နတ္တို႔အား ပူေဇာ္ပသျခင္း

admin | August 12, 2019 | 0 | Knowledge , ဘာသာေရး , သုတစာေပ

Zawgyi

နတ္ေတြကို ကိုးကြယ္ရမွာလား ပူေဇာ္ပသရမွာလား ဆိုတဲ့ ဒီအပိုင္းေလးကို ေျပာခ်င္ပါတယ္ မဟာဝဂၢပါဠိေတာ္စာမ်က္ႏွာ(၃၂၄)မွာ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားထားတာ ရွိပါတယ္။

ပါတလိပုတ္ျပည္ တည္တဲ့အပိုင္းေလးေပါ့ ဒီမွာ တန္ခိုးၾကီးတဲ့နတ္ေတြက ရာထူးအာဏာ ၾကီးတဲ့ မွဴးၾကီးမတ္ရာေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တန္ခိုးနည္းတဲ့ နတ္ေတြက ရာထူးငယ္တဲ့ သူေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ စီမံၾကပါတယ္။

ဒီအပိုင္းနဲ႔ ပါတ္သတ္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေဟာၾကားထားတာေလးတစ္ခု ရွိပါတယ္ “ယသိၼ`ံပေဒေသ ကေပၸတိ ဝါသံ ပ႑ိတဇာတိေယာ၊ သီလဝေႏၲတၳ ေဘာေဇတြာ သညေတ ျဗဟၼစာရေယာ ပ သဒါ ဘျဒာနိ ပႆတိ ” (ဝိ၊၃။၃၂၄)

သီလရွိတဲ့ အရွင္ေကာင္း အရွင္ျမတ္ေတြ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းေတြ ဤေနရာမွာ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလုံးကို ေစာင့္စည္းျပီး ျမတ္္ေသာအက်င့္ကာ ေနထိုင္ၾကတယ္။

ဒီလို သီလရွိတဲ့ အရွင္ေကာင္း အရွင္ျမတ္ေတြကို လူသားေတြက လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ျပီးေနာက္ ထိုေနရာမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ နတ္တို႔အား မိမိျပဳတဲ့ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြကို အမွ်အတန္းေပးေဝပါ။

ေပးေဝလိုက္ေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲ မိမိတို႔ ေနထိုင္တဲ့ မရပ္မွာေနျပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို အမွ်အတန္းေပးေဝျခင္းသည္ နတ္ေတြကို ပူေဇာ္ျခင္းဘဲ၊ ဒီလို အျမတ္တႏိုး အမွ်အတန္းေပးေဝလိုက္တဲ့ လူသားတို႔အား ထိုနတ္ တို႔က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကတယ္တဲ့။

အပူေဇာ္ခံရတဲ့ နတ္ေတြက ပူေဇာ္တဲ့ လူသားေတြကို တံု႔လွည့္တစ္ဖန္ ပူေဇာ္ၾကပါတယ္ တံု႔လွည့္ တစ္ဖန္ ျမတ္ႏိုးၾကပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ မိခင္တစ္ဦးက တစ္ဦးတည္းေသာ သားကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိူးစြာ ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔အား အျမတ္တစ္ႏိုး အမွ်ေပးေဝလိုက္တဲ့ လူသားတို႔အား နတ္တို႔က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကတယ္တဲ့။

ဒီလိုအမွ်ေပးေဝတာကိုပင္ နတ္ေတြကို ပူေဇာ္တယ္လို႔ ေခၚပါတယ္ ဒီိလို နတ္ေတြရဲ႕ တံု႔လွည့္တစ္ဖန္ ပူေဇာ္ခံရေသာ လူသားေတြသည္ အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းတဲ့ အာရံုေတြသာ ေတြ႔ျမင္ခံစားရတယ္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ အာရုံေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မေတြ႔ရပါဘူး။

ဒီေတာ့ အဲ့ဒီထဲမွာ နတ္ေတြကို ရွိခိုးတာပါသလား မပါ ပါဘူး အမွ်ေပးေဝတာပင္ ပူေဇာ္တယ္လို႔ ေခၚပါတယ္ ဒီေနရာမွာ ရတနသုတ္က လာတာေလးေတြ နာၾကည့္ရေအာင္ ။

“ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ အႏၲလိေကၡ။ သေဗၺ၀ ဘူတာ သုမနာ ဘ၀ႏၲဳ၊ အေထာပိ သကၠစၥ သုဏႏၲဳ ဘာသိတံ တသၼာ ဟိ ဘူတာ နိသာေမထ သေဗၺ၊ေမတၱံ ကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ။

ဒိ၀ါ စ ရေတၱာ စ ဟရႏၲိ ေယ ဗလိ ံ၊ တသၼာ ဟိ ေန ရကၡထ အပၸမတၱာ”

ဤပရိတ္တရားေတာ္ျမတ္ ရြတ္ဖတ္ရာဌာန ဤအရပ္သုိ႔ ေျမ၌တည္ၾကကုန္ေသာ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္လည္းေကာင္း အဇဋာျပင္ ထက္ေကာင္းကင္၌ တည္ၾကေသာ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္လည္းေကာင္း။

ညီညာျဖျဖ စည္းေ၀းေရာက္လာၾကေပကုန္၏ ခပ္သိမ္းဥႆုံ အလုံးစုံသာလွ်င္ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ထုိနတ္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ႏွစ္သက္ရႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္ေသာစိတ္ထား ရွိၾကကုန္သည္ ျဖစ္ၾကပါကုန္ေလာ့။

ေဝသာလီျပည္မွာေဘးဆိုးႀကံ

အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း ေဝသာလီျပည္မွာ အနာေရာဂါေဘး၊ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးတဲ့ေဘး၊ ဘီလူးေတြရဲ႕ ပူးဝင္ေႏွာက္ယွက္တဲ့ေဘးဆိုးၾကီးေတြ ၾကေရာက္ေတာ့ ေဝသာလီျပည္ၾကီးအ ေတာ္ေလး ပ်က္စီးသြားပါတယ္။

လူေတြလည္း အေတာ္ေလးေသေၾကၾကပါတယ္ တိုတိုေျပာရင္ ဘုရားအမွဴးရွိတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ ၾကြေရာက္ျပီး ေဝသာလီျပည္ကို ဘုရားရွင္ေျခေတာ္ခ်လိုက္ျပီဆိုတာန႔ဲ မိုးၾကီးအၾကီး အက်ယ္ရြာခ်ပါတယ္။

လူေသအေလာင္းစတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြ ေမ်ာပါသြားပါတယ္ ဒါနတ္ေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ပါဘဲ ဘုရားရွင္ၾကြလာျပီ သီတင္းၾကားတာနဲ႔ တန္ခိုးၾကီးတဲ့ နတ္ေတြ ဆိုက္ေရာက္လာပါတယ္။

ဒီတန္ခိုးၾကီးတဲ့ နတ္ေတြေရာက္လာတဲ့ တန္ခိုးနည္းတဲ့ နတ္ဆိုးေတြ ဘီလူးေတြ အကုန္လုံး ထြက္ေျပးကုန္ပါတယ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ရတနသုတ္ကို စျပီးေဟာၾကားပါတယ္ သိၾကားမင္းၾကီးနဲ႔ တစ္ကြ နတ္ပရိတ္သတ္ေတြလည္း တရားနာလာၾကျပီ။

” ထုိမွတစ္ပါးလည္း ငါဘုရားသည္ ေဟာၾကားျပသ ဆုိဆုံးမေတာ္မူအပ္ေသာ ရတနသုတ္ပရိတ္အရံအတားကုိ ႐ုိေသသမႈ အေလးဂ႐ုျပဳ၍ နာယူၾကပါကုန္ေလာ့ အုိ နတ္မ်ားစြာတုိ႔ …။

ထုိကဲ့သုိ႔ တရားနာယူရန္ ငါဘုရား တုိက္တြန္းေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ သင္နတ္မ်ားစြာတုိ႔သည္ နားစုိက္ၾကပါကုန္ေလာ့ လူသားျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါအေပၚ၌ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္း ေမတၱာတရားကုိ ျပဳၾကပါကုန္ေလာ့။

