နာမည္ေပၚကိုမူတည္၍ အထူးကံပြင့္ေစမည့္ ကုသိုလ္ျပဳနည္း

Zawgyi

နာမည္ မွည့္ေခၚရာတြင္ အာရံု ၆ ပါးျဖင့္ မွည့္ေခၚေသာ နာမည္မ်ားနွင့္ စိတၲဇနာမည္မ်ား ရွိေလသည္ အာရံုေျခာက္ပါး နာမည္တို႔မွာ ~

၁ ~ စကၡု ၂ ~ သာတ ၃ ~ ဃာန ၄ ~ ဇိန္ဝွာ ၅ ~ ကာယ ၆ ~ မန စသည့္ နာမည္ တို႕ျဖစ္သည္။

၁ ~ စကၡု = မ်က္စိအျမင္အာရံုႏွင့္ဆိုင္ေသာ နာမည္မ်ိဳး ဥပမာ=ေအာင္လင္း၊ေအာင္ဝင္း၊ထက္ေအာင္လင္း၊စိန္ဝင္း၊ ဝင္းေအာင္၊ လင္းလင္း၊ ၾကည္လြင္၊အလင္းနဲ႔ဆိုင္ေသာ နာမည္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

၄င္း နာမည္ရွင္မ်ား စီးပြားလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တုိးတက္ေစရန္ အလုိ႕ငွာ ဘုရားတြင္ ေရႊသကၤန္း၊ ဆီမီး၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ မီးလံုး၊မီးေခ်ာင္း၊မီးဆလိုက္၊ စသည့္တို႔ လွဴဒါန္းရတယ္။

ထံုးသကၤန္း၊ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ျခင္း၊တို႕လည္း ျပဳလုပ္ ေပးရပါသည္ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္ အလြန္ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္တုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

၂ ~ ေသာတ = နားႏွင့္ပတ္သက္ျခင္း၊အၾကားအာရံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နာမည္မ်ား ေမာင္သာယာ၊ေဝေဝလြင္ ၊ သံသာခ်ိဳ ၊ ၾကိဳၾကာ စသည့္အမည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယင္း နာမည္ရွင္မ်ား စီးပြားလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တုိးတက္ ေစရန္ အလုိ႕ငွာ ဘုရားေစတီေတြမွာ ေခါင္းေလာင္း၊ ဆည္းလည္း၊ေၾကးစည္၊ေမာင္း၊ တရားပတ္သက္ေသာ စီဒီေခြ၊ ဗြီစိီဒီေခြ၊ ကတ္ဆက္၊ အသံခ်ဲ႕စက္ စသည္မ်ား လွဴဒါန္းရတယ္။

ပ႒ာန္းရြတ္ျခင္း၊ တရားပြဲမ်ားတြင္ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ ေပးပါ ေလ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္ အလြန္ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္တုိးတက္ လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

၃ ~ ဃာန = ရနံ႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နာမည္မ်ား ေမာင္ေမာင္လိႈင္၊ေမာင္ပန္းေမႊး၊ေမြႊးေမႊးၾကဴ၊နန္းစံပယ္၊ခ်ယ္ရီလြင္ စေသာ အမည္မ်ား ယင္း အမည္ရွင္မ်ား စီးပြားလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တုိးတက္ေစရန္ အလုိ႕ငွာ …

ဘုရားတြင္ အေခါက္၊အနံ႕ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္ အလြန္ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္တုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

၄ ~ ဇိန္ဝွာ = လွ်ာႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ အရသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နာမည္မ်ား ခ်ိဳၾကည္သာ၊ ေမာင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ေအးေအးခ်ိဳ၊ ေႏြးေႏြးစသည္ အမည္မ်ား။

လွ်ာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နာမည္ရွင္မ်ား စီးပြားလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တုိးတက္ေစရန္ အလုိ႕ငွာ …

ဘုရားတြင္အာဟာရျပည့္ အရသာရွိတ့ဲ အစား အေသာက္ေတြလွဴဒါန္းေပးပါ။ေထာပတ္ထမင္း၊ဒန္ေပါက္၊နတ္သုဒၶါ၊ ေရခဲမုန္႔၊ ကိတ္မုန္႔စသည့္ ေကာင္းႏိုးရာရာ အစားအစာ သစ္သီး၊ စသည္တို႔ကို လွဴဒါန္းရမည္။

၅ ~ ကာယ = ခႏၶာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နာမည္မ်ားျဖစ္သည္ ဖိုးဝ၊ဖတ္တီး၊တုတ္ႀကီး၊ေမာင္သန္ျမန္၊ေမာင္လူလွ၊ဘုတ္ဆံု၊ေသးေသး ေမာင္လံုးေခ်ာ စသည့္ နာမည္မ်ား၊ခႏၶကိုယ္ႏွင့္ရင္းၿပီးဒါနျပဳရသည္။

ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊သိမ္ေဆာက္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေငြလွဴဒါန္းရံုမကဘူး၊ အုတ္သယ္၊ ေက်ာက္သယ္၊ ကိုယ္တိုင္ဝင္လုပ္ရတယ္၊ ဘုရားေစတီေတြမွာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာ၊

