ေရႊစကား ေငြစကား ေဟာစာတမ္းမ်ား

မိတ္ေဆြခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ( 11 )ရက္မွ စက္တင္ဘာလ( 17 )ရက္အထိ ( ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ သတိျပဳရန္ႏွင့္ ယၾတာ ) တစ္ပါတ္စာ ေရႊစကားေငြစကား ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

အမ်ိဳးအေဆြ သားခ်င္းမ်ားကို အသုတ္ ဒါနျပဳ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

တနလၤာ သားသမီးမ်ား

ႀကီးကဲသူမ်ားကို ေဆးဝါးဓာတ္စာ လွဴ ဒါန္း၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

အဂၤါ သားသမီးမ်ား

ကေလးမ်ားကို ေကာ္ရည္ေခါက္ဆြဲ ဒါနျပဳ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကို စမူဆာ ေႂကြးေမြး၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

ေရွာက္သီးသုတ္ ဒါနျပဳ ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား

ဖေယာင္းတိုင္နွစ္ထုပ္ လွဴ ဒါန္း ၍ လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

စေန သားသမီးမ်ား

ေမြးနံေထာင့္မွာ ေခါသ္းေလာင္းဆယ့္ႏ်ွစ္ခ်က္ ထိုးရင္း လိုရာဆုကိုေတာင္းပါေလ

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံး အားေကာင္း၍ ႀကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ၾကပါေစေသာဝ္

Hits: 791