ယင္းလူသားအေပါင္းတုိ႔သည္ သင္နတ္မ်ားစြာတုိ႔အား ေန႔အခါ၌လည္းေကာင္း ညဥ့္အခါ၌လည္းေကာင္း ေဒ၀တာဗလိဟုေခၚဆုိအပ္ေသာ ပူေဇာ္ပသဖြယ္ရာ အျဖာျဖာကုိ ေဆာင္ယူပသ ပူေဇာ္ၾကေပကုန္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ သင္နတ္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ထုိလူသားအေပါင္းတုိ႔ကုိ မေမ့မေလ်ာ့ၾကကုန္ဘဲ သနားေစာင့္ေရွာက္ၾကပါကုန္ေလာ့” ဘုရားရွင္က နတ္ေတြကို တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

လူသားျဖစ္တဲ့ သတၱဝါေတြ အေပၚ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိူးဖို႔ ျမတ္စြာဘုရား ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ ဘာျဖစ္လို႔လဲ အေၾကာင္းျပခ်က္က လူသားတို႔သည္ ေန႔မွာေသာ္လည္းေကာင္း ညမွာေသာ္လည္းေကာင္း ။

အသင္နတ္တို႔အား ေဒ၀တာဗလိဟုေခၚဆုိအပ္ေသာ ပူေဇာ္ပသဖြယ္ရာ အျဖာျဖာကုိ ပူေဇာ္ပသၾကပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ဒီလူသားတို႔ အေပၚ၌ မေမ့မေလ်ာ့ၾကကုန္ဘဲ သနားေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ- ေဒဝတာဗလိ ဆိုတာေလးကို ေျပာခ်င္လို႔ပါ နတ္ေတြကို ပူေဇာ္ပသတယ္ဆိုတာ သူတို႔ကို ရွိခိုးတာဟာ မဟုတ္ပါဘူး မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း တစ္ဦးကို ရိုေသစြာ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးတဲ့ ပုံစံတစ္ခုမ်ဳိးသာျဖစ္ပါတယ္။

မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ကို ဧည့္ခံေကၽြးေမြးသလို

လၻက္ကေလးလက္တစ္ဆစ္ေလာက္၊ ကြမ္းရြက္ကေလးက တစ္ရြက္ေလာက္ ဒီလိုပုံစံနဲ႔လား၊ မိမိရဲ႕ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း တစ္ေရာက္ကို ဧည့္ခံေကၽြးေမြးသလို ရိုရိုေသေသ ဧည့္ခံတာကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီမွာ ထင္ရွားေအာင္ ပုံစံေလးတစ္ခုေလာက္ ထုတ္ျပပါမယ္ အားလုံးၾကားဖူးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ဓမၼပဒအ႒ကထာမွာ ယမကဝဂ္မွာလာတဲ့ ကာဠီဘီလူးမဝတၳဳပါ။

သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း ဆိုတဲ့ ဇာတ္ေၾကာင္းေလးတစ္ခုပါပဲ လင္တူ မယားႏွစ္ဦးတို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရန္ျငိဳးဖြဲ႔ လာခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးပါ။

ဘုန္းၾကီးတို႔ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေရာက္ လာေတာ့ တစ္ဦးက ကာဠီအမည္ရ ဘီလူးမျဖစ္ေနျပီ တစ္ဦးက လူသားအမ်ဳိးသမီးျဖစ္ျပီ ဒီအမ်ဳိးသမီးတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ ကေလးရလာျပီဆို ကာဠီဘီလူးမက လာလာျပီးစားပါတယ္။

တစ္ေန႔မွာ အမ်ဳိးသမီးက မိဘရပ္ထံျပန္ျပီး ေမြးပါတယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ ကာဠီဘီလူးမက ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းၾကီးတို႔ကို ေရၾကည္ေတာ္ သြားေရာက္ ဆက္သေနရတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ၾကံဳေနလို႔ မီးတြင္းမွာလာမစားႏိုင္ဘဲ အႏၲရာယ္က လြတ္သြားပါတယ္။

အႏၲရာယ္ကင္းျပီဆိုျပီး ျပန္လာၾကပါတယ္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္အနီး ေရကန္တစ္ခုမွာ ေရဆင္းခ်ဳိးေနတုန္းအခိုက္ ကာဠီဘီလူးမလာတာကိုေတြ႔ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးလုပ္သူက သူ႔ ကေလးကို ေပြ႕ခ်ီျပီး ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္ထဲ ေျပးဝင္ပါတယ္။

