တစ္ပါတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြခုႏွစ္ေန႔ဖြား သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ( 9 ) ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ( 15 )ရက္အထိ ( ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ သတိျပဳရန္ႏွင့္ ယၾတာ ) တစ္ပါတ္စာ အခမ့ဲ မေနာမယေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

ဇီဝိတဒါန အျဖစ္ ေက်းငွက္မ်ား ေဘးမ့ဲလႊတ္၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

တနလၤာ သားသမီးမ်ား

ေစတီတစ္ဆူဆူ၏ ေမြးနံေထာင့္မွာ ယပ္ သက္ေစ့ လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

အဂၤါ သားသမီးမ်ား

အိမ္ဘုရားမွာ ဆီထမင္းငါးပန္ကန္ ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

ေစတီေတာ္တစ္ဆူ၌ ၿဂိဳလ္တိုင္ေစ့ တံခြန္ကုကၠား မုေလးပြား ကပ္လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

တနလၤာေထာင့္ရွိ ရုပ္ပြာူေတာ္ကို န႔ံသာရည္ ျဖန္းပက္ သပၸါယ္၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား

ေနအိမ္ / ဘုရား ပါတ္ဝန္းက်င္ကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

စေန သားသမီးမ်ား

သီလရွင္တစ္ပါးကို လွဴဖြယ္တစ္ခုခု လွဴ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံး အားေကာင္း၍ ႀကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ၾကပါေစေသာဝ္

Hits: 638