တစ္ႏွစ္စာ ခုနွစ္ရက္သားသမီးေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြခုႏွစ္ေန႔ဖြား သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၂၀ ဧၿပီလ အထိ ( ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ သတိျပဳရန္ႏွင့္ ယၾတာ ) တစ္နွစ္စာ တဲေရာ႕ဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

ဆင္စြယ္ေရာင္ နွင့္ ၁ , ၂ ဂဏန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္ ေက်းငွက္မ်ားကို အစာေကြၽး ၍ မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

တနလၤာ သားသမီးမ်ား

အနီေရာင္ နွင့္ ၉ , ၂ ဂဏန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္ လမုန္႔ကို အိမ္ဘုရား၌ ကပ္လွဴၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

အဂၤါ သားသမီးမ်ား

4 , 7 , 0 အက်ိဳးေပးမည္ သစ္ပသ္စိုက္ျခင္း ဘုရားပန္း ကပ္လွဴျခင္း မ်ားလုပ္၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

7 , 3 , 9 အက်ိဳးေပးမည္ လမ္း တံတားျပဳျပင္သည့္ အလွဴ၌ တတ္အားသေ႐ြ႕ လွဴ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

1 , 4 , 8 အက်ိဳးေပးမည္ ငါးစာေကြၽးပါ အိမ္ဘုရားနွင့္ ေစတီတစ္ဆူဆူ၌ သန္႔ရွင္းေရး မၾကာမၾကာလုပ္ေပး၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား

4 , 3 , 0 အက်ိဳးေပးမည္ အိမ္ဘုရား၌ ဆီမီးမျပတ္ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

စေန သားသမီးမ်ား

1 , 3 , 0 အက်ိဳးေပးမည္ အိမ္ဘုရားမွာ ဖေယာင္းတိုင္နွင့္ ဖယုံယို မၾကာမၾကာ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံး အားေကာင္း၍ ႀကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ၾကပါေစေသာဝ္

Hits: 851