ကာဠီဘီလူးမကလည္းေနာက္ကလိုက္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းကို ေစာင့္တ့ဲတနတ္က ကာဠီဘီလူးမကို ေပးမဝင္ဘူး တားျမစ္ထားတယ္ ဘုရားရွင္အေရွ႕ကို ဒီကေလးကို ေျပးခ်ျပီး မိခင္လုပ္သူက ကယ္ေတာ္မူဖို႔ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားက တံခါးေစာင့္နတ္ကို အမိန္႔ေပးလိုက္ပါတယ္ ဒီဘီလူးမကို ဝင္ခြင့္ေပးလိုက္ပါ ဘုရားရွင္ေရွ႕ေရာက္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားတရားေဟာေတာ့ ကာဠီဘီလူးမသည္ ေသာတာပန္တည္သြားပါတယ္။

ေသာတာပန္တည္ျပီးေတာက္ ကေလးကို ဘီလူးမလက္ထဲ ထည့္ခိုင္းလိုက္ပါတယ္ သူက ကေလးကို စားလိုစိတ္မရွိေတာ့ဘဲ သားအရင္းကဲ့သို႔ ေပြ႔ဖက္ထားပါတယ္။

တိုတိုေျပာရရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘီလူးမက ငိုပါတယ္ ျမတ္စြာဘုရားက ဘာေၾကာင့္ ငိုရသလဲေမးလိုက္ေတာ့ “တပည့္ေတာ္သည္ တစ္ခ်ိန္က သူတစ္ပါးရဲ႕ အသက္ေတြကို စားေသာက္ျပီး ေနခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါမွာ ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္ တည္သြားျပီမို႔ သူတစ္ပါး၏ အသက္ကို သတ္ျဖတ္စားေသာက္လိုစိတ္ မရွိေတာ့ပါဘုရား၊ တပည့္ရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ျပီး ဝမ္းနည္းလို႔ ငိုတဲ့အေၾကာင္း”ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါတယ္။

ဒီအခါမွာ ဘုရားရွင္က ဒီဇနီးေမာင္ႏွံကို အိမ္ေခၚသြားျပီး မိမိတို႔ရဲ႕ မိဘသဖြယ္သေဘာထားျပီး ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္လိုက္ပါလို႔ မိန္႔ၾကားလိုက္ပါတယ္ ဇနီးေမာင္နွံက အိမ္ကိုေခၚသြားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူ႔အတြက္ေနရတာ က်ပ္တည္းက်င္းေျမာင္းေလေတာ့ ရြာဦးထိပ္မွာရွိတဲ့ ေညာင္ပင္ၾကီးတစ္ပင္မွာ သူ႔ကိုသြားေနေစျပီး ေန႔စဥ္ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔ ျပဳစုလုပ္ေကြ်းၾကပါတယ္ ဆြမ္းပို႔ေပးတယ္ ဆိုၾကပါစို႔။

အျပန္အလွန္ေစာင့္ေရွာက္ၾက

ဘီလူးမက ဒီဇနီးေမာင္ႏွံတို႔ကို ဘယ္လိုျပန္ျပီး ေစာင့္ေရွာက္ေပးသလဲ ဆိုေတာ့ ‘ဒီႏွစ္မွာ မိုးေကာင္းလိမ့္မယ္ နိမ့္တဲ့ေနရာမွာ လယ္မလုပ္ပါနဲ႔ ကုန္းက်တဲ့ေနရာမွာ လယ္လုပ္ပါ အၾကံဉာဏ္ေပးပါတယ္။

ဒီႏွစ္ေတာ့ မိုးနည္းလိမ့္မယ္ ကုန္းျမင့္မွာ လယ္မလုပ္ပါနဲ႔ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းမွာ လယ္လုပ္ပါ’ စသည္ျဖင့္ အၾကံဉာဏ္ေပးပါတယ္ ဒီလို အၾကံေပးလို႔ ဒီဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးဟာ လယ္လုပ္ငန္းျဖင့္ ၾကီးပြားတိုးတက္လာၾကပါတယ္။