တံမ်က္စည္းလွည္းတာေတြ ျပဳ လုပ္ရတယ္၊ သကၤန္းလွဴျခင္း၊ ေရလွဴျခင္း၊ လမ္းျပင္ျခင္း တို႕ကုိလည္းျပဳလုပ္ေပးရပါသည္ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္ အလြန္ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္တုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

၆ ~ မန = စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နာမည္မ်ား ေမာင္ျဖဴစင္၊ ေမာင္စိတ္ေကာင္း၊ ေမာင္ေမတၲာ၊ ေမာင္ဥာဏ္၊ ေမာင္ဥာဏ္ပြင့္ စသည့္တို႔ျဖစ္သည္။

စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အတြက္ ေမတၲာမ်ားမ်ားပို႔ရမည္ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး ကိစၥေတြမွာ ကိုယ္ဖိရင္ဖိ ကူညီရမယ္၊စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္း ရွိဘို႔လဲ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္း တို႕ကုိျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္ အလြန္ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္တုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

အာရံု ၆ ပါးထဲတြင္မပါေသာ နာမည္မ်ားကုိ စိတၱဇ အမည္မ်ားလုိ႕ ေခၚေ၀ၚၾကပါသည္။

၇ ~ စိတၲဇနာမည္မ်ား = ေက်ာ္ေအာင္၊ ေက်ာ္ေအာင္သုခ၊သိႏၵိ အေကာင္ အထည္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိ၊ ဆုတ္ကိုင္ျပသလို မရပါ၊

စိတၲဇနာမည္ ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အခိုးအေငြ႔၊အေမႊးတိုင္မ်ား လွဴဒါန္းၾကရသည္ ၄င္း အာရံုေျခာက္ပါး ယၾတာမ်ားကို အေလးအနက္ ထား လုပ္ေဆာင္ပါက ဘုန္းႀကီးျခင္း ။

နာမည္ဂုဏ္ သတင္း ေက်ာ္ေဇာ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျခင္း၊ လာဘ္လာဘပြင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၊လူခ်စ္ လူခင္မ်ားျခင္း၊ ျပည့္စံုသည့္ ဘဝနာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမ်ား ရရွိေစသည္။

ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျပီးေနာက္ အလြန္ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္တုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္ ။

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤ ၏ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္ နာမည္ခုနွစ္မ်ိဳးပိုင္ရွင္ ခုနွစ္ရက္ သားသမီးမ်ား ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံး အားေကာင္း၍ ႀကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ၾကပါေစေသာဝ္ ။

Unicode

နာမည်ပေါ်ကိုမူတည်၍ အထူးကံပွင့်စေမည့် ကုသိုလ်ပြုနည်း

နာမည် မှည့်ခေါ်ရာတွင် အာရုံ ၆ ပါးဖြင့် မှည့်ခေါ်သော နာမည်များနှင့် စိတ္တဇနာမည်များ ရှိလေသည် အာရုံခြောက်ပါး နာမည်တို့မှာ ~

၁ ~ စက္ခု ၂ ~ သာတ ၃ ~ ဃာန ၄ ~ ဇိန်ဝှာ ၅ ~ ကာယ ၆ ~ မန စသည့် နာမည် တို့ဖြစ်သည်။

၁ ~ စက္ခု = မျက်စိအမြင်အာရုံနှင့်ဆိုင်သော နာမည်မျိုး ဥပမာ=အောင်လင်း၊အောင်ဝင်း၊ထက်အောင်လင်း၊စိန်ဝင်း၊ ဝင်းအောင်၊ လင်းလင်း၊ ကြည်လွင်၊အလင်းနဲ့ဆိုင်သော နာမည်များ ဖြစ်ပေသည်။

၎င်း နာမည်ရှင်များ စီးပွားလုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက်စေရန် အလို့ငှာ ဘုရားတွင် ရွှေသင်္ကန်း၊ ဆီမီး၊ ဖယောင်းတိုင်၊ မီးလုံး၊မီးချောင်း၊မီးဆလိုက်၊ စသည့်တို့ လှူဒါန်းရတယ်။

ထုံးသင်္ကန်း၊ ရောင်တော်ဖွင့်ခြင်း၊တို့လည်း ပြုလုပ် ပေးရပါသည် ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် အလွန်ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

၂ ~ သောတ = နားနှင့်ပတ်သက်ခြင်း၊အကြားအာရုံနှင့်ပတ်သက်သော နာမည်များ မောင်သာယာ၊ဝေဝေလွင် ၊ သံသာချို ၊ ကြိုကြာ စသည့်အမည်များဖြစ်ပါသည်။

ယင်း နာမည်ရှင်များ စီးပွားလုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက် စေရန် အလို့ငှာ ဘုရားစေတီတွေမှာ ခေါင်းလောင်း၊ ဆည်းလည်း၊ကြေးစည်၊မောင်း၊ တရားပတ်သက်သော စီဒီခွေ၊ ဗွီစီဒီခွေ၊ ကတ်ဆက်၊ အသံချဲ့စက် စသည်များ လှူဒါန်းရတယ်။

