အခမ့ဲ တစ္ပါတ္စာ ေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ား တစ္ပါတ္စာ( ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ သတိျပဳရန္ႏွင့္ ယၾတာ ) ထီကံစမ္းရန္အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ( 9 ) ရက္ မွ နိုဝင္ဘာလ( 16 ) ရက္အထိ

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

အိမ္ဘုရားမွာ သစ္သီးတစ္လုံး ေသာက္ေတာမေရတစ္ခြက္ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

တနလၤာ သားသမီးမ်ား

အိမ္ဘုရားမွာ အေမႊးတိုင္ ဖေယာင္းတိုင္ကိုးတိုင္စီ ကပ္လွဴ ၍ အသံထြက္ၿပီး လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

အဂၤါ သားသမီးမ်ား

အိမ္ဘုရားမွာ နွင္းဆီသုံးပြင့္ ေသာက္ေတာ္ေရသုံးခြက္ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

အိမ္ဘုရားမွာ သစ္သီးေျခာက္လုံး အုန္းသီးပါေသာမုန္႔ေျခာက္ခု ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

အိမ္ဘုရားမွာ ေသာက္ေတာ္ေရေျခာက္ခြက္ ပန္းအဝါေျခာက္ပြင့္ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား

သီလရွင္တစ္ပါးကို ဗလာစာအုပ္ လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

စေန သားသမီးမ်ား

အခိုက္အည့ံေတြေပ်ာက္ၿပီး ကံေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေစဖို႔ အိမ္ဘုရားတြင္ မုန္႔ဟင္းခါးနွစ္ပြဲ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံး အားေကာင္း၍ ႀကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ၾကပါေစေသာဝ္

Hits: 423