်ယုံကြည်နားဝင်၍ ပြဿနာ ဖြေိရှင်းရခြင်းများရှိမည်။

စိတ်ပျံ့လွင့်မည် ပညာရေးတွင် ပေါ့ဆမှုကြောင့် အရည်အသွေး ကျဆင်းမည် ကျောင်းစည်းကမ်းနှင့် ပတ်သက်သော ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လွယ်မည် အိမ်တွင်းရေး ပဋိပက္ခများဖြစ်မည်။ အပေါင်းအသင်းမှားမည်။

အဆုတ်အအေးမိတတ်သည် လည်ချောင်း ဒုက္ခပေးမည် အစာမကြေ လေထိုး လေအောင့်များ ဖြစ်နိုင်သည် ဆီး၊ မျက်စိ နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများ ဖြစ်တတ်သည် အဆီ ၊အစိမ့် များလွန်းသော အစာများရှောင်ပါ။

လှပသော ထင်းရှူးပင်ပုံကို အလုပ်(သို့မဟုတ်)နေအိမ်ခန်း၏ အရှေ့(သို့မဟုတ်) အရှေ့မြောက်အရပ်တွင် ထားရှိပါ။

ဓနုရာသီဖွား Sagittarius နိုဝင်ဘာ(၂၃)မှ ဒီဇင်ဘာ(၂၁)ကြား

ရပ်တန့်ထား လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ခါတိုင်းတွင် ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ဆောင်ရသည်များကိုပင် လွယ်လင့်တကူ ဆောင်ရွက်၍ အလိုပြည့်ခြင်း ၊အဆင်ပြေခြင်း ကြုံမည်။

အရပ်ဝေး နှင့် ဆက်သွယ်သော လုပ်ငန်းမှ အစ နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းတစ်ပါးအထိ အောင်မြင်ခြင်း ကို လွှမ်းမိုး၏ ပဋိပက္ခ ဖြစ်က ဖြေရှင်းရ ခက်ခဲသည်။

အလိုအလျောက် စကားများရခြင်း နှင့် စိတ်ရှုပ်ထွေး စရာများရှိမည် အသေးစား ပြဿနာမှ အကြီးစား ပြဿနာသို့ ပြောင်းလဲသွားတတ်သည် ချစ်သူနှင့် ယာယီခွဲခွာရမည်။

ရပ်တန့်ထားသော အတတ်ပညာများ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် အရပ်ဝေးနိုင်ငံရပ်ခြားမှ အတတ်ပညာများ လေ့လာဆည်းပူးနိုင်မည် ပညာရေး ဦးတည်ချက် အပြောင်းအလဲများ ၊ ကျောင်းအပြောင်းအရွေ့များ ဆောင်ရွက်ရမည်။

ဝေဒနာဟောင်းများ ပြန်ဖြစ်တတ်သည် အရိုးအဆစ်နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများ ဖြစ်လွယ်သည် မတော်တဆ လဲပြိုတတ်သည် ယာဉ်၊ ကား အတက်အဆင်း သတိရှိပါ။

နေအိမ်(သို့မဟုတ်) အလုပ်ခန်းတို့၏ တောင် အရပ်တွင် အနီရောင် ၊ အဝါရောင် ပစ္စည်းများ ထားရှိပါ။

မကာရ ရာသီ ဖွားCapricorn ဒီဇင်ဘာ (၂၂)မှ ဇန်နဝါရီ(၂၀)ကြား

ရည်ရွယ်ချက်အသစ်များ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်မည် လူသစ်၊ ဝန်းကျင်သစ်နှင့် ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းမှ အကျိုးထူး ရရှိမည် ဆုံးဖြတ်ချက်များ မှန်ကန်မည် စတင်လိုက်သော လုပ်ငန်းများမှ အကျိုးအမြတ် ကောင်းများ ရရှိမည်။

ဝေခွဲရခက်၍ ချီတုံ ချတုံဖြစ်နေသော မေတ္တာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများ အလုံးစုံတွင် ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ရန် အခါကောင်း ကျရောက်သည်။

နှလုံးသားကို ဦးစားပေးခြင်းထက် ဘ၀ အခြေအနေနှင့် သဟဇာတ ဖြစ်နိုင်သော သူအပေါ်ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် ဘ၀ အေးချမ်းမှု ရရှိမည်။

ရည်ရွယ်ချက်သစ်နှင့် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်၍ အဆင့်မြင့် အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည် သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်သော ကံကောင်းမည်။

ဘွဲ့လွန်အတတ်ပညာများကို ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်၍ မြင့်မားသော အနေအထားဖြင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်မည်။

ရောဂါ ဝေဒနာသစ်များ ဖြစ်ပေါ်လွယ်သည် အဆုတ်တွင်လည်းကောင်း ၊ အစာအိမ်တွင်လည်းကောင်း ဝေဒနာကပ်ငြိလွယ်သည် ကျန်းမာရေး အညံ့ကြုံက သမားပြသ၍ ကုသမှုခံယူပါ။

ပိုက်ဆံအိတ် (သို့မဟုတ်) ပိုက်ဆံဗူးအတွင်းဘက်တွင် လိပ်ရုပ်ပုံ ကပ်ထားပါ။

ကုမ်ရာသီဖွား Aquarius ဇန်နဝါရီ(၂၁) မှ ဖေဖော်ဝါရီ(၁၈)ကြား

စိတ်အနှောင့်အယှက်များမည် မှန်းထားသည် များ တလွဲတချော်ဖြစ်မည် အနှောင့်အယှက်များ ရှိမည် ဦးတည်ချက်လွှဲမှား၍ နစ်နာဆုံးရှုံးစရာများ ဖြစ်လာမည် အပြိုင်အဆိုင် အနှောင့်အယှက်များ နှင့် လည်းကြုံမည်။

စိတ်ရှုပ်ထွေးမည် ဝေဖန်သူများမည် အတိတ်ကာလ မိမိအားနည်းချက်ကို ဖော်ထုတ်၍ လိုက်လံတိုက်ခိုက်သူများနှင့် ကြုံမည် ရရှိထားသော ချစ်သူ မိမိနှင့် ထိုက်တန်ခြင်း မရှိဟု အတွေးဝင်ကာ အနှောင့်အယှက်ပေးသူများ နှင့် ကြုံမည်။

ဝါသနာပါရာ အပေါ် စိတ်ညွှတ်၍ ဆောင်ရွက်နေဆဲ ပညာအပေါ် ပေါ့တန်မည် ပညာရေးတွင် စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းမည် စိတ်ပျံ့လွင့်လွယ်မည် အနှောင့်အယှက်များမည် ပုံမှန်ထက် ပို၍ ကြိုးစား အားထုတ်ရမည်။

အစားအသောက် မှားယွင်းတတ်သည်။ သမားတော်များနှင့် တိုင်ပင်ခြင်း မရှိဘဲ မိမိစိတ်တိုင်းကျ ဆေးဝါးများ မသောက်ရ မိမိအိပ်ခန်းအတွင်း ကြည့်မှန်များ ရှိက ဖယ်ရှားလိုက်ပါ (သို့မဟုတ်) ဖုံးအုပ်ထားပါ။

မြောက်အရပ်တွင် ရေတံခွန်ပုံ ၊ ရေကန်ပုံ တို့ကို ထားရှိပါ။ ထူးခြားစွာ လာဘ်ပွင့်မည်။

မိန်ရာသီဖွား Pisces ဖောဖော်ဝါရီ(၁၉)မှ မတ်(၂၀)ကြား

အကြံအစည်သစ်များ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မည် စုပေါင်းလုပ်ငန်း အကျိုးပေးမည်။ အရပ်ဝေး နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ဆက်စပ်၍ လုပ်ကိုင်ခြင်းများ အဆင်ပြေမည်။

အကြီးအကဲများထံမှ အထောက်အကူကောင်းများ ရရှိမည် လုပ်ငန်းစီးပွား တိုးတက်မည် စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများနှင့် ပြည့်နက်နေသည် မေတ္တာရေး ကံကောင်းမည် လူချစ်လူခင် ပေါများမည်။ အချစ်ရေး အဆင်ပြေမည်။

အဆိုးအညံ့ အားလုံးကျော်လွှား၍ အလိုဆန္ဒမှန်သမျှ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်နိုင်မည် ရည်မှန်းထားသည်များအား လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မည်။

ပညာတစ်ဖက် ၊ လုပ်ငန်းတစ်ဖက် တွဲဖက်၍ တိုးတက်မှု ရှာဖွေသူများ အလိုပြည့်ခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။

ဤကာလ အတွင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ကျောခင်းအိပ်စက်ခြင်း မပြုရ အိပ်စက်သော နေရာ အနီးအပါး၌ သတ္တုနှင့်ပြုလုပ်သော ပစ္စည်းများ ရှိက ဖယ်ရှားပါ အချို အစိမ့်လွန်ကဲသော အစားအစာများ ရှောင်ပါ။

ဝါးတူ တစ်စုံကို ဖဲကြိုးအနီနှင့် ချည်၍ အရှေ့တောင် အရပ်အမြင့် တစ်နေရာတွင် ချည်နှောင်ထားရှိပါ။

Hits: 66

နာမည္ေပၚကိုမူတည္၍ အထူးကံပြင့္ေစမည့္ ကုသိုလ္ျပဳနည္း

Zawgyi

နာမည္ မွည့္ေခၚရာတြင္ အာရံု ၆ ပါးျဖင့္ မွည့္ေခၚေသာ နာမည္မ်ားနွင့္ စိတၲဇနာမည္မ်ား ရွိေလသည္ အာရံုေျခာက္ပါး နာမည္တို႔မွာ ~

၁ ~ စကၡု ၂ ~ သာတ ၃ ~ ဃာန ၄ ~ ဇိန္ဝွာ ၅ ~ ကာယ ၆ ~ မန စသည့္ နာမည္ တို႕ျဖစ္သည္။

၁ ~ စကၡု = မ်က္စိအျမင္အာရံုႏွင့္ဆိုင္ေသာ နာမည္မ်ိဳး ဥပမာ=ေအာင္လင္း၊ေအာင္ဝင္း၊ထက္ေအာင္လင္း၊စိန္ဝင္း၊ ဝင္းေအာင္၊ လင္းလင္း၊ ၾကည္လြင္၊အလင္းနဲ႔ဆိုင္ေသာ နာမည္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

၄င္း နာမည္ရွင္မ်ား စီးပြားလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တုိးတက္ေစရန္ အလုိ႕ငွာ ဘုရားတြင္ ေရႊသကၤန္း၊ ဆီမီး၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ မီးလံုး၊မီးေခ်ာင္း၊မီးဆလိုက္၊ စသည့္တို႔ လွဴဒါန္းရတယ္။

ထံုးသကၤန္း၊ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ျခင္း၊တို႕လည္း ျပဳလုပ္ ေပးရပါသည္ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္ အလြန္ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္တုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

၂ ~ ေသာတ = နားႏွင့္ပတ္သက္ျခင္း၊အၾကားအာရံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နာမည္မ်ား ေမာင္သာယာ၊ေဝေဝလြင္ ၊ သံသာခ်ိဳ ၊ ၾကိဳၾကာ စသည့္အမည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယင္း နာမည္ရွင္မ်ား စီးပြားလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တုိးတက္ ေစရန္ အလုိ႕ငွာ ဘုရားေစတီေတြမွာ ေခါင္းေလာင္း၊ ဆည္းလည္း၊ေၾကးစည္၊ေမာင္း၊ တရားပတ္သက္ေသာ စီဒီေခြ၊ ဗြီစိီဒီေခြ၊ ကတ္ဆက္၊ အသံခ်ဲ႕စက္ စသည္မ်ား လွဴဒါန္းရတယ္။

ပ႒ာန္းရြတ္ျခင္း၊ တရားပြဲမ်ားတြင္ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ ေပးပါ ေလ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္ အလြန္ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္တုိးတက္ လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

၃ ~ ဃာန = ရနံ႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နာမည္မ်ား ေမာင္ေမာင္လိႈင္၊ေမာင္ပန္းေမႊး၊ေမြႊးေမႊးၾကဴ၊နန္းစံပယ္၊ခ်ယ္ရီလြင္ စေသာ အမည္မ်ား ယင္း အမည္ရွင္မ်ား စီးပြားလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တုိးတက္ေစရန္ အလုိ႕ငွာ …

ဘုရားတြင္ အေခါက္၊အနံ႕ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္ အလြန္ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္တုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

၄ ~ ဇိန္ဝွာ = လွ်ာႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ အရသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နာမည္မ်ား ခ်ိဳၾကည္သာ၊ ေမာင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ေအးေအးခ်ိဳ၊ ေႏြးေႏြးစသည္ အမည္မ်ား။

လွ်ာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နာမည္ရွင္မ်ား စီးပြားလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တုိးတက္ေစရန္ အလုိ႕ငွာ …

ဘုရားတြင္အာဟာရျပည့္ အရသာရွိတ့ဲ အစား အေသာက္ေတြလွဴဒါန္းေပးပါ။ေထာပတ္ထမင္း၊ဒန္ေပါက္၊နတ္သုဒၶါ၊ ေရခဲမုန္႔၊ ကိတ္မုန္႔စသည့္ ေကာင္းႏိုးရာရာ အစားအစာ သစ္သီး၊ စသည္တို႔ကို လွဴဒါန္းရမည္။

၅ ~ ကာယ = ခႏၶာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နာမည္မ်ားျဖစ္သည္ ဖိုးဝ၊ဖတ္တီး၊တုတ္ႀကီး၊ေမာင္သန္ျမန္၊ေမာင္လူလွ၊ဘုတ္ဆံု၊ေသးေသး ေမာင္လံုးေခ်ာ စသည့္ နာမည္မ်ား၊ခႏၶကိုယ္ႏွင့္ရင္းၿပီးဒါနျပဳရသည္။

ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊သိမ္ေဆာက္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေငြလွဴဒါန္းရံုမကဘူး၊ အုတ္သယ္၊ ေက်ာက္သယ္၊ ကိုယ္တိုင္ဝင္လုပ္ရတယ္၊ ဘုရားေစတီေတြမွာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာ၊

တံမ်က္စည္းလွည္းတာေတြ ျပဳ လုပ္ရတယ္၊ သကၤန္းလွဴျခင္း၊ ေရလွဴျခင္း၊ လမ္းျပင္ျခင္း တို႕ကုိလည္းျပဳလုပ္ေပးရပါသည္ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္ အလြန္ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္တုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

၆ ~ မန = စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နာမည္မ်ား ေမာင္ျဖဴစင္၊ ေမာင္စိတ္ေကာင္း၊ ေမာင္ေမတၲာ၊ ေမာင္ဥာဏ္၊ ေမာင္ဥာဏ္ပြင့္ စသည့္တို႔ျဖစ္သည္။

စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အတြက္ ေမတၲာမ်ားမ်ားပို႔ရမည္ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး ကိစၥေတြမွာ ကိုယ္ဖိရင္ဖိ ကူညီရမယ္၊စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္း ရွိဘို႔လဲ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္း တို႕ကုိျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္ အလြန္ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္တုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

အာရံု ၆ ပါးထဲတြင္မပါေသာ နာမည္မ်ားကုိ စိတၱဇ အမည္မ်ားလုိ႕ ေခၚေ၀ၚၾကပါသည္။

၇ ~ စိတၲဇနာမည္မ်ား = ေက်ာ္ေအာင္၊ ေက်ာ္ေအာင္သုခ၊သိႏၵိ အေကာင္ အထည္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိ၊ ဆုတ္ကိုင္ျပသလို မရပါ၊

စိတၲဇနာမည္ ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အခိုးအေငြ႔၊အေမႊးတိုင္မ်ား လွဴဒါန္းၾကရသည္ ၄င္း အာရံုေျခာက္ပါး ယၾတာမ်ားကို အေလးအနက္ ထား လုပ္ေဆာင္ပါက ဘုန္းႀကီးျခင္း ။

နာမည္ဂုဏ္ သတင္း ေက်ာ္ေဇာ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျခင္း၊ လာဘ္လာဘပြင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၊လူခ်စ္ လူခင္မ်ားျခင္း၊ ျပည့္စံုသည့္ ဘဝနာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမ်ား ရရွိေစသည္။

ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္ အလြန္ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္တုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္ ။

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤ ၏ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္ နာမည္ခုနွစ္မ်ိဳးပိုင္ရွင္ ခုနွစ္ရက္ သားသမီးမ်ား ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံး အားေကာင္း၍ ႀကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ၾကပါေစေသာဝ္ ။

Unicode

နာမည်ပေါ်ကိုမူတည်၍ အထူးကံပွင့်စေမည့် ကုသိုလ်ပြုနည်း

နာမည် မှည့်ခေါ်ရာတွင် အာရုံ ၆ ပါးဖြင့် မှည့်ခေါ်သော နာမည်များနှင့် စိတ္တဇနာမည်များ ရှိလေသည် အာရုံခြောက်ပါး နာမည်တို့မှာ ~

၁ ~ စက္ခု ၂ ~ သာတ ၃ ~ ဃာန ၄ ~ ဇိန်ဝှာ ၅ ~ ကာယ ၆ ~ မန စသည့် နာမည် တို့ဖြစ်သည်။

၁ ~ စက္ခု = မျက်စိအမြင်အာရုံနှင့်ဆိုင်သော နာမည်မျိုး ဥပမာ=အောင်လင်း၊အောင်ဝင်း၊ထက်အောင်လင်း၊စိန်ဝင်း၊ ဝင်းအောင်၊ လင်းလင်း၊ ကြည်လွင်၊အလင်းနဲ့ဆိုင်သော နာမည်များ ဖြစ်ပေသည်။

၎င်း နာမည်ရှင်များ စီးပွားလုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက်စေရန် အလို့ငှာ ဘုရားတွင် ရွှေသင်္ကန်း၊ ဆီမီး၊ ဖယောင်းတိုင်၊ မီးလုံး၊မီးချောင်း၊မီးဆလိုက်၊ စသည့်တို့ လှူဒါန်းရတယ်။

ထုံးသင်္ကန်း၊ ရောင်တော်ဖွင့်ခြင်း၊တို့လည်း ပြုလုပ် ပေးရပါသည် ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် အလွန်ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

၂ ~ သောတ = နားနှင့်ပတ်သက်ခြင်း၊အကြားအာရုံနှင့်ပတ်သက်သော နာမည်များ မောင်သာယာ၊ဝေဝေလွင် ၊ သံသာချို ၊ ကြိုကြာ စသည့်အမည်များဖြစ်ပါသည်။

ယင်း နာမည်ရှင်များ စီးပွားလုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက် စေရန် အလို့ငှာ ဘုရားစေတီတွေမှာ ခေါင်းလောင်း၊ ဆည်းလည်း၊ကြေးစည်၊မောင်း၊ တရားပတ်သက်သော စီဒီခွေ၊ ဗွီစီဒီခွေ၊ ကတ်ဆက်၊ အသံချဲ့စက် စသည်များ လှူဒါန်းရတယ်။

ပဋ္ဌာန်းရွတ်ခြင်း၊ တရားပွဲများတွင် ကုသိုလ်ပြုလုပ် ပေးပါ လေ ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် အလွန်ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တိုးတက် လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

၃ ~ ဃာန = ရနံ့နှင့်သက်ဆိုင်သော နာမည်များ မောင်မောင်လှိုင်၊မောင်ပန်းမွှေး၊မွှေးမွှေးကြူ၊နန်းစံပယ်၊ချယ်ရီလွင် စသော အမည်များ ယင်း အမည်ရှင်များ စီးပွားလုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက်စေရန် အလို့ငှာ …

ဘုရားတွင် အခေါက်၊အနံ့မွှေးကြိုင်သော ပစ္စည်းများလှူဒါန်းရမှာဖြစ်ပါတယ် ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် အလွန်ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

၄ ~ ဇိန်ဝှာ = လျှာနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ အရသာနှင့်ပတ်သက်သော နာမည်များ ချိုကြည်သာ၊ မောင်မောင်ချို၊ ခင်မောင်ချို၊ အေးအေးချို၊ နွေးနွေးစသည် အမည်များ။

လျှာနှင့်သက်ဆိုင်သော နာမည်ရှင်များ စီးပွားလုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက်စေရန် အလို့ငှာ …

ဘုရားတွင်အာဟာရပြည့် အရသာရှိတဲ့ အစား အသောက်တွေလှူဒါန်းပေးပါ။ထောပတ်ထမင်း၊ဒန်ပေါက်၊နတ်သုဒ္ဓါ၊ ရေခဲမုန့်၊ ကိတ်မုန့်စသည့် ကောင်းနိုးရာရာ အစားအစာ သစ်သီး၊ စသည်တို့ကို လှူဒါန်းရမည်။

၅ ~ ကာယ = ခန္ဓာနှင့်ပတ်သက်သော နာမည်များဖြစ်သည် ဖိုးဝ၊ဖတ်တီး၊တုတ်ကြီး၊မောင်သန်မြန်၊မောင်လူလှ၊ဘုတ်ဆုံ၊သေးသေး မောင်လုံးချော စသည့် နာမည်များ၊ခန္ဓကိုယ်နှင့်ရင်းပြီးဒါနပြုရသည်။

ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက်၊သိမ်ဆောက်တဲ့နေရာတွေမှာ ငွေလှူဒါန်းရုံမကဘူး၊ အုတ်သယ်၊ ကျောက်သယ်၊ ကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ရတယ်၊ ဘုရားစေတီတွေမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ၊

တံမျက်စည်းလှည်းတာတွေ ပြု လုပ်ရတယ်၊ သင်္ကန်းလှူခြင်း၊ ရေလှူခြင်း၊ လမ်းပြင်ခြင်း တို့ကိုလည်းပြုလုပ်ပေးရပါသည် ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် အလွန်ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

၆ ~ မန = စိတ်နှင့်ပတ်သက်သော နာမည်များ မောင်ဖြူစင်၊ မောင်စိတ်ကောင်း၊ မောင်မေတ္တာ၊ မောင်ဉာဏ်၊ မောင်ဉာဏ်ပွင့် စသည့်တို့ဖြစ်သည်။

စိတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အတွက် မေတ္တာများများပို့ရမည် လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး ကိစ္စတွေမှာ ကိုယ်ဖိရင်ဖိ ကူညီရမယ်၊စိတ်ကောင်း၊ စေတနာကောင်း ရှိဘို့လဲ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။

သီလ စောင့်ထိန်းခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်ရပါမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် အလွန်ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

အာရုံ ၆ ပါးထဲတွင်မပါသော နာမည်များကို စိတ္တဇ အမည်များလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။

၇ ~ စိတ္တဇနာမည်များ = ကျော်အောင်၊ ကျော်အောင်သုခ၊သိန္ဒိ အကောင် အထည်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိ၊ ဆုတ်ကိုင်ပြသလို မရပါ၊

စိတ္တဇနာမည် ပိုင်ရှင်များသည် အခိုးအငွေ့၊အမွှေးတိုင်များ လှူဒါန်းကြရသည် ၎င်း အာရုံခြောက်ပါး ယတြာများကို အလေးအနက် ထား လုပ်ဆောင်ပါက ဘုန်းကြီးခြင်း ။

နာမည်ဂုဏ် သတင်း ကျော်ဇော်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ခြင်း၊ လာဘ်လာဘပွင့် ကြီးပွားချမ်းသာခြင်း၊လူချစ် လူခင်များခြင်း၊ ပြည့်စုံသည့် ဘဝနာများ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းများ ရရှိစေသည်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် အလွန်ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည် ။

ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ၏ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် နာမည်ခုနှစ်မျိုးပိုင်ရှင် ခုနှစ်ရက် သားသမီးများ ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံး အားကောင်း၍ ကြံတိုင်းအောင်၍ ဆောင်တိုင်းမြောက်ကြပါစေသောဝ် ။

Hits: 23

စြန္းလြန္းးဂူဆရာေတာ္ႀကီး ေျဖၾကားေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ ေမးခြန္းမ်ား ( ပ )

Zawgyi

တစ္ခ်ိန္က သာသနာမွာ ရဟႏၱာတစ္ဆူဟု ေက်ာ္ၾကားေတာ္မူေသာ ထြန္ေထာင္ဆရာေတာ္ (လူ႕ဘ၀တုန္းက ထြန္ကိုေထာင္၊ ႏြားေတြကို ေဘးမဲ့ေပးၿပီး ရဟန္းေဘာင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့လို႕)

စြန္းလြန္းဂူဆရာေတာ္ဦးက၀ိကို ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ဖူးေျမာ္ရင္း ေမး+ေျဖ ခဲ့တဲ့ စကားဆိုတာကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ဤစာအုပ္ေလးကို ျပန္လည္ဖတ္ရႈရသည့္အခါ ။

ပညာရွင္ႏွစ္ဦး၏ အဘိဓမၼာဆိုင္ရာ အေမးအေျဖေတြကို ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ေလ့လာေစခ်င္ပါသျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ႏု ➡ လူတို႕ျပည္တြင္ သစ္ေလးပင္၊ ေသေစလို ေရေအးေလာင္း၊ ရွင္ေစလို ေရေႏြးေလာင္း ဟူေသာ အေမးကို ေျဖၾကားေတာ္မူပါ ဘုရား။

[ဆရာေတာ္] ➡ လူတို႕ျပည္တြင္ သစ္ေလးပင္ဆိုရာ၌ လူ႕ျပည္ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာ့ျပည္ရယ္လို႕ ေလာက ေ၀ါဟာရအားျဖင့္ရိွေသာ္လည္း ဘယ္ျပည္မွာမ်ား ဘုရားပြင့္တယ္လို႕ ၾကားဖူးသတံုး။

ႏု ➡ လူ႕ျပည္မွာလို႕ ၾကားဖူးပါတယ္ ဘုရား။

[ဆရာေတာ္] ➡ အဲ – ဂဂၤါ ၀ါဠဳ သဲစုမက ပြင့္ေတာ္မူၾကတဲ့ ဘုရားရွင္မ်ားမွာ သစၥာေလးပါးႏွင့္သာ ပြင့္ျခင္းေၾကာင့္ လူတို႕ျပည္တြင္ သစ္ေလးပင္ဟုဆိုသည္။

ေသေစလို ေရေအးေလာင္း ဆိုရာ၌ မဂၢင္ေရကို ဆိုလိုသည္ ရွင္ေစလို ေရေႏြးေလာင္း ဆိုရာ၌ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေရေႏြးကို ဆိုလိုသည္။

ႏု ➡ မထိုင္ခင္က ေျခေဆး၊ မလင္းခင္က ေရာင္နီလာ၊ မခ်က္ခင္က ထမင္း၊ မက်က္ခင္က စားၿပီးၿပီ၊ မရက္ခင္က ပုဆိုး၊ မခ်ဳပ္ခင္က ၀တ္ၿပီးၿပီ၊ ၎အေမးကို ေျဖေတာ္မူပါ ဘုရား။

[ဆရာေတာ္] ➡ ေအး အဲဒါ ၀ိတက္လို႕ ေခၚတယ္။ (၀ိတက္ဆိုသည္မွာ ႀကံစည္ စဥ္းစား စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။)

ႏု ➡ ဘုရားတစ္ဆူ တစ္ဆူလွ်င္ သေခ်ၤႏွစ္ဆယ္ ကုေဋရွစ္ဆယ္ ဗိုလ္ေျခတစ္သိန္း ကၽြတ္တမ္း၀င္သြားတယ္လို႕ ၾကားဖူးပါတယ္ က်န္ေသာသတၱ၀ါေတြဟာ ေလ်ာ့သလား မေလ်ာ့ဘူးလား ဘုရား။