ေဘးက ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း ၾကီးပြားတိုးတက္ပုံကို ေမးျမန္းျပီး ‘တို႔လည္း ဒီကာဠီဘီလူးမကို ေကၽြးေမြးျပဳစုလို႔ မရဘူးလား’ ‘ရပါတယ္’ ဒီလိုနဲ႔ သြားျပီးေကၽြးေမြးၾကပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ဟိုလူကေကၽြး ဒီလူကေကၽြးနဲ႔ ဒီ ကာဠီဘီလူးမကို ပူေဇာ္ပသတဲ့ ပြဲၾကီးျဖစ္ေပၚလာပါတယ္ အဲ့ဒီမွာ ဒီဘီလူးမကို ကိုးကြယ္ အားထားရာအျဖစ္နဲ႔ သြားျပီးရွိခိုးပူေဇာ္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။

မိမိတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း တစ္ဦးအေနျဖင့္သာ သြားျပီးေတာ့ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္ အဲ့ဒီလို ေကၽြးေမြးလွဴဒါန္းေနတာကို ေဒဝတာဗလိလို႔ ေခၚပါတယ္။

အဲ့ဒီလို ဘုရားရွင္လက္ထက္က ဒီလို ေဒဝတာဗလိလို ပူေဇာ္ပသမႈမ်ဳိးေတာ့ ရွိၾကပါတယ္ ဘုရားရွင္လည္း ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။း ယခုကာမွာ ေတာ့ ဘုရားနဲ႔ တစ္တန္းထဲထားျပီး ကိုးကြယ္ကန္ေတာ့ ဆည္းကပ္ေနတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ နတ္ေတြကို ေၾကာက္လို႔ ရွိခိုးတာကိုေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မွဳႏွင့္ ပူေဇာ္ပသမႈ အပိုင္းကို ဆိုလိုပါတယ္ ဒီမွာ ယခုေခတ္ ေတာင္ျပံဳးပြဲက မင္းၾကီးမင္းေလးလို႔ သူတို႔ေခၚေနတဲ့ နတ္ေပါ့ ဒီလိုဟာေတြကို မဆိုလိုေသးပါဘူး။

ဒီမင္းၾကီးမင္းေလးစတာေတြကို ေတာ့ ဘယ္ထဲပါလည္းဆိုတာ ေနာက္ေတာ့ ေျပာပါ့မယ္ ဒီေနရာမွာ ဒကာေတာ္သိၾကားတို႔လို နတ္ေတြကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီေတာ့ ပူေဇာ္တယ္ဆိုတာ သီလရွိတဲ့ အရွင္ေကာင္း အရွင္ျမတ္ေတြ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းေတြကို မိမိတို႔ လွဴဖြယ္ဝတၳဳပစၥည္းအစုစုတို႔ျဖင့္ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ျပီး ။

မိမိ၏ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း တစ္ဦးကို ရိုရိုေသေသေလးေလးစားစား အမွ်ကုသိုလ္ေပးေဝေနတာကို ဆိုလိုပါတယ္ ေဒဝတာဗလိလို ပူေဇာ္ပသမႈမ်ဳိးၾကေတာ့ မိမိ၏ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း တစ္ဦးကို ေကၽြးေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ ။

ပူေဇာ္ပသမႈမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါတယ္ ရတနာ သုံးပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့သလိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ဒါကို သတိရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

Unicode

နတ်တို့အား ပူဇော်ပသခြင်း

နတ်တွေကို ကိုးကွယ်ရမှာလား ပူဇော်ပသရမှာလား ဆိုတဲ့ ဒီအပိုင်းလေးကို ပြောချင်ပါတယ် မဟာဝဂ္ဂပါဠိတော်စာမျက်နှာ(၃၂၄)မှာ ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတာ ရှိပါတယ်။

ပါတလိပုတ်ပြည် တည်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ ဒီမှာ တန်ခိုးကြီးတဲ့နတ်တွေက ရာထူးအာဏာ ကြီးတဲ့ မှူးကြီးမတ်ရာတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ တန်ခိုးနည်းတဲ့ နတ်တွေက ရာထူးငယ်တဲ့ သူတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ စီမံကြပါတယ်။

ဒီအပိုင်းနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဟောကြားထားတာလေးတစ်ခု ရှိပါတယ် “ယသ္မိ`ံပဒေသေ ကပ္ပေတိ ဝါသံ ပဏ္ဍိတဇာတိယော၊ သီလဝန္တေတ္ထ ဘောဇေတွာ သညတေ ဗြဟ္မစာရယော ပ သဒါ ဘဒြာနိ ပဿတိ ” (ဝိ၊၃။၃၂၄)