ပဋ္ဌာန်းရွတ်ခြင်း၊ တရားပွဲများတွင် ကုသိုလ်ပြုလုပ် ပေးပါ လေ ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် အလွန်ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တိုးတက် လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

၃ ~ ဃာန = ရနံ့နှင့်သက်ဆိုင်သော နာမည်များ မောင်မောင်လှိုင်၊မောင်ပန်းမွှေး၊မွှေးမွှေးကြူ၊နန်းစံပယ်၊ချယ်ရီလွင် စသော အမည်များ ယင်း အမည်ရှင်များ စီးပွားလုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက်စေရန် အလို့ငှာ …

ဘုရားတွင် အခေါက်၊အနံ့မွှေးကြိုင်သော ပစ္စည်းများလှူဒါန်းရမှာဖြစ်ပါတယ် ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် အလွန်ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

၄ ~ ဇိန်ဝှာ = လျှာနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ အရသာနှင့်ပတ်သက်သော နာမည်များ ချိုကြည်သာ၊ မောင်မောင်ချို၊ ခင်မောင်ချို၊ အေးအေးချို၊ နွေးနွေးစသည် အမည်များ။

လျှာနှင့်သက်ဆိုင်သော နာမည်ရှင်များ စီးပွားလုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက်စေရန် အလို့ငှာ …

ဘုရားတွင်အာဟာရပြည့် အရသာရှိတဲ့ အစား အသောက်တွေလှူဒါန်းပေးပါ။ထောပတ်ထမင်း၊ဒန်ပေါက်၊နတ်သုဒ္ဓါ၊ ရေခဲမုန့်၊ ကိတ်မုန့်စသည့် ကောင်းနိုးရာရာ အစားအစာ သစ်သီး၊ စသည်တို့ကို လှူဒါန်းရမည်။

၅ ~ ကာယ = ခန္ဓာနှင့်ပတ်သက်သော နာမည်များဖြစ်သည် ဖိုးဝ၊ဖတ်တီး၊တုတ်ကြီး၊မောင်သန်မြန်၊မောင်လူလှ၊ဘုတ်ဆုံ၊သေးသေး မောင်လုံးချော စသည့် နာမည်များ၊ခန္ဓကိုယ်နှင့်ရင်းပြီးဒါနပြုရသည်။

ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက်၊သိမ်ဆောက်တဲ့နေရာတွေမှာ ငွေလှူဒါန်းရုံမကဘူး၊ အုတ်သယ်၊ ကျောက်သယ်၊ ကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်ရတယ်၊ ဘုရားစေတီတွေမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ၊

တံမျက်စည်းလှည်းတာတွေ ပြု လုပ်ရတယ်၊ သင်္ကန်းလှူခြင်း၊ ရေလှူခြင်း၊ လမ်းပြင်ခြင်း တို့ကိုလည်းပြုလုပ်ပေးရပါသည် ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် အလွန်ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

၆ ~ မန = စိတ်နှင့်ပတ်သက်သော နာမည်များ မောင်ဖြူစင်၊ မောင်စိတ်ကောင်း၊ မောင်မေတ္တာ၊ မောင်ဉာဏ်၊ မောင်ဉာဏ်ပွင့် စသည့်တို့ဖြစ်သည်။

စိတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အတွက် မေတ္တာများများပို့ရမည် လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး ကိစ္စတွေမှာ ကိုယ်ဖိရင်ဖိ ကူညီရမယ်၊စိတ်ကောင်း၊ စေတနာကောင်း ရှိဘို့လဲ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။

သီလ စောင့်ထိန်းခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်ရပါမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် အလွန်ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

အာရုံ ၆ ပါးထဲတွင်မပါသော နာမည်များကို စိတ္တဇ အမည်များလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။

၇ ~ စိတ္တဇနာမည်များ = ကျော်အောင်၊ ကျော်အောင်သုခ၊သိန္ဒိ အကောင် အထည်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိ၊ ဆုတ်ကိုင်ပြသလို မရပါ၊

စိတ္တဇနာမည် ပိုင်ရှင်များသည် အခိုးအငွေ့၊အမွှေးတိုင်များ လှူဒါန်းကြရသည် ၎င်း အာရုံခြောက်ပါး ယတြာများကို အလေးအနက် ထား လုပ်ဆောင်ပါက ဘုန်းကြီးခြင်း ။

နာမည်ဂုဏ် သတင်း ကျော်ဇော်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ခြင်း၊ လာဘ်လာဘပွင့် ကြီးပွားချမ်းသာခြင်း၊လူချစ် လူခင်များခြင်း၊ ပြည့်စုံသည့် ဘဝနာများ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းများ ရရှိစေသည်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် အလွန်ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည် ။

ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ၏ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် နာမည်ခုနှစ်မျိုးပိုင်ရှင် ခုနှစ်ရက် သားသမီးများ ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံး အားကောင်း၍ ကြံတိုင်းအောင်၍ ဆောင်တိုင်းမြောက်ကြပါစေသောဝ် ။

Hits: 472