[ဆရာေတာ္] ➡ ဒကာႀကီးေမးတဲ့အတိုင္းပဲ ေလ်ာ့သလားဆုိ ေလ်ာ့တယ္၊ မေလ်ာ့ဘူးလားဆိုရင္လည္း မေလ်ာ့ဘူးေပါ့။

ႏု ➡ ေလ်ာ့တာ ဘယ္လို၊ မေလ်ာ့တာ ဘယ္ပံုဆိုတာ သိလိုေၾကာင္းပါ ဘုရား။

[ဆရာေတာ္] ➡ ေလ်ာ့တယ္ဆိုတာက ဥပမာ – ဒကာႀကီးအိမ္မွာ လူဆယ္ေယာက္ ရိွတယ္ဆိုပါေတာ့ ငါးေယာက္ ဆင္းသြားရင္ ဆင္းသြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါေလ်ာ့တာေပါ့၊

မေလ်ာ့ဘူးဆိုတာက စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ ပရမတၳတရား မေလ်ာ့ဘူး။

ႏု ➡ ထင္းမရိွ ေတာသံုးေထာင္၊ ေရမရိွ ျမစ္လယ္ေခါင္၊ ႏွမ မရိွ ေျခာက္ေယာက္ေမာင္ကို ေျဖရွင္းေတာ္မူပါဘုရား။

[ဆရာေတာ္] ➡ဘုရားအစရိွေသာ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႕မွာ ကာမ၊ ရူပ၊ အရူပ ဆိုတဲ့ ေတာသံုးေထာင္ထဲတြင္ ေနျငားေသာ္လည္း ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေလာင္စာမရိွေသာၾကာင့္ ထင္းမရိွ ေတာသံုးေထာင္ဟုေခၚသည္။

သတၱ၀ါတို႕၏ အာရံုအစဥ္မွာ ျမစ္ေရအလ်ဥ္ကဲ့သို႕ တသြင္သြင္ စီးဆင္းေနျငားေသာ္လည္း ဘုရားစေသာ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႕မွာ အာရံုယိုစီးျခင္း မရိွတာကို ေရ မရိွ ျမစ္လယ္ေခါင္ဟု ေခၚသည္။

ဘုရား စေသာ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႕မွာ မ်က္စိ, နား, ႏွာေခါင္း, ပါးစပ္,ကာယ, မန တံခါးေျခာက္ေပါက္ပင္ရိွေသာ္လည္း အာရံုလိုက္စားျခင္း မရိွတာကို ႏွမ မရိွ ေျခာက္ေယာက္ေမာင္လို႕ ေခၚသည္။

Unicode

စွန်းလွန်းးဂူဆရာတော်ကြီး ဖြေကြားသော ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု၏ မေးခွန်းများ ( ပ )

တစ်ချိန်က သာသနာမှာ ရဟန္တာတစ်ဆူဟု ကျော်ကြားတော်မူသော ထွန်ထောင်ဆရာတော် (လူ့ဘဝတုန်းက ထွန်ကိုထောင်၊ နွားတွေကို ဘေးမဲ့ပေးပြီး ရဟန်းဘောင် ဝင်ရောက်ခဲ့လို့)

စွန်းလွန်းဂူဆရာတော်ဦးကဝိကို နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုက ဖူးမြော်ရင်း မေး+ဖြေ ခဲ့တဲ့ စကားဆိုတာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော်က ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ဤစာအုပ်လေးကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုရသည့်အခါ ။

ပညာရှင်နှစ်ဦး၏ အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာ အမေးအဖြေတွေကို ဓမ္မမိတ်ဆွေများ လေ့လာစေချင်ပါသဖြင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။

နု ➡ လူတို့ပြည်တွင် သစ်လေးပင်၊ သေစေလို ရေအေးလောင်း၊ ရှင်စေလို ရေနွေးလောင်း ဟူသော အမေးကို ဖြေကြားတော်မူပါ ဘုရား။

[ဆရာတော်] ➡ လူတို့ပြည်တွင် သစ်လေးပင်ဆိုရာ၌ လူ့ပြည် နတ်ပြည် ဗြဟ္မာ့ပြည်ရယ်လို့ လောက ဝေါဟာရအားဖြင့်ရှိသော်လည်း ဘယ်ပြည်မှာများ ဘုရားပွင့်တယ်လို့ ကြားဖူးသတုံး။

နု ➡ လူ့ပြည်မှာလို့ ကြားဖူးပါတယ် ဘုရား။

[ဆရာတော်] ➡ အဲ – ဂင်္ဂါ ဝါဠု သဲစုမက ပွင့်တော်မူကြတဲ့ ဘုရားရှင်များမှာ သစ္စာလေးပါးနှင့်သာ ပွင့်ခြင်းကြောင့် လူတို့ပြည်တွင် သစ်လေးပင်ဟုဆိုသည်။

သေစေလို ရေအေးလောင်း ဆိုရာ၌ မဂ္ဂင်ရေကို ဆိုလိုသည် ရှင်စေလို ရေနွေးလောင်း ဆိုရာ၌ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟရေနွေးကို ဆိုလိုသည်။

နု ➡ မထိုင်ခင်က ခြေဆေး၊ မလင်းခင်က ရောင်နီလာ၊ မချက်ခင်က ထမင်း၊ မကျက်ခင်က စားပြီးပြီ၊ မရက်ခင်က ပုဆိုး၊ မချုပ်ခင်က ဝတ်ပြီးပြီ၊ ၎င်းအမေးကို ဖြေတော်မူပါ ဘုရား။

[ဆရာတော်] ➡ အေး အဲဒါ ဝိတက်လို့ ခေါ်တယ်။ (ဝိတက်ဆိုသည်မှာ ကြံစည် စဉ်းစား စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။)

နု ➡ ဘုရားတစ်ဆူ တစ်ဆူလျှင် သချေၤနှစ်ဆယ် ကုဋေရှစ်ဆယ် ဗိုလ်ခြေတစ်သိန်း ကျွတ်တမ်းဝင်သွားတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ် ကျန်သောသတ္တဝါတွေဟာ လျော့သလား မလျော့ဘူးလား ဘုရား။

[ဆရာတော်] ➡ ဒကာကြီးမေးတဲ့အတိုင်းပဲ လျော့သလားဆို လျော့တယ်၊ မလျော့ဘူးလားဆိုရင်လည်း မလျော့ဘူးပေါ့။

နု ➡ လျော့တာ ဘယ်လို၊ မလျော့တာ ဘယ်ပုံဆိုတာ သိလိုကြောင်းပါ ဘုရား။

[ဆရာတော်] ➡ လျော့တယ်ဆိုတာက ဥပမာ – ဒကာကြီးအိမ်မှာ လူဆယ်ယောက် ရှိတယ်ဆိုပါတော့ ငါးယောက် ဆင်းသွားရင်
ဆင်းသွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါလျော့တာပေါ့၊

မလျော့ဘူးဆိုတာက စိတ် စေတသိက် ရုပ် နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ ပရမတ္ထတရား မလျော့ဘူး။

နု ➡ ထင်းမရှိ တောသုံးထောင်၊ ရေမရှိ မြစ်လယ်ခေါင်၊ နှမ မရှိ ခြောက်ယောက်မောင်ကို ဖြေရှင်းတော်မူပါဘုရား။

[ဆရာတော်] ➡ဘုရားအစရှိသော အရိယာသူတော်ကောင်းတို့မှာ ကာမ၊ ရူပ၊ အရူပ ဆိုတဲ့ တောသုံးထောင်ထဲတွင် နေငြားသော်လည်း ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များမှာ လောင်စာမရှိသောကြာင့် ထင်းမရှိ တောသုံးထောင်ဟုခေါ်သည်။

သတ္တဝါတို့၏ အာရုံအစဉ်မှာ မြစ်ရေအလျဉ်ကဲ့သို့ တသွင်သွင် စီးဆင်းနေငြားသော်လည်း ဘုရားစသော အရိယာသူတော်ကောင်းတို့မှာ အာရုံယိုစီးခြင်း မရှိတာကို ရေ မရှိ မြစ်လယ်ခေါင်ဟု ခေါ်သည်။

ဘုရား စသော အရိယာသူတော်ကောင်းတို့မှာ မျက်စိ, နား, နှာခေါင်း, ပါးစပ်,ကာယ, မန တံခါးခြောက်ပေါက်ပင်ရှိသော်လည်း အာရုံလိုက်စားခြင်း မရှိတာကို နှမ မရှိ ခြောက်ယောက်မောင်လို့ ခေါ်သည်။

Hits: 41

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အတြက္အထူးအဓိဌာန္

Zawgyi

ဒီအဓိဌာန္ကို တစ္​လတစ္​ႀကိမ္​ ( သို႔ ) ႏွစ္​လတစ္​ႀကိမ္​ ​ေမြး​ေန႔ႏွင္​့ တိုက္​ဆိုင္​ၿပီး လုပ္​ရမည္​ မ်ားစြာအက်ိဳးထူး၍ ယၾတာသ​ေဘာ​ေရာ ကုသိုလ္​ဆက္​တဲ့သ​ေဘာပါ သက္​​ေရာက္​​ေနပါသည္​ ။

အထူးက​ေတာ့ ဇာတာစန္​း​ေတြ ညံ႕​ေနသူမ်ား စိတ္​လက္​မအီမသာျဖစ္​​ေနသူမ်ား ၊ အၾကံအိုက္​​ေနသူမ်ား လာဘ္​လာဘ​ေတြ ပိတ္​ဆို႔​ေနသူမ်ား ၊ အၾကံတုန္​းဥာဏ္​တုန္​းျဖစ္​​ေနသူမ်ား။

လန္​းဆန္​းတက္​ႂကြၿပီး ​ေဘးရန္​လည္​း​ေပ်ာက္​ လာဘ္​လည္​း​ေရာက္​လာႏိုင္​မယ္​့နည္​းျဖစ္​ပါတယ္​ ။

” ဥစၥာ​ေဘာဂ ဇီဝိတႏွင္​့ သုခပြားရန္​ ဤလူ႔ ႒ာန္​၌ ဥာဏ္​ဝီရိယ ပ​ေယာဂတည္​း ” လို႔ ပညာ႐ွိ​ေတြဆိုထားသလို ။

တတ္​ႏိုင္​သ​ေလာက္​ မိမိတို႔ လက္​လွမ္​းတမွီ ဥာဏ္​​ေ႐ွ႕သြားၿပီး ဝီရိယႏွင္​့ ပညာပါ​လုပ္​​ေဆာင္​သြားႏိုင္​ရင္​ အတိတ္​ကံမ​ေကာင္​း​ေပမယ္​့ပစၥဳပၸန္​ကံ​ေၾကာင္​့ အက်ိဳးထူးႏိုင္​ပါတယ္​ ။

အစီအရင္​ျပဳလုပ္​ပံု

မည္​သည္​့​ေန႔သားမဆို မိမိ​ေမြး​ေန႔မနက္​ ၆နာရီမွ ၇နာရီခြဲအတြင္​း ​ေနအိမ္​ဘုရား​ေက်ာင္​းမွာပင္​ ျပဳလုပ္​ရမည္​ ။

အဝါ​ေရာင္​အက်ီကို ဝတ္ပါ မတ္​တပ္​ရပ္​၍ ကံ႕​ေကာ္​ ၂ ၫြန္​႔အား ဘုရားအားလႉပါ ျပီး​ေသာ္​ ​ေဇာ္​စိမ္​း ၃ၫြန္​႔ ၊ ရြက္​လွ ၄ၫြန္​႔အား ခင္​းၿပီးအ​ေပၚမွ အခင္​းတစ္​ခုျဖင္​့ ဖံုးအုပ္​ထားရမည္​ ။

၎ အခင္​း​ေပၚ၌ ထိုင္​ကာ လိုရာဆႏၵျပဳ၍ တနဂၤ​ေႏြသားသမီး ကုသိုလ္​ကံပြင္​့ဂါထာ​ေတာ္​ကို ၁၀၈​ေခါက္​ ရြတ္​ပြားပူ​ေဇာ္​ရပါမည္​ ။

၎​ေန႔ည​ေနပိုင္​းမွာ မိမိဝတ္​ဆင္​ခဲ့​ေသာ လံုခ်ည္​အ​ေဟာင္​းတစ္​ထည္​ျဖင္​့ ​ေသာၾကာသား သမီးတစ္​ဦးအား အကူအညီ​ေတာင္​းလွ်က္​ ၎အဝတ္​ႏွင္​့ အခင္​း​ေအာက္​မွ အရြက္​အခက္​မ်ားကိုယူကာ ​ေတာင္​အရပ္​သို႔ စြန္​႔ပစ္​ခိုင္​းရန္​ျဖစ္​ပါသည္​ ။

Unicode

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အတွက်အထူးအဓိဌာန်

ဒီအဓိဌာန်ကို တစ်လတစ်ကြိမ် ( သို့ ) နှစ်လတစ်ကြိမ် မွေးနေ့နှင့် တိုက်ဆိုင်ပြီး လုပ်ရမည် များစွာအကျိုးထူး၍ ယတြာသဘောရော ကုသိုလ်ဆက်တဲ့သဘောပါ သက်ရောက်နေပါသည် ။

အထူးကတော့ ဇာတာစန်းတွေ ညံ့နေသူများ စိတ်လက်မအီမသာဖြစ်နေသူများ ၊ အကြံအိုက်နေသူများ လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေသူများ ၊ အကြံတုန်းဉာဏ်တုန်းဖြစ်နေသူများ။

လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး ဘေးရန်လည်းပျောက် လာဘ်လည်းရောက်လာနိုင်မယ့်နည်းဖြစ်ပါတယ် ။