သီလရှိတဲ့ အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ်တွေ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေ ဤနေရာမှာ ကိုယ်နှုတ်နှလုံးကို စောင့်စည်းပြီး မြတ်သောအကျင့်ကာ နေထိုင်ကြတယ်။

ဒီလို သီလရှိတဲ့ အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ်တွေကို လူသားတွေက လှူဒါန်းထောက်ပံ့ပြီးနောက် ထိုနေရာမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ နတ်တို့အား မိမိပြုတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကို အမျှအတန်းပေးဝေပါ။

ပေးဝေလိုက်တော့ ဘာဖြစ်သလဲ မိမိတို့ နေထိုင်တဲ့ မရပ်မှာနေပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို အမျှအတန်းပေးဝေခြင်းသည် နတ်တွေကို ပူဇော်ခြင်းဘဲ၊ ဒီလို အမြတ်တနိုး အမျှအတန်းပေးဝေလိုက်တဲ့ လူသားတို့အား ထိုနတ် တို့က ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြတယ်တဲ့။

အပူဇော်ခံရတဲ့ နတ်တွေက ပူဇော်တဲ့ လူသားတွေကို တုံ့လှည့်တစ်ဖန် ပူဇော်ကြပါတယ် တုံ့လှည့် တစ်ဖန် မြတ်နိုးကြပါတယ်။

ဒီနေရာမှာ မိခင်တစ်ဦးက တစ်ဦးတည်းသော သားကို ချစ်ခင်မြတ်နိူးစွာ စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ မိမိတို့အား အမြတ်တစ်နိုး အမျှပေးဝေလိုက်တဲ့ လူသားတို့အား နတ်တို့က ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြတယ်တဲ့။

ဒီလိုအမျှပေးဝေတာကိုပင် နတ်တွေကို ပူဇော်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ် ဒီလို နတ်တွေရဲ့ တုံ့လှည့်တစ်ဖန် ပူဇော်ခံရသော လူသားတွေသည် အခါခပ်သိမ်း ကောင်းတဲ့ အာရုံတွေသာ တွေ့မြင်ခံစားရတယ်တဲ့ မကောင်းတဲ့ အာရုံတွေ ဘယ်တော့မှ မတွေ့ရပါဘူး။

ဒီတော့ အဲ့ဒီထဲမှာ နတ်တွေကို ရှိခိုးတာပါသလား မပါ ပါဘူး အမျှပေးဝေတာပင် ပူဇော်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာ ရတနသုတ်က လာတာလေးတွေ နာကြည့်ရအောင် ။

“ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမ္မာနိ ဝါ ယာနိ ၀ အန္တလိက္ခေ။ သဗ္ဗေ၀ ဘူတာ သုမနာ ဘဝန္တု၊ အထောပိ သက္ကစ္စ သုဏန္တု ဘာသိတံ တသ္မာ ဟိ ဘူတာ နိသာမေထ သဗ္ဗေ၊မေတ္တံ ကရောထ မာနုသိယာ ပဇာယ။

ဒိဝါ စ ရတ္တော စ ဟရန္တိ ယေ ဗလိ ံ၊ တသ္မာ ဟိ နေ ရက္ခထ အပ္ပမတ္တာ”

ဤပရိတ်တရားတော်မြတ် ရွတ်ဖတ်ရာဌာန ဤအရပ်သို့ မြေ၌တည်ကြကုန်သော အကြင်နတ်တို့သည်လည်းကောင်း အဇဋာပြင် ထက်ကောင်းကင်၌ တည်ကြသော အကြင်နတ်တို့သည်လည်းကောင်း။

ညီညာဖြဖြ စည်းဝေးရောက်လာကြပေကုန်၏ ခပ်သိမ်းဥဿုံ အလုံးစုံသာလျှင် ဖြစ်ကြကုန်သော ထိုနတ်များစွာတို့သည် နှစ်သက်ရွှင်လန်း ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ထား ရှိကြကုန်သည် ဖြစ်ကြပါကုန်လော့။