” ဥစ္စာဘောဂ ဇီဝိတနှင့် သုခပွားရန် ဤလူ့ ဋ္ဌာန်၌ ဉာဏ်ဝီရိယ ပယောဂတည်း ” လို့ ပညာရှိတွေဆိုထားသလို ။

တတ်နိုင်သလောက် မိမိတို့ လက်လှမ်းတမှီ ဉာဏ်ရှေ့သွားပြီး ဝီရိယနှင့် ပညာပါလုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရင် အတိတ်ကံမကောင်းပေမယ့်ပစ္စုပ္ပန်ကံကြောင့် အကျိုးထူးနိုင်ပါတယ် ။

အစီအရင်ပြုလုပ်ပုံ

မည်သည့်နေ့သားမဆို မိမိမွေးနေ့မနက် ၆နာရီမှ ၇နာရီခွဲအတွင်း နေအိမ်ဘုရားကျောင်းမှာပင် ပြုလုပ်ရမည် ။

အဝါရောင်အကျီကို ဝတ်ပါ မတ်တပ်ရပ်၍ ကံ့ကော် ၂ ညွန့်အား ဘုရားအားလှူပါ ပြီးသော် ဇော်စိမ်း ၃ညွန့် ၊ ရွက်လှ ၄ညွန့်အား ခင်းပြီးအပေါ်မှ အခင်းတစ်ခုဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားရမည် ။

၎င်း အခင်းပေါ်၌ ထိုင်ကာ လိုရာဆန္ဒပြု၍ တနင်္ဂနွေသားသမီး ကုသိုလ်ကံပွင့်ဂါထာတော်ကို ၁၀၈ခေါက် ရွတ်ပွားပူဇော်ရပါမည် ။

၎င်းနေ့ညနေပိုင်းမှာ မိမိဝတ်ဆင်ခဲ့သော လုံချည်အဟောင်းတစ်ထည်ဖြင့် သောကြာသား သမီးတစ်ဦးအား အကူအညီတောင်းလျှက် ၎င်းအဝတ်နှင့် အခင်းအောက်မှ အရွက်အခက်များကိုယူကာ တောင်အရပ်သို့ စွန့်ပစ်ခိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည် ။

Hits: 764

ခုႏွစ္ေန႔ဖြား သားသမီးမ်ား အတြက္တစ္ပါတ္စာ ေဟာကိန္း

Zawgyi

မိတ္ေဆြခုႏွစ္ေန႔ဖြား သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ( 19 )ရက္မွ စက္တင္ဘာလ( 25 )ရက္အထိ ( ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ သတိျပဳရန္ႏွင့္ ယၾတာ ) တစ္ပါတ္စာ ေဟာကိန္း

တနဂၤၤေႏြြေန႔ဖြား သားသမီးမ်ား

ဒီကာလအတြင္္း စိုးရိမ္ပူပန္ရတာေတြမ်ားေနရတတ္ပါတယ္ အဓိကေတာ့ မိဘေတြရဲ့က်န္းမာေရးအတြက္ ပူပန္ရတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။

အလုပ္နဲ႔ပက္သက္ၿပီး တာ၀န္ႀကီးေတြယူရတာမ်ိဳးေၾကာင့္စိတ္ပင္ပန္းရတတ္ ပါတယ္။မိတ္ေဆြေတြဆီက အကူအညီေတြေတာင္းခံမေနပါနဲ႔ ကိုယ္ဒုူးကိုယ္ခၽြန္ႀကိဳးစားမွပဲအဆင္ေျပတိုးတတ္ပါ လိမ့္မယ္။

မထင္မွတ္ဘဲ အလုပ္နဲ႔ပက္သက္တဲ့ခရီးမ်ိဳးေတြႀကံဳရတတ္ပါတယ္။အစိုးရ႒ာနဆုိင္ရာမ်ားနွင့္ဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္ရေသာအလုပ္ေတြအခက္အခဲမ်ားတယ္ လူႀကီးေတြကို ေတာင္းဆိုတင္ျပခ်င္တာေတြဒီကာလမွာ ခဏၿမိဳ သိပ္ ထားလုိက္ပါ။

မိိသားစုအေရးကိစၥေတြမွာေတာ့ ေခါင္းေအးေအးထားဆံုးျဖတ္ရလိမ့္မယ္ အေလာတႀကီးလုပ္ တဲ့ကိစၥမွန္သမွ်ျပႆနာေတြကို တိုးသြားႏုိင္ပါတယ္ က်န္းမာေရးကို မေပါ့ေစခ်င္ပါဘူး။

ကာယပင္ပန္းလြန္းအား ႀကီးတာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔ အေလးအပင္မလိုက္ရင္ ခါးနာသြားတတ္ပါတယ္ အခ်စ္ေရးမွာ ပူဆာလြန္းအားႀကီးတဲ့ခ်စ္ သူအေပၚစိတ္ကုန္စိတ္ပ်က္ေနမိတတ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရးကံအညံ့မ်ားပါတယ္ တက်က္က်က္ျဖစ္လြယ္ပါတယ္ ပညာေရးကေတာ့ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လိုပါတယ္ စိုးရိမ္စိတ္ေတြကမိမိကို စိတ္နွစ္လို႔မရေအာင္လုပ္ေနပါလိမ့္မယ္။

1/3/4 ဂဏန္းမ်ားအကိ်ဳးေပးမည္ အထူးေဟာ ပူူပန္စရာေတြမ်ားေနတတ္ပါတယ္ ယၾတာ အုန္းနို႔ ေခါက္ဆြဲဘုရားကပ္လွဴလိုက္ပါ။

တနလၤၤာေန႔ဖြား သားသမီးမ်ား

ကံံေကာင္းျခင္း၊အဆင္ေျပျခင္းေတြအထူးႀကံဳရတတ္ပါတယ္ အဘက္ဘက္အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မႈေတြ ရလာတတ္ပါတယ္ အလုပ္ခြင္အတြင္းလူခ်စ္လူခင္မ်ားၿပီး အမ်ားရဲ့ေလးစားျခင္းခံရတတ္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕အစြမ္းအစေတြကို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေတြရလာတတ္ပါတယ္ အြန္လိုင္းစီးပြားေရးမ်ားအဆင္ေျပတုိးတတ္လာႏိုင္ပါတယ္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားမ်ာ း ေရာင္းပန္း၀ယ္ပန္းပြင့္ပါလိမ့္မယ္။

အရင္ကတည္းက ဆက္ဆံေရးေကာင္းသူေတြ၊လူသိမ်ား သူေတြဆို ပိုမိုအဆင္ေျပတတ္ပါတယ္ ေငြအစုလိုက္၀င္တတ္ပါတယ္ အိမ္ျခံစတဲ့ေရာင္းလိုတဲ့အရာေတြေရာင္း ထြက္သြားတတ္ပါတယ္။

ထီ၀ါသနာပါရင္ေတာ့ ထီကံစမ္းႏုိင္ပါတယ္ အႏုပညာနွင့္ႏြယ္ေသာအလုပ္မ်ား၊ ေရနွင့္ ႏြယ္ေသာအလုပ္မ်ား တိုးတတ္ပါလိမ့္မယ္ ဘာသာေရးအလုပ္၊ကုသိုလ္ေရးအလုပ္ေတြမွာလဲ စိတ္ပါလက္ပါလုပ္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

က်န္းမာေရးကေတာ့ ေကာင္းေနၿပီးသားပါပဲ အရက္နွင့္အငန္ေတာ့ ေလွ်ာ့စားလုိက္ပါ အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြျပည့္နွက္ေနတတ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရးကံညံ့ေနပါတယ္ သည္းခံ ထားတဲ့ကိစၥေတြေပါက္ကြဲထြက္မဲ့ကာလပါပဲ ပညာေရးကေတာ့ ၾကိဳးစားသမွ်အရာထင္ပါလိမ့္မယ္။

2/4/5 ဂဏန္းမ်ားအကိ်ဳးေပးမည္ အထူးေဟာ ကံျမင့္မားေနမည္္ ယၾတာ စိိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာပါလိမ့္မယ္။

အဂၤၤါေန႔ဖြား သားသမီးမ်ား

ဒီကာလမွာ လုပ္သင့္တာထက္္ လုပ္ခ်င္တာကိုဦးစားေပးပါ မအားလုိ႔ မိမိလုပ္ခ်င္တာေတြကို ေမ့ထားသူ ေတြျပန္လည္လုပ္ခြင့္ရလာပါလိမ့္မယ္။

ေအာက္ငယ္ငယ္သားေတြ၊ တပည့္သားခ်င္းေတြလာေရာက္ ဂါရ၀ျပဳတာမ်ိဳး ေတြႀကံဳရတတ္ပါတယ္။မိမိသြားခ်င္တဲ့ခရီးတိုေလးေတြသြားရတတ္ပါတယ္ မိသားစုနဲ႔ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ရတာမ်ိဳး ေတြႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

အလုပ္ပိုေတြေကာင္းစြာေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိ္င္လိမ့္မယ္ စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာေနထုိင္လုပ္ကို္င္ နိုင္မဲ့ေန႔ရက္ပါပဲ ေစ်း၀ယ္ထြက္တာ၊ စက္ပစၥည္း၊ကား၀ယ္တာမ်ိဳးေတြဒီေန႔မွာအေလးေပးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။

ေဆး၀ါးနွင့္ပက္သက္ေသာ အလုပ္မ်ား တိုးတတ္ႏိုင္ပါတယ္ ယာဥ္ကားငွားရမ္းတဲ့အလုပ္ေတြ အဆင္ေျပလာ တတ္ပါတယ္ ေရလမ္းခရီးမ်ားလဲသြားလုိိ႔သင့္ေတာ္ပါတယ္ က်န္းမာေရးအညံ့မ်ားေနတတ္ပါတယ္။

ျဖစ္နိုင္တာက ေတာ့ အေသးစားထိခိုက္မႈေလးေတြျဖစ္ရတတ္ပါတယ္ အခ်စ္ေရးကံကေတာ့ စန္းပြင့္လြန္းေနပါတယ္ လက္ရွိခ်စ္ သူအျပင္ခ်စ္သူအသစ္ရတတ္ပါတယ္ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာေပ်ာ္ရႊင္ရလိမ့္မယ္။

အညံ့မရွိပါဘူးဗ်။း ပညာေရးမွာ မိမိကိုယ္တုိင္က စာထဲစိတ္မ၀င္စားဘဲ အေပ်ာ္အပါးမက္ေနတတ္ပါတယ္။

3/5/6 ဂဏန္းမ်ားအကိ်ဳးေပးမည္ အထူးေဟာ စိိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ရလိမ့္မယ္ ယၾတာ ႏႈတ္က ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ အားတိုင္းပြားေနလုိက္ပါ။

ဗုဒၶဟူး/ရာဟုေန႔ဖြား သားသမီးမ်ား

အညံ့အဆိုးေတြရွိိေနတယ္ဆိုေပမဲ့ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္သူေတြ၊ေခါင္းေအးေအးနဲ႔စဥ္းစားလုပ္ကုိင္ႏိုင္သူေတြက အညံ့နည္းေနတတ္ပါတယ္္ အိမ္တြင္းေရးအပူေလးေတြရွိေနတတ္ပါတယ္။

အျပင္ကိုေပါက္ၾကားလုိ႔မရတဲ့မိသားစု အတြင္းေရးျပႆနာေတြရွိေနတတ္ပါတယ္ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာ ကူညီသင့္တာကူညီပါ ဒါေပမဲ့ သူမ်ားၾကား မညွပ္မိေအာင္ေနပါ။

အဲလုိမွမဟုတ္ရင္ သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာျဖစ္ရတတ္ပါတယ္ စိတ္ကူးထားသမွ်အရာ ထင္ဖို႔မလြယ္ပါ အလုပ္စီးပြားနဲ႔ပက္သက္ရင္လုပ္လက္စအလုပ္ေတြကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားလုိက္ပါ။

အသစ္စတာမ်ိဳး၊လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္တာမ်ိဳးကိိုေတာ့ဒီအပတ္အားမေပးပါဘူး ျပႆနာေတြသယ္လာတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ ကို တတ္နိုင္သမွ် မိမိေရွာင္ထြက္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ အလွဴေလးေတြမရည္ရြယ္ဘဲျပဳရတတ္ပါတယ္။

စကား အေျပာအဆိုေတာ့ဆင္ျခင္ပါ စကားနည္း၊နႈတ္နည္းတာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ အခ်စ္ေရးေတြမွာေတာ့ မထင္မွတ္ဘဲ ခ်စ္္သူေဟာင္းရည္းစားေဟာင္းနဲဲ႔ျပန္အဆင္ေျပတတ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အပူေသာကမ်ားရွိမည္ ပညာေရးကံ သင့္ အဆင့္မွာရွိပါတယ္။ ဥာဏ္၀ီရိယေတြစိုက္ထုတ္လုိက္ပါ။

6/8/0 ဂဏန္းမ်ားအကိ်ဳးေပးမည္ အထူးေဟာ အနည္းငယ္ကံညံ့ေနမည္္ ယၾတာ ႏြားႏို႔ဘုရားကပ္လွဴလိုက္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ဖြား သားသမီးမ်ား

ဒီကာလဟာသတိိထားရမွာကမိမိယံုၾကည္ေလးစားရတဲ့သူကမိမိကိုလိမ္လည္သြားတတ္ပါတယ္ စိတ္ညစ္ စိတ္ရႈပ္ရတဲ့အေၾကာင္းတရားကေတာ့ မိမိလုိခ်င္တဲ့အရာကို လြယ္လြယ္ကူ ကူမရႏုိင္တာပါပဲ။

ဘာကိစၥမဆိုအခက္ အခဲေလးေတြႀကံဳၿပီးမွေအာင္ျမင္သြားတတ္ပါတယ္ မိမိေအာက္လက္ငယ္ သားေတြထဲမွာ ဗုဒၶဟူးသားရွိရင္ အေရးႀကီး ကိစၥမ်ားဒီအပတ္မွာသူ႔ကိုမခိုင္းလိုက္ပါနဲ႔။

အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြျဖစ္ရ တတ္လို႔ပါပဲ အေဟာင္းေတြ ခ်န္ခဲ့ၿပီးအသစ္စတင္တဲ့ေန႔ရက္မ်ိဳးပါပဲ အလုပ္သစ္၊စီးပြား၊ဆိုင္သစ္၊ ေနရာ သစ္ေတြမွာအဆင္ေျပေအာင္ျမင္မႈ ေတြရတတ္ပါတယ္။

မိမိမွာအခံရွိၿပီးသား ေရာဂါေဟာင္း ေ၀ဒနာေဟာင္းေတြပဲ ၀င္လာတတ္ပါတယ္ ဘုရားေစတီရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္မ်ား လက္ေဆာင္ရခဲ့တယ္ဆုိရင္္ေတာ့ အိမ္မွာ ေသခ်ာ ကိုးကြယ္ထားလုိက္ပါ။

ကံအထူးျမင့္မားသြားပါလိမ့္မယ္ အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ နားလည္မႈအျပည့္အ၀ ရွိတဲ့ခ်စ္သူ ေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ရပါလိမ့္မယ္ အိမ္ေထာင္ေရးကေတာ့ ကေတာက္ကဆျဖစ္စရာမ်ားေနတတ္ ပါတယ္။

မိမိအားထည့္သေလာက္ ပညာေရးအတြက္ကေတာ့ ရလဒ္ေတြလဲေကာင္းေနမွာပါပဲ။

6/5/2 ဂဏန္းမ်ားအကိ်ဳးေပးမည္ အထူးေဟာ ကံသင့္ပါတယ္ ယၾတာ မိမိဆီမွာရွိတဲ့ ဖိနပ္အေဟာင္းအျပတ္ေတြကို အမိႈက္ေတာင္းထဲစြန္႔ပစ္လိုက္ပါ ။

ေသာၾကာေန႔ဖြား သားသမီးမ်ား

ဒီကာလအတြင္းမိမိိတတ္ခ်င္တဲ့သင္တန္းမ်ား ဒီအခ်ိန္မွာ စတင္တတ္ေရာက္လုိ႔အေကာင္းဆံုးပါပဲ ေငြေၾကးကံလဲျမင့္မားေနမွာပါ ရစရာရွိတဲ့ေငြေၾကးေတြလဲ လက္၀ယ္ျပန္ ရရွိပါလိမ့္မယ္။

ေျမ၊ျခံ၀ယ္ခ်င္သူမ်ား ဒီကာလမွာ၀ယ္ယူႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ လက္ကားစီးပြားေရးမ်ားေအာင္ျမင္မႈေတြ ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ပါတယ္ စိတ္ကူးအယူ အဆေတြက ေကာင္းမြန္ေနပါတယ္။

စိတ္ကူးထားတဲ့အတိုင္းပဲ လက္ေတြ႔မွာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ပါတယ္ အလုပ္ခြင္အတြင္းစိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္စြာလုပ္ကိုင္နိုင္ပါလိမ့္မယ္။

စကားကိုလိမၼာပါးနပ္စြာ ေျပာတတ္သူမ်ားပိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္ ပညာေရးနဲ႔ပက္သက္ေသာ ခရီးမ်ားလဲသြားရတတ္ ပါတယ္ ဆရာ ေကာင္းသမားေကာင္းနဲ႔လဲေတြ႔ ႏုိင္တဲ့ကာလေတြပါပဲ။

အခ်စ္ေရးကေတာ့ ခ်စ္သူနဲ႔ ခ်ိန္းထားရင္ပ်က္ရတတ္ပါ တယ္ မစီစဥ္ထားဘဲ ေတြ႔ဆံုျခငး္ မ်ိဳးကပိုမိုေကာင္းမြန္ပါ လိမ့္မယ္ က်န္းမာေရးကေတာ့ အညံ့အဆိုးနညး္ ပါတယ္။

ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ က်န္းမာေရး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္ အိမ္ေထာင္ေရးက အဆင္ေျပေနမွာပါ မိသားစုအတြင္းမွာလဲ နားလည္မႈေတြရွိမဲ့ေန႔ရက္ေတြပါပဲ ပညာ ေရးကေတာ့ ေကာင္းေနပါတယ္ မသိေသး၊မတတ္ေသးတဲ့ ပညာေတြသင္ခြင့္ရလာတတ္ပါတယ္။

5/3/4 ဂဏန္းမ်ားအကိ်ဳးေပးမည္ အထူးေဟာ အကူအညီေတြ၊အေထာက္အပံ့ေတြရလြယ္ပါတယ္ ယၾတာ ဘုရားရွင္အားေသာၾကာေန႔မွာ အလင္းတိုင္ ၃တိုင္ထြန္္းညွိပူေဇာ္လိုက္ပါ။

စေနေန႔ဖြား သားသမီးမ်ား

မည္သည့္နယ္ပယ္မွာမဆို ပံုမွန္ပဲလည္ပတ္လုပ္ကိုင္ပါ အသစ္အဆန္းထြင္လုပ္တာမ်ိဳး ေတြ၊ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕လုိက္တာမ်ိဳးေတြ၊ မိိမိသိပ္ၿပီးနားမလည္တဲ့ ပစၥည္းေတြကိုရင္းနွီးျမဳပ္နွံျခင္းမ်ားသတိထားေဆာင္ ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္။

ျဖတ္လမ္းစီးပြားမ်ားနွင့္ေလာင္းကစားကိုေရွာင္ေစခ်င္ပါတယ္ မသမာနည္းနဲ႔ေငြရွာျခင္းေတြက ေကာင္းေကာင္းဒုကၡေရာက္ေစႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။

သြားခ်င္တဲ့ခရီးေတြကိုေတာ့အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ရက္ေရႊ႕ရတတ္ပါတယ္ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြလိင္ေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေတာ့လဲ သတိထားဆက္ဆံပါ ထိုသူေတြရဲ့ဒုကၡေပးျခင္းကိုခံရ တတ္ပါတယ္။

လခစား၀န္ထမ္းဆုိရင္ေတာ့ ေဘာနပ္ရတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လစာတိုးတာပဲျဖစ္္ျဖစ္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္ က်နး္မာေရးကေတာ့ အညံ့ျဖစ္ေအာင္ မိမိကိုယ္တုိင္က ဖန္တီးမိေနတတ္ပါတယ္။

ေလေအးေပးစက္၊ပန္ကာ ေတြအလြန္အကၽြံအေအးမခံမိဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္ အခ်စ္ေရးကေတာ့ ခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္ေျပေပမဲ့အလုပ္ ေၾကာင့္အေန ေ၀း ေနတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။

သာယာေပ်ာ္ရႊင္တ့ဲ အိမ္ေထာင္ေရး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ အိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ့ေဆြမ်ိဳး ေတြထံကအကူအညီရလြယ္ပါတယ္ ပညာေရးအထူးေကာင္းမြန္ တဲ့ကာလပါပဲ မိမိကသာႀကိဳးစားေစခ်င္ပါတယ္။

6/9/1 ဂဏန္းမ်ားအကိ်ဳးေပးမည္ အထူးေဟာ မပ်င္္းရိပါနဲ႔ ယၾတာ မိဘေတြကိုအားေဆးလွဴလုိက္္ပါ။

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံး အားေကာင္း၍ ႀကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ၾကပါေစေသာဝ္

Unicode

ခုနှစ်နေ့ဖွား သားသမီးများ အတွက်တစ်ပါတ်စာ ဟောကိန်း

မိတ်ဆွေခုနှစ်နေ့ဖွား သားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ( 19 )ရက်မှ စက်တင်ဘာလ( 25 )ရက်အထိ ( ဆောင်ရန် ရှောင် သတိပြုရန်နှင့် ယတြာ ) တစ်ပါတ်စာ ဟောကိန်း

တနင်္ဂၤနွေနေ့ဖွား သားသမီးများ

ဒီကာလအတွင်း စိုးရိမ်ပူပန်ရတာတွေများနေရတတ်ပါတယ် အဓိကတော့ မိဘတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ပူပန်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။

အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး တာဝန်ကြီးတွေယူရတာမျိုးကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းရတတ် ပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေဆီက အကူအညီတွေတောင်းခံမနေပါနဲ့ ကိုယ်ဒုူးကိုယ်ချွန်ကြိုးစားမှပဲအဆင်ပြေတိုးတတ်ပါ လိမ့်မယ်။

မထင်မှတ်ဘဲ အလုပ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ခရီးမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အစိုးရဋ္ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်ရသောအလုပ်တွေအခက်အခဲများတယ် လူကြီးတွေကို တောင်းဆိုတင်ပြချင်တာတွေဒီကာလမှာ ခဏမြို သိပ် ထားလိုက်ပါ။

မိသားစုအရေးကိစ္စတွေမှာတော့ ခေါင်းအေးအေးထားဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ် အလောတကြီးလုပ် တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှပြဿနာတွေကို တိုးသွားနိုင်ပါတယ် ကျန်းမာရေးကို မပေါ့စေချင်ပါဘူး။

ကာယပင်ပန်းလွန်းအား ကြီးတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ အလေးအပင်မလိုက်ရင် ခါးနာသွားတတ်ပါတယ် အချစ်ရေးမှာ ပူဆာလွန်းအားကြီးတဲ့ချစ် သူအပေါ်စိတ်ကုန်စိတ်ပျက်နေမိတတ်ပါတယ်။

အိမ်ထောင်ရေးကံအညံ့များပါတယ် တကျက်ကျက်ဖြစ်လွယ်ပါတယ် ပညာရေးကတော့ ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ် စိုးရိမ်စိတ်တွေကမိမိကို စိတ်နှစ်လို့မရအောင်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။

1/3/4 ဂဏန်းများအကျိုးပေးမည် အထူးဟော ပူူပန်စရာတွေများနေတတ်ပါတယ် ယတြာ အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။

တနင်္လၤာနေ့ဖွား သားသမီးများ

ကံံကောင်းခြင်း၊အဆင်ပြေခြင်းတွေအထူးကြုံရတတ်ပါတယ် အဘက်ဘက်အဆင်ပြေအောင်မြင်မှုတွေ ရလာတတ်ပါတယ် အလုပ်ခွင်အတွင်းလူချစ်လူခင်များပြီး အများရဲ့လေးစားခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။

မိမိရဲ့အစွမ်းအစတွေကို ထုတ်ဖော်ခွင့်တွေရလာတတ်ပါတယ် အွန်လိုင်းစီးပွားရေးများအဆင်ပြေတိုးတတ်လာနိုင်ပါတယ် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားမျာ း ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းပွင့်ပါလိမ့်မယ်။

အရင်ကတည်းက ဆက်ဆံရေးကောင်းသူတွေ၊လူသိများ သူတွေဆို ပိုမိုအဆင်ပြေတတ်ပါတယ် ငွေအစုလိုက်ဝင်တတ်ပါတယ် အိမ်ခြံစတဲ့ရောင်းလိုတဲ့အရာတွေရောင်း ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။

ထီဝါသနာပါရင်တော့ ထီကံစမ်းနိုင်ပါတယ် အနုပညာနှင့်နွယ်သောအလုပ်များ၊ ရေနှင့် နွယ်သောအလုပ်များ တိုးတတ်ပါလိမ့်မယ် ဘာသာရေးအလုပ်၊ကုသိုလ်ရေးအလုပ်တွေမှာလဲ စိတ်ပါလက်ပါလုပ် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။

ကျန်းမာရေးကတော့ ကောင်းနေပြီးသားပါပဲ အရက်နှင့်အငန်တော့ လျှော့စားလိုက်ပါ အချစ်ရေးမှာတော့ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာတွေပြည့်နှက်နေတတ်ပါတယ်။

အိမ်ထောင်ရေးကံညံ့နေပါတယ် သည်းခံ ထားတဲ့ကိစ္စတွေပေါက်ကွဲထွက်မဲ့ကာလပါပဲ ပညာရေးကတော့ ကြိုးစားသမျှအရာထင်ပါလိမ့်မယ်။

2/4/5 ဂဏန်းများအကျိုးပေးမည် အထူးဟော ကံမြင့်မားနေမည် ယတြာ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါလိမ့်မယ်။

အင်္ဂၤါနေ့ဖွား သားသမီးများ

ဒီကာလမှာ လုပ်သင့်တာထက် လုပ်ချင်တာကိုဦးစားပေးပါ မအားလို့ မိမိလုပ်ချင်တာတွေကို မေ့ထားသူ တွေပြန်လည်လုပ်ခွင့်ရလာပါလိမ့်မယ်။

အောက်ငယ်ငယ်သားတွေ၊ တပည့်သားချင်းတွေလာရောက် ဂါရဝပြုတာမျိုး တွေကြုံရတတ်ပါတယ်။မိမိသွားချင်တဲ့ခရီးတိုလေးတွေသွားရတတ်ပါတယ် မိသားစုနဲ့ ပျော်ပွဲစားထွက်ရတာမျိုး တွေကြုံရတတ်ပါတယ်။

အလုပ်ပိုတွေကောင်းစွာလျှော့ချသွားနိုင်လိမ့်မယ် စိတ်လက်ချမ်းသာစွာနေထိုင်လုပ်ကိုင် နိုင်မဲ့နေ့ရက်ပါပဲ ဈေးဝယ်ထွက်တာ၊ စက်ပစ္စည်း၊ကားဝယ်တာမျိုးတွေဒီနေ့မှာအလေးပေးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။

ဆေးဝါးနှင့်ပက်သက်သော အလုပ်များ တိုးတတ်နိုင်ပါတယ် ယာဉ်ကားငှားရမ်းတဲ့အလုပ်တွေ အဆင်ပြေလာ တတ်ပါတယ် ရေလမ်းခရီးများလဲသွားလိို့သင့်တော်ပါတယ် ကျန်းမာရေးအညံ့များနေတတ်ပါတယ်။

ဖြစ်နိုင်တာက တော့ အသေးစားထိခိုက်မှုလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ် အချစ်ရေးကံကတော့ စန်းပွင့်လွန်းနေပါတယ် လက်ရှိချစ် သူအပြင်ချစ်သူအသစ်ရတတ်ပါတယ် အိမ်ထောင်ရေးသာယာပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်။

အညံ့မရှိပါဘူးဗျ။း ပညာရေးမှာ မိမိကိုယ်တိုင်က စာထဲစိတ်မဝင်စားဘဲ အပျော်အပါးမက်နေတတ်ပါတယ်။

3/5/6 ဂဏန်းများအကျိုးပေးမည် အထူးဟော စိတ်ပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ် ယတြာ နှုတ်က ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ အားတိုင်းပွားနေလိုက်ပါ။

ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟုနေ့ဖွား သားသမီးများ

အညံ့အဆိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူတွေ၊ခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားလုပ်ကိုင်နိုင်သူတွေက အညံ့နည်းနေတတ်ပါတယ် အိမ်တွင်းရေးအပူလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။

အပြင်ကိုပေါက်ကြားလို့မရတဲ့မိသားစု အတွင်းရေးပြဿနာတွေရှိနေတတ်ပါတယ် လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ ကူညီသင့်တာကူညီပါ ဒါပေမဲ့ သူများကြား မညှပ်မိအောင်နေပါ။

အဲလိုမှမဟုတ်ရင် သူများပြဿနာ ကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်ရတတ်ပါတယ် စိတ်ကူးထားသမျှအရာ ထင်ဖို့မလွယ်ပါ အလုပ်စီးပွားနဲ့ပက်သက်ရင်လုပ်လက်စအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားလိုက်ပါ။

အသစ်စတာမျိုး၊လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်တာမျိုးကိုတော့ဒီအပတ်အားမပေးပါဘူး ပြဿနာတွေသယ်လာတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ကို တတ်နိုင်သမျှ မိမိရှောင်ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ အလှူလေးတွေမရည်ရွယ်ဘဲပြုရတတ်ပါတယ်။

စကား အပြောအဆိုတော့ဆင်ခြင်ပါ စကားနည်း၊နှုတ်နည်းတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် အချစ်ရေးတွေမှာတော့ မထင်မှတ်ဘဲ ချစ်သူဟောင်းရည်းစားဟောင်းနဲ့ပြန်အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။

အိမ်ထောင်ရှင်များ အပူသောကများရှိမည် ပညာရေးကံ သင့် အဆင့်မှာရှိပါတယ်။ ဉာဏ်ဝီရိယတွေစိုက်ထုတ်လိုက်ပါ။

6/8/0 ဂဏန်းများအကျိုးပေးမည် အထူးဟော အနည်းငယ်ကံညံ့နေမည် ယတြာ နွားနို့ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။

ကြာသပတေးနေ့ဖွား သားသမီးများ

ဒီကာလဟာသတိထားရမှာကမိမိယုံကြည်လေးစားရတဲ့သူကမိမိကိုလိမ်လည်သွားတတ်ပါတယ် စိတ်ညစ် စိတ်ရှုပ်ရတဲ့အကြောင်းတရားကတော့ မိမိလိုချင်တဲ့အရာကို လွယ်လွယ်ကူ ကူမရနိုင်တာပါပဲ။

ဘာကိစ္စမဆိုအခက် အခဲလေးတွေကြုံပြီးမှအောင်မြင်သွားတတ်ပါတယ် မိမိအောက်လက်ငယ် သားတွေထဲမှာ ဗုဒ္ဓဟူးသားရှိရင် အရေးကြီး ကိစ္စများဒီအပတ်မှာသူ့ကိုမခိုင်းလိုက်ပါနဲ့။

အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်ရ တတ်လို့ပါပဲ အဟောင်းတွေ ချန်ခဲ့ပြီးအသစ်စတင်တဲ့နေ့ရက်မျိုးပါပဲ အလုပ်သစ်၊စီးပွား၊ဆိုင်သစ်၊ နေရာ သစ်တွေမှာအဆင်ပြေအောင်မြင်မှု တွေရတတ်ပါတယ်။

မိမိမှာအခံရှိပြီးသား ရောဂါဟောင်း ဝေဒနာဟောင်းတွေပဲ ဝင်လာတတ်ပါတယ် ဘုရားစေတီရုပ်ပွားတော်များ၊ ပန်းချီကားချပ်များ လက်ဆောင်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်မှာ သေချာ ကိုးကွယ်ထားလိုက်ပါ။

ကံအထူးမြင့်မားသွားပါလိမ့်မယ် အချစ်ရေးမှာတော့ နားလည်မှုအပြည့်အ၀ ရှိတဲ့ချစ်သူ ကြောင့် စိတ်ချမ်းမြေ့ရပါလိမ့်မယ် အိမ်ထောင်ရေးကတော့ ကတောက်ကဆဖြစ်စရာများနေတတ် ပါတယ်။

မိမိအားထည့်သလောက် ပညာရေးအတွက်ကတော့ ရလဒ်တွေလဲကောင်းနေမှာပါပဲ။

6/5/2 ဂဏန်းများအကျိုးပေးမည် အထူးဟော ကံသင့်ပါတယ် ယတြာ မိမိဆီမှာရှိတဲ့ ဖိနပ်အဟောင်းအပြတ်တွေကို အမှိုက်တောင်းထဲစွန့်ပစ်လိုက်ပါ ။

သောကြာနေ့ဖွား သားသမီးများ

ဒီကာလအတွင်းမိမိတတ်ချင်တဲ့သင်တန်းများ ဒီအချိန်မှာ စတင်တတ်ရောက်လို့အကောင်းဆုံးပါပဲ ငွေကြေးကံလဲမြင့်မားနေမှာပါ ရစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေလဲ လက်ဝယ်ပြန် ရရှိပါလိမ့်မယ်။

မြေ၊ခြံဝယ်ချင်သူများ ဒီကာလမှာဝယ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ် လက်ကားစီးပွားရေးများအောင်မြင်မှုတွေ ပိုမိုရရှိလာနိုင်ပါတယ် စိတ်ကူးအယူ အဆတွေက ကောင်းမွန်နေပါတယ်။

စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းပဲ လက်တွေ့မှာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်နိုင်ပါတယ် အလုပ်ခွင်အတွင်းစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။

စကားကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာ ပြောတတ်သူများပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ပညာရေးနဲ့ပက်သက်သော ခရီးများလဲသွားရတတ် ပါတယ် ဆရာ ကောင်းသမားကောင်းနဲ့လဲတွေ့ နိုင်တဲ့ကာလတွေပါပဲ။

အချစ်ရေးကတော့ ချစ်သူနဲ့ ချိန်းထားရင်ပျက်ရတတ်ပါ တယ် မစီစဉ်ထားဘဲ တွေ့ဆုံခြင်း မျိုးကပိုမိုကောင်းမွန်ပါ လိမ့်မယ် ကျန်းမာရေးကတော့ အညံ့အဆိုးနည်း ပါတယ်။

ဒေါင်ဒေါင်မြည် ကျန်းမာရေး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် အိမ်ထောင်ရေးက အဆင်ပြေနေမှာပါ မိသားစုအတွင်းမှာလဲ နားလည်မှုတွေရှိမဲ့နေ့ရက်တွေပါပဲ ပညာ ရေးကတော့ ကောင်းနေပါတယ် မသိသေး၊မတတ်သေးတဲ့ ပညာတွေသင်ခွင့်ရလာတတ်ပါတယ်။

5/3/4 ဂဏန်းများအကျိုးပေးမည် အထူးဟော အကူအညီတွေ၊အထောက်အပံ့တွေရလွယ်ပါတယ် ယတြာ ဘုရားရှင်အားသောကြာနေ့မှာ အလင်းတိုင် ၃တိုင်ထွန်းညှိပူဇော်လိုက်ပါ။

စနေနေ့ဖွား သားသမီးများ

မည်သည့်နယ်ပယ်မှာမဆို ပုံမှန်ပဲလည်ပတ်လုပ်ကိုင်ပါ အသစ်အဆန်းထွင်လုပ်တာမျိုး တွေ၊ လုပ်ငန်းချဲ့လိုက်တာမျိုးတွေ၊ မိမိသိပ်ပြီးနားမလည်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းများသတိထားဆောင် ရွက်စေချင်ပါတယ်။

ဖြတ်လမ်းစီးပွားများနှင့်လောင်းကစားကိုရှောင်စေချင်ပါတယ် မသမာနည်းနဲ့ငွေရှာခြင်းတွေက ကောင်းကောင်းဒုက္ခရောက်စေနိုင်လို့ပါပဲ။

သွားချင်တဲ့ခရီးတွေကိုတော့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရက်ရွှေ့ရတတ်ပါတယ် ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလိင်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လဲ သတိထားဆက်ဆံပါ ထိုသူတွေရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းကိုခံရ တတ်ပါတယ်။

လခစားဝန်ထမ်းဆိုရင်တော့ ဘောနပ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လစာတိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ် ကျန်းမာရေးကတော့ အညံ့ဖြစ်အောင် မိမိကိုယ်တိုင်က ဖန်တီးမိနေတတ်ပါတယ်။

လေအေးပေးစက်၊ပန်ကာ တွေအလွန်အကျွံအအေးမခံမိဖို့လိုအပ်ပါတယ် အချစ်ရေးကတော့ ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေပေမဲ့အလုပ် ကြောင့်အနေ ဝေး နေတာမျိုးတွေ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။

သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ဆွေမျိုး တွေထံကအကူအညီရလွယ်ပါတယ် ပညာရေးအထူးကောင်းမွန် တဲ့ကာလပါပဲ မိမိကသာကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။

6/9/1 ဂဏန်းများအကျိုးပေးမည် အထူးဟော မပျင်းရိပါနဲ့ ယတြာ မိဘတွေကိုအားဆေးလှူလိုက်ပါ။

ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံး အားကောင်း၍ ကြံတိုင်းအောင်၍ ဆောင်တိုင်းမြောက်ကြပါစေသောဝ်

Hits: 1140

မူးယစ္ရမ္းကားေနသည့္ သရုပ္ေဆာင္ လင္းလက္ဟိန္းကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ဖမ္း

Zawgyi

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆယ္သိန္းရပ္ကြက္၊ ရတနာပံုလမ္းတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၅နာရီခြဲက သံတုတ္ႏွင့္ ကပ္ေၾကးကုိင္ေဆာင္ၿပီး မူးယစ္ရမ္းကားေနသူ ။

ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယို သရုပ္ေဆာင္ လင္းလက္ဟိန္းကို ၁၂ ဗို႔ ပန္႔အက္ရွင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

သရုပ္ေဆာင္ လင္းလက္ဟိန္းမွာ လူ႔အသက္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ သြားလာေနသည့္ လမ္းေပၚတြင္ မူးယစ္ရမ္းကားေနေၾကာင္း ။

ဝမ္းႏိုင္းႏိုင္းထံ ဖုန္းဆက္ သတင္းေပးတိုင္ၾကားလာသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး လင္းလက္ဟိန္းကို လက္နက္ခ်၍ အသာတၾကည္ အဖမ္းခံရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆုိခဲ့မႈအေပၚ လင္းလက္ဟိန္းက လက္မခံဘဲ လက္ထဲတြင္ အသင့္ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ သံတုတ္ျဖင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ရုိက္ႏွက္ခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးကုိ ကတ္ေၾကးျဖင့္ ေျပးထုိးစဥ္ ။

၁၂ ဗုိ႔ ပန္႔အက္ရွင္ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ၿပီး ၄င္းကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ ပန္႔အက္ရွင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခံရသူ သရုပ္ေဆာင္ လင္းလက္ဟိန္း (ခ) သန္းထုိက္ဦး(၃၆) ႏွစ္မွာ ညာေပါင္တြင္ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ။

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ၎ကို အမႈဖြင့္အေရးယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

Unicode

မူးယစ်ရမ်းကားနေသည့် သရုပ်ဆောင် လင်းလက်ဟိန်းကို သေနတ်ဖြင့်ပစ်ဖမ်း

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ဆယ်သိန်းရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံလမ်းတွင် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် နံနက် ၅နာရီခွဲက သံတုတ်နှင့် ကပ်ကြေးကိုင်ဆောင်ပြီး မူးယစ်ရမ်းကားနေသူ ။

ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် လင်းလက်ဟိန်းကို ၁၂ ဗို့ ပန့်အက်ရှင် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။

သရုပ်ဆောင် လင်းလက်ဟိန်းမှာ လူ့အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည့် လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ပြီး အများပြည်သူ သွားလာနေသည့် လမ်းပေါ်တွင် မူးယစ်ရမ်းကားနေကြောင်း ။

ဝမ်းနိုင်းနိုင်းထံ ဖုန်းဆက် သတင်းပေးတိုင်ကြားလာသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က အခင်းဖြစ်နေရာသို့ သွားရောက်ပြီး လင်းလက်ဟိန်းကို လက်နက်ချ၍ အသာတကြည် အဖမ်းခံရန် ပြောဆိုခဲ့သည်။

ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့မှုအပေါ် လင်းလက်ဟိန်းက လက်မခံဘဲ လက်ထဲတွင် အသင့်ကိုင်ဆောင်ထားသည့် သံတုတ်ဖြင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို ကတ်ကြေးဖြင့် ပြေးထိုးစဉ် ။

၁၂ ဗို့ ပန့်အက်ရှင်သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ပြီး ၎င်းကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည် ပန့်အက်ရှင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခံရသူ သရုပ်ဆောင် လင်းလက်ဟိန်း (ခ) သန်းထိုက်ဦး(၃၆) နှစ်မှာ ညာပေါင်တွင် ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ပြီး ။

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့မရဲစခန်းမှ ၎င်းကို အမှုဖွင့်အရေးယူရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။

Hits: 1066

ေနအထြက္မွာ ေငြအတြက္မပူရမည့္ အဓိဌာန္ ဝင္ကုသိုလ္ျပဳနည္း

Zawgyi

စီးပြါးေရးအဆင္မေျပတဲ့သူေတြ အေၾကြးေတြမ်ား သံသရာလည္ လက္ထဲမွာေငြကလဲျပက္ ဒီလိုအဆင္မေျပတာေလးေတြမ်ားလာတဲ့အခါ ေငြအတြက္အျမဲပူပန္ေနရပါတယ္။

ဒီလိုေတြ ေနအထြက္မွာ ေငြအတြက္မပူရေလေအာင္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးတစ္ခု မ်ွေဝခ်င္ပါတယ္။

ဆင္းရဲတယ္ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာကေတာ့ ကံတရားနဲ့လဲပဲသက္ဆိုင္တာမို႕ မိမိရဲ့ အက်ိဴးေပးျမန္မႈ႕ဆိုတာလဲထည့္တြက္ရပါမယ္ အရင္က က်ပ္ျပားေစ႕ ငါးေစ႕ကိုရေအာင္ရွာပါ။

ရလာတဲ့ က်ပ္ျပားေစ႕ေလးေတြကိုေျပာင္လက္ေနေအာင္တိုက္ျပီး ေခါင္းေလ်ွာ္ရည္နဲ႔ ေဆး ၿပီဴရင္ ေရနဲ့ ျပန္ေဆးပါ။

စင္ၾကယ္စြာေဆးထားတဲ့ က်ပ္ျပားေစ့ငါးေစ့ကို လင္ဗန္းထဲထည့္ပါ ယင္းက်ပ္ျပားေစ့ေတြေပၚ ေသာက္ေတာ္ေရ ငါးခြက္ တခြက္စီတင္ျပီးဘုရားေသာက္ေတာ္ေရကပ္ပါ။

ငါးပါးသီလခံယူ သရဏံဂံုတစ္ပတ္စိတ္ အရဟံ ၉ ပတ္စိတ္ရပါမယ္ အရဟံ ၉ ပတ္စိတ္ျပီးလ်ွင္ ဆု႕ေတာင္းရန္မွာ

“ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ေငြအတြက္ရွာေဖြရသည္မွာ ပူပင္ေသာက မရွိေစရပဲ ေသာက္ေတာ္ေရခြက္ေအာက္မွာ တင္ထားေသာေငြသားမ်ား ေအးသကဲ့သို႕ေငြမ်ားကို ေအးခ်မ္းစြာ ရွာေဖြနိုင္ရပါေစဘုရား “ဟုဆုေတာင္းပါ။

ညေနဘုရားေသာက္ေတာ္ေရလဲသည့္အခါ က်ပ္ျပားေစ႕မ်ားကို မနက္ကတင္ထားသကဲ့သို႕မဟုတ္ပဲ ျပန္၍လွည့္ေပးပါ။

နံနက္ေသာက္ေတာ္ေရလဲလ်ွင္လဲ ျပန္လွည့္ေပးပါ တေန႕ကိုနွစ္ခါ ေခါင္း ပန္း လွည့္ေပးရပါမယ္။

ကံတရားအရ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအေပၚမွာ မူတည္ေနရေပမဲ့ ေငြ ကေတာ့ လက္ထဲမွာမျပက္ပါ အလုပ္မလုပ္ပဲ ေနပါလ်ွင္လဲ ေငြ က သူ႕အလိုေလ်ာက္ဝင္လာမွာ မဟုတ္ ဆိုတာလည္း သတိျပဳပါ ။

မိမိရဲ႕ အဓိဌာန္ကို ေန႕စဥ္မွန္မွန္ ဝီရိယ လံုလစိုက္ လုပ္ဖို႔ကလည္းအထုး လိုအပ္ပါတယ္။

Unicode

နေအထွက်မှာ ငွေအတွက်မပူရမည့် အဓိဌာန် ဝင်ကုသိုလ်ပြုနည်း

စီးပွါးရေးအဆင်မပြေတဲ့သူတွေ အကြွေးတွေများ သံသရာလည် လက်ထဲမှာငွေကလဲပြက် ဒီလိုအဆင်မပြေတာလေးတွေများလာတဲ့အခါ ငွေအတွက်အမြဲပူပန်နေရပါတယ်။

ဒီလိုတွေ နေအထွက်မှာ ငွေအတွက်မပူရလေအောင် နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခု မျှဝေချင်ပါတယ်။

ဆင်းရဲတယ် ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကတော့ ကံတရားနဲ့လဲပဲသက်ဆိုင်တာမို့ မိမိရဲ့ အကျိူးပေးမြန်မှု့ဆိုတာလဲထည့်တွက်ရပါမယ် အရင်က ကျပ်ပြားစေ့ ငါးစေ့ကိုရအောင်ရှာပါ။

ရလာတဲ့ ကျပ်ပြားစေ့လေးတွေကိုပြောင်လက်နေအောင်တိုက်ပြီး ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ဆေး ပြီူရင် ရေနဲ့ ပြန်ဆေးပါ။

စင်ကြယ်စွာဆေးထားတဲ့ ကျပ်ပြားစေ့ငါးစေ့ကို လင်ဗန်းထဲထည့်ပါ ယင်းကျပ်ပြားစေ့တွေပေါ် သောက်တော်ရေ ငါးခွက် တခွက်စီတင်ပြီးဘုရားသောက်တော်ရေကပ်ပါ။

ငါးပါးသီလခံယူ သရဏံဂုံတစ်ပတ်စိတ် အရဟံ ၉ ပတ်စိတ်ရပါမယ် အရဟံ ၉ ပတ်စိတ်ပြီးလျှင် ဆု့တောင်းရန်မှာ

“ဘုရား တပည့်တော်သည် ငွေအတွက်ရှာဖွေရသည်မှာ ပူပင်သောက မရှိစေရပဲ သောက်တော်ရေခွက်အောက်မှာ တင်ထားသောငွေသားများ အေးသကဲ့သို့ငွေများကို အေးချမ်းစွာ ရှာဖွေနိုင်ရပါစေဘုရား “ဟုဆုတောင်းပါ။

ညနေဘုရားသောက်တော်ရေလဲသည့်အခါ ကျပ်ပြားစေ့များကို မနက်ကတင်ထားသကဲ့သို့မဟုတ်ပဲ ပြန်၍လှည့်ပေးပါ။

နံနက်သောက်တော်ရေလဲလျှင်လဲ ပြန်လှည့်ပေးပါ တနေ့ကိုနှစ်ခါ ခေါင်း ပန်း လှည့်ပေးရပါမယ်။

ကံတရားအရ ဆင်းရဲချမ်းသာအပေါ်မှာ မူတည်နေရပေမဲ့ ငွေ ကတော့ လက်ထဲမှာမပြက်ပါ အလုပ်မလုပ်ပဲ နေပါလျှင်လဲ ငွေ က သူ့အလိုလျောက်ဝင်လာမှာ မဟုတ် ဆိုတာလည်း သတိပြုပါ ။

မိမိရဲ့ အဓိဌာန်ကို နေ့စဉ်မှန်မှန် ဝီရိယ လုံလစိုက် လုပ်ဖို့ကလည်းအထုး လိုအပ်ပါတယ်။

Hits: 825

တစ္ပါတ္တာ ထီကံစမ္းရန္

Zawgyi

မိတ္ေဆြခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ( 19 )ရက္မွ စက္တင္ဘာလ( 25 )ရက္အထိ ( ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ သတိျပဳရန္ႏွင့္ ယၾတာ ) တစ္ပါတ္စာ ထီကံစမ္းရန္

၁၉ – ၉ ၾကာသပေတးေန႔

အျပာေရာင္၊ ပန္းေရာင္

ႀကီးကဲသူေတြကို ေဆးဝါးလႉပါ

၃ ဂဏန္း၊ ၆ ဂဏန္းနဲ႕ ၈ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ

ဆပ္ျပာခဲကို နိမိတ္ေကာက္ယူပါ ဒီေန႕ဟာ မေကာင္းသတင္းၾကားရတတ္တဲ့ေန႕ပါပဲ။

၂၀ – ၉ ေသာၾကာေန႔

ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ – အစိမ္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္

ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ – ဘုရားမွာ အေအးေဖ်ာ္ရည္ ကပ္လႉပါ

ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း – ၇ ဂဏန္း၊ ၁ ဂဏန္းနဲ႕ ၅ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ

ကံေကာင္းနိမိတ္ – အိုးတစ္လုံးကို နိမိတ္ေကာက္ယူပါ ဒီေန႕ဟာ အတိုက္အခံေတြ မ်ားတတ္တဲ့ေန႕ပါပဲ။

၂၁ – ၉ စေနေန႔

ခရမ္းရင့္ေရာင္၊ အနက္ေရာင္

ဘုရားမွာ ေ႐ႊရင္ေအး ဆြမ္းေတာ္ကပ္လႉပါ။

၇ ဂဏန္း၊ ၈ ဂဏန္းနဲ႕ ၅ ဂဏန္းေတြကို အားျပဳပါ။

ေရပုလင္းေပၚမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ ဒီေန႕ဟာ ေငြေဟာင္း ပစၥည္းေဟာင္း ျပန္ရတတ္တဲ့ေန႕ပါပဲ။

၂၂ – ၉ တနဂၤေႏြေန႔

အနီေရာင္၊ အညိုေရာင္

ဘုရားမွာ ကိတ္မုန႔္ ၂ ခ်ပ္ဆြမ္းေတာ္ကပ္လႉပါ။

၁ ဂဏန္း၊ ၉ ဂဏန္းနဲ႕ ၇ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။

တရားေခြမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ ဒီေန႕ဟာ အႀကံဉာဏ္ေကာင္း ရတတ္တဲ့ေန႕ပါပဲ။

၂၃ – ၉ တနလၤာေန႔

ေ႐ႊေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္

ဘုရားမွာ သာသနာ့အလံ ၆ လက္ လႉပါ။

၆ ဂဏန္း၊ ၁ ဂဏန္းနဲ႕ ၀ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။

သစ္သီးမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ ဒီေန႕ဟာ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္သင့္တဲ့ေန႕ပါပဲ။

၂၄ – ၉ အဂၤါေန႔

အစိမ္းေရာင္၊ ေငြေရာင္၊ အျဖဴေရာင္

ဘုရားမွာ တံခြန္ ၉ လုံး လႉပါ

၈ ဂဏန္း၊ ၂ ဂဏန္းနဲ႕ ၄ ဂဏန္းေတြကို အားျပဳပါ

ေကာ္ဖီထုပ္မွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ ဒီေန႕ဟာ၂ မ်ိဳး ၂ ခြေတြ ႀကဳံရတတ္တဲ့ေန႕ပါပဲ။

၂၅ – ၉ ဗုဒၶဟူးေန႔

ခရမ္းေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္

ဘုရားမွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ လႉပါ

၈ ဂဏန္း၊ ၃ ဂဏန္းနဲ႕ ၆ ဂဏန္းေတြကို အားျပဳပါ

တီဗီအစီအစဥ္ တစ္ခုၾကည့္၍ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ ဒီေန႕ဟာ အေလအလြင့္ေတြ မ်ားတတ္တဲ့ေန႕ပါပဲ။

Thu Kha Main

Unicode

တစ်ပါတ်တာ ထီကံစမ်းရန်

မိတ်ဆွေခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ( 19 )ရက်မှ စက်တင်ဘာလ( 25 )ရက်အထိ ( ဆောင်ရန် ရှောင် သတိပြုရန်နှင့် ယတြာ ) တစ်ပါတ်စာ ထီကံစမ်းရန်

၁၉ – ၉ ကြာသပတေးနေ့

အပြာရောင်၊ ပန်းရောင်

ကြီးကဲသူတွေကို ဆေးဝါးလှူပါ

၃ ဂဏန်း၊ ၆ ဂဏန်းနဲ့ ၈ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ

ဆပ်ပြာခဲကို နိမိတ်ကောက်ယူပါ ဒီနေ့ဟာ မကောင်းသတင်းကြားရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။

၂၀ – ၉ သောကြာနေ့

ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် – အစိမ်းရောင်၊ အဖြူရောင်

ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် – ဘုရားမှာ အအေးဖျော်ရည် ကပ်လှူပါ

ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း – ၇ ဂဏန်း၊ ၁ ဂဏန်းနဲ့ ၅ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ

ကံကောင်းနိမိတ် – အိုးတစ်လုံးကို နိမိတ်ကောက်ယူပါ ဒီနေ့ဟာ အတိုက်အခံတွေ များတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။

၂၁ – ၉ စနေနေ့

ခရမ်းရင့်ရောင်၊ အနက်ရောင်

ဘုရားမှာ ရွှေရင်အေး ဆွမ်းတော်ကပ်လှူပါ။

၇ ဂဏန်း၊ ၈ ဂဏန်းနဲ့ ၅ ဂဏန်းတွေကို အားပြုပါ။

ရေပုလင်းပေါ်မှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ ဒီနေ့ဟာ ငွေဟောင်း ပစ္စည်းဟောင်း ပြန်ရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။

၂၂ – ၉ တနင်္ဂနွေနေ့

အနီရောင်၊ အညိုရောင်

ဘုရားမှာ ကိတ်မုန့် ၂ ချပ်ဆွမ်းတော်ကပ်လှူပါ။

၁ ဂဏန်း၊ ၉ ဂဏန်းနဲ့ ၇ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။

တရားခွေမှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ ဒီနေ့ဟာ အကြံဉာဏ်ကောင်း ရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။

၂၃ – ၉ တနင်္လာနေ့

ရွှေရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အဝါရောင်

ဘုရားမှာ သာသနာ့အလံ ၆ လက် လှူပါ။

၆ ဂဏန်း၊ ၁ ဂဏန်းနဲ့ ၀ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။

သစ်သီးမှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ ဒီနေ့ဟာ အပြောင်းအလဲတွေလုပ်သင့်တဲ့နေ့ပါပဲ။

၂၄ – ၉ အင်္ဂါနေ့

အစိမ်းရောင်၊ ငွေရောင်၊ အဖြူရောင်

ဘုရားမှာ တံခွန် ၉ လုံး လှူပါ

၈ ဂဏန်း၊ ၂ ဂဏန်းနဲ့ ၄ ဂဏန်းတွေကို အားပြုပါ

ကော်ဖီထုပ်မှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ ဒီနေ့ဟာ၂ မျိုး ၂ ခွတွေ ကြုံရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။

၂၅ – ၉ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ခရမ်းရောင်၊ ကြက်သွေးရောင်

ဘုရားမှာ ထီးဖြူ ၅ လက် လှူပါ

၈ ဂဏန်း၊ ၃ ဂဏန်းနဲ့ ၆ ဂဏန်းတွေကို အားပြုပါ

တီဗီအစီအစဉ် တစ်ခုကြည့်၍ နိမိတ်ကောက်ယူပါ ဒီနေ့ဟာ အလေအလွင့်တွေ များတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။

Thu Kha Main

Hits: 561

ေရႊစကားေငြစကား ေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ( 19 )ရက္မွ စက္တင္ဘာလ( 25 )ရက္အထိ ( ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ သတိျပဳရန္ႏွင့္ ယၾတာ ) တစ္ပတ္စာ ေရႊစကားေငြစကား ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

ငွက္ သို႔ ငါး ကို ဇီဝိတဒါန လႊတ္၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

တနလၤာ သားသမီးမ်ား

ေရသတၱဝါမ်ားကို အစာေကြၽး၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

အဂၤါ သားသမီးမ်ား

ေစတီတစ္ဆူဆူ၌ ေရႊထီးအႀကီးနွစ္လက္ ၾကက္ေျခခတ္ ကပ္လွဴ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

ဘုရားဖူးထြက္မည့္သူကို ခရီးစရိတ္ ဒါနျပဳ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

အိမ္ဘုရားမွာ မုန္႔လုံးေရေပၚသက္ေစ့ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား

ေစတီတစ္ဆူဆူ၌ ေငြထီးအႀကီးတစ္လက္ ေငြထီးအေသးသက္ေစ့ ကပ္လွဴ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

စေန သားသမီးမ်ား

စေနေန႔ ေမြးနံေထာင့္မွာ တံခြန္ ကုကၠား သုံးစုံ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံး အားေကာင္း၍ ႀကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ၾကပါေစေသာဝ္

Hits: 829

သံဃာက ခံယူလာတ့ဲ ဆြမ္းကို စားမိလ်င္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား

Zawgyi

သာ၀တၳိျပည္တြင္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ကုေဋ ၾကြယ္၀ေသာ သူေဌးဇနီးေမာင္ႏွံ၌ တစ္ဦးတည္းေသာ သားတစ္ေယာက္ရွိ၏။

ထိုသားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို နာရ၍ သာသနာေတာ္၌ ထက္ သန္ေသာ သဒၶါတရား ျဖစ္ေပၚၿပီးလွ်င္ ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးရန္ မိဘမ်ားထံ ခြင့္ပန္သျဖင့္ ။

ခြင့္မျပဳလိုေသာ္လည္း တစ္ဦးတည္းေသာသား စိတ္ခ်မ္းသာေရးအတြက္ မိဘမ်ားက ခြင့္ျပဳလိုက္ရ၏။

ရဟန္းသစ္သည္ တိုင္းစြန္ျပည္ဖ်ားရွိ ရြာငယ္တစ္ရြာအနီး ေတာရေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးလ်က္၀ိပႆနာ တရားကို ႀကိဳးစားအားထုတ္၏။

ရဟန္းေတာ္သည္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ တိုင္တိုင္ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ေသာ္လည္း တရားထူး မရႏိုင္ ျဖစ္ေန၏ ထို တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း၌ ရဟန္းေတာ္၏

ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္မ်ားမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးခဲ့ရာ ခြက္လက္စြဲ ကာ ေတာင္းစားရသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ခဲ့ရ၏။

သာ၀တၳိမွ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး အဆိုပါ ေတာေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လာသျဖင့္ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တစ္ဆယ့္ရွစ္ကုေဋ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသည့္ သူေဌးဇနီးေမာင္ႏွံ အေၾကာင္း ေမးျမန္းျဖစ္၏။

မိဘ မ်ား၏ ဒုကၡကို သားရဟန္းေတာ္ ၾကားသိရေသာအခါ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္တိုင္ တရားထူး မရႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ အိုမင္းၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနေသာ မိဘကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ေကၽြးျပဳစု လိုေသာေၾကာင့္ ။

တစ္ေၾကာင္း၊ လူ၀တ္လဲရန္ သာ၀တၳိသို႔ ျပန္ၾကြလာ၏ လူ၀တ္မလဲမီ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္လိုသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားထံေမွာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့၏။

ျမတ္စြာဘုရားက “ မာတု ေပါသကသုတ္ ” တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားကာ မိဘတို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေဖာ္က်ဴးၿပီးလွ်င္ ရဟန္း ဘ၀ျဖင့္လည္း မိဘတို႔ကို လုပ္ေကၽြးျပဳစုႏိုင္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူရာ ထိုရဟန္းမွာ လူ၀တ္မလဲ ျဖစ္ေတာ့ေပ။

ရဟန္းေတာ္သည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးလွ်င္ သာ၀တၳိၿမိဳ႕ထဲသို႔ ဆြမ္းခံၾကြရာ ယာဂုဆြမ္း တစ္သပိတ္ ရရွိခဲ့၏။

ထိုရဟန္းသည္ မိဘမ်ားကို ရွာေဖြ၍ ေတြ႔ေသာအခါ ယာဂုဆြမ္းျဖင့္ ျပဳစုလုပ္ေကၽြး၏ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မိဘႏွစ္ပါးကို ဆြမ္းခံလ်က္ ေကၽြးေမြးျပဳစု ေနခဲ့၏။

ေရပူေရခ်မ္း ေျခဆုပ္လက္နယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရာက္၏ ဤအေၾကာင္းကို အခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းမ်ား သိေသာအခါ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားက သဒၶါတရားျဖင့္ လွဴဒါန္းေသာဆြမ္းကို လူတို႔အား မေပး မေကၽြးသင့္ဟု ယူဆသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ၾက၏။

ျမတ္စြာဘုရားက ထိုရဟန္းကို ေခၚ၍ေမးရာ အျခားရဟန္းမ်ား ေလွ်ာက္ထား သည့္အတိုင္း ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ၀န္ခံေလွ်ာက္ထား၏။

ျမတ္စြာ ဘုရားက “ သာဓု သာဓု သာဓု ခ်စ္သားရဟန္း ” ဟု သာဓုေခၚေတာ္မူ ၿပီးလွ်င္ “ သု၀ဏၰသာမ ဇာတ္ေတာ္ ” ကို ေဟာေတာ္မူ၏။

မိဘကို လုပ္ေကၽြးျပဳစုျခင္းသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာတစ္ပါး ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ မိဘႏွစ္ပါးကို လုပ္ေကၽြးျပဳစုျခင္းျဖင့္ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ ခ်မ္းသာ၊ ျဗဟၼာခ်မ္းသာ စံစား ခံစားၿပီး နိဗၺာန္တိုင္ထိ ရေရာက္ ႏိုင္တဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္း၌ေန၍ ေဝယ်ာဝစၥ ဝတ္ျဖည့္လုပ္ကိုင္ေနတ႔ဲ ကပၸိယ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း စားသုံးလ်င္ အျပစ္မရွိ စားသုံးရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္ ။

Unicode

သံဃာက ခံယူလာတဲ့ ဆွမ်းကို စားမိလျင် အပြစ်ဖြစ်ပါသလား

သာဝတ္ထိပြည်တွင် တစ်ဆယ့်ရှစ်ကုဋေ ကြွယ်ဝသော သူဌေးဇနီးမောင်နှံ၌ တစ်ဦးတည်းသော သားတစ်ယောက်ရှိ၏။

ထိုသားသည် မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်ကို နာရ၍ သာသနာတော်၌ ထက် သန်သော သဒ္ဓါတရား ဖြစ်ပေါ်ပြီးလျှင် ရဟန်းပြုခွင့်ပေးရန် မိဘများထံ ခွင့်ပန်သဖြင့် ။

ခွင့်မပြုလိုသော်လည်း တစ်ဦးတည်းသောသား စိတ်ချမ်းသာရေးအတွက် မိဘများက ခွင့်ပြုလိုက်ရ၏။

ရဟန်းသစ်သည် တိုင်းစွန်ပြည်ဖျားရှိ ရွာငယ်တစ်ရွာအနီး တောရကျောင်း၌ သီတင်းသုံးလျက်ဝိပဿနာ တရားကို ကြိုးစားအားထုတ်၏။

ရဟန်းတော်သည် တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ် တိုင်တိုင် ကြိုးစားအား ထုတ်သော်လည်း တရားထူး မရနိုင် ဖြစ်နေ၏ ထို တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ် အတွင်း၌ ရဟန်းတော်၏

ခမည်းတော် မယ်တော်များမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ပျက်စီးခဲ့ရာ ခွက်လက်စွဲ ကာ တောင်းစားရသည့် အခြေအနေသို့ရောက်ခဲ့ရ၏။

သာဝတ္ထိမှ ရဟန်းတော်တစ်ပါး အဆိုပါ တောကျောင်းသို့ ရောက်လာသဖြင့် မိဘများဖြစ်ကြသော တစ်ဆယ့်ရှစ်ကုဋေ ကြွယ်ဝချမ်းသာသည့် သူဌေးဇနီးမောင်နှံ အကြောင်း မေးမြန်းဖြစ်၏။

မိဘ များ၏ ဒုက္ခကို သားရဟန်းတော် ကြားသိရသောအခါ တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင် တရားထူး မရနိုင်သော ကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ အိုမင်းပြီး ဒုက္ခရောက်နေသော မိဘကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကျွေးပြုစု လိုသောကြောင့် ။

တစ်ကြောင်း၊ လူဝတ်လဲရန် သာဝတ္ထိသို့ ပြန်ကြွလာ၏ လူဝတ်မလဲမီ မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်လိုသဖြင့် မြတ်စွာဘုရားထံမှောက်သို့ ရောက်ခဲ့၏။

မြတ်စွာဘုရားက “ မာတု ပေါသကသုတ် ” တရားတော်ကို ဟောကြားကာ မိဘတို့၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ဖော်ကျူးပြီးလျှင် ရဟန်း ဘဝဖြင့်လည်း မိဘတို့ကို လုပ်ကျွေးပြုစုနိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူရာ ထိုရဟန်းမှာ လူဝတ်မလဲ ဖြစ်တော့ပေ။

ရဟန်းတော်သည် ဇေတဝန်ကျောင်းမှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီးလျှင် သာဝတ္ထိမြို့ထဲသို့ ဆွမ်းခံကြွရာ ယာဂုဆွမ်း တစ်သပိတ် ရရှိခဲ့၏။

ထိုရဟန်းသည် မိဘများကို ရှာဖွေ၍ တွေ့သောအခါ ယာဂုဆွမ်းဖြင့် ပြုစုလုပ်ကျွေး၏ ထိုအချိန်မှစ၍ မိဘနှစ်ပါးကို ဆွမ်းခံလျက် ကျွေးမွေးပြုစု နေခဲ့၏။

ရေပူရေချမ်း ခြေဆုပ်လက်နယ် ပြုစုစောင့်ရောက်၏ ဤအကြောင်းကို အချို့သော ရဟန်းများ သိသောအခါ ဒကာ၊ ဒကာမများက သဒ္ဓါတရားဖြင့် လှူဒါန်းသောဆွမ်းကို လူတို့အား မပေး မကျွေးသင့်ဟု ယူဆသဖြင့် မြတ်စွာဘုရားအား လျှောက်ကြ၏။

မြတ်စွာဘုရားက ထိုရဟန်းကို ခေါ်၍မေးရာ အခြားရဟန်းများ လျှောက်ထား သည့်အတိုင်း ဟုတ်မှန်ကြောင်း ဝန်ခံလျှောက်ထား၏။

မြတ်စွာ ဘုရားက “ သာဓု သာဓု သာဓု ချစ်သားရဟန်း ” ဟု သာဓုခေါ်တော်မူ ပြီးလျှင် “ သုဝဏ္ဏသာမ ဇာတ်တော် ” ကို ဟောတော်မူ၏။

မိဘကို လုပ်ကျွေးပြုစုခြင်းသည် မြတ်သော မင်္ဂလာတစ်ပါး ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ မိဘနှစ်ပါးကို လုပ်ကျွေးပြုစုခြင်းဖြင့် လူချမ်းသာ၊ နတ် ချမ်းသာ၊ ဗြဟ္မာချမ်းသာ စံစား ခံစားပြီး နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိ ရရောက် နိုင်တဲ့ သူတော်ကောင်းတွေ ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။

ထို့အပြင် ကျောင်း၌နေ၍ ဝေယျာဝစ္စ ဝတ်ဖြည့်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကပ္ပိယ ကျောင်းသားများ လည်း စားသုံးလျင် အပြစ်မရှိ စားသုံးရန် သင့်လျော်ပါသည် ။

Hits: 71