ဝေသာလီပြည်မှာဘေးဆိုးကြုံ

အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဝေသာလီပြည်မှာ အနာရောဂါဘေး၊ အစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးတဲ့ဘေး၊ ဘီလူးတွေရဲ့ ပူးဝင်နှောက်ယှက်တဲ့ဘေးဆိုးကြီးတွေ ကြရောက်တော့ ဝေသာလီပြည်ကြီးအ တော်လေး ပျက်စီးသွားပါတယ်။

လူတွေလည်း အတော်လေးသေကြေကြပါတယ် တိုတိုပြောရင် ဘုရားအမှူးရှိတဲ့ သံဃာတော်တွေ ကြွရောက်ပြီး ဝေသာလီပြည်ကို ဘုရားရှင်ခြေတော်ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ မိုးကြီးအကြီး အကျယ်ရွာချပါတယ်။

လူသေအလောင်းစတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ မျောပါသွားပါတယ် ဒါနတ်တွေရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ပါဘဲ ဘုရားရှင်ကြွလာပြီ သီတင်းကြားတာနဲ့ တန်ခိုးကြီးတဲ့ နတ်တွေ ဆိုက်ရောက်လာပါတယ်။

ဒီတန်ခိုးကြီးတဲ့ နတ်တွေရောက်လာတဲ့ တန်ခိုးနည်းတဲ့ နတ်ဆိုးတွေ ဘီလူးတွေ အကုန်လုံး ထွက်ပြေးကုန်ပါတယ် မြတ်စွာဘုရားရှင်က ရတနသုတ်ကို စပြီးဟောကြားပါတယ် သိကြားမင်းကြီးနဲ့ တစ်ကွ နတ်ပရိတ်သတ်တွေလည်း တရားနာလာကြပြီ။

” ထိုမှတစ်ပါးလည်း ငါဘုရားသည် ဟောကြားပြသ ဆိုဆုံးမတော်မူအပ်သော ရတနသုတ်ပရိတ်အရံအတားကို ရိုသေသမှု အလေးဂရုပြု၍ နာယူကြပါကုန်လော့ အို နတ်များစွာတို့ …။

ထိုကဲ့သို့ တရားနာယူရန် ငါဘုရား တိုက်တွန်းတော်မူသော ကြောင့်ပင်လျှင် သင်နတ်များစွာတို့သည် နားစိုက်ကြပါကုန်လော့ လူသားဖြစ်သော သတ္တဝါအပေါ်၌ ချစ်မြတ်နိုးခြင်း မေတ္တာတရားကို ပြုကြပါကုန်လော့။

ယင်းလူသားအပေါင်းတို့သည် သင်နတ်များစွာတို့အား နေ့အခါ၌လည်းကောင်း ညဥ့်အခါ၌လည်းကောင်း ဒေဝတာဗလိဟုခေါ်ဆိုအပ်သော ပူဇော်ပသဖွယ်ရာ အဖြာဖြာကို ဆောင်ယူပသ ပူဇော်ကြပေကုန်၏။

ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် သင်နတ်များစွာတို့သည် ထိုလူသားအပေါင်းတို့ကို မမေ့မလျော့ကြကုန်ဘဲ သနားစောင့်ရှောက်ကြပါကုန်လော့” ဘုရားရှင်က နတ်တွေကို တိုက်တွန်းထားပါတယ်။

လူသားဖြစ်တဲ့ သတ္တဝါတွေ အပေါ် ချစ်ခင်မြတ်နိူးဖို့ မြတ်စွာဘုရား မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ အကြောင်းပြချက်က လူသားတို့သည် နေ့မှာသော်လည်းကောင်း ညမှာသော်လည်းကောင်း ။

အသင်နတ်တို့အား ဒေဝတာဗလိဟုခေါ်ဆိုအပ်သော ပူဇော်ပသဖွယ်ရာ အဖြာဖြာကို ပူဇော်ပသကြပါတယ် ဒါကြောင့် ဒီလူသားတို့ အပေါ်၌ မမေ့မလျော့ကြကုန်ဘဲ သနားစောင့်ရှောက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။

ဒီနေရာမှာ- ဒေဝတာဗလိ ဆိုတာလေးကို ပြောချင်လို့ပါ နတ်တွေကို ပူဇော်ပသတယ်ဆိုတာ သူတို့ကို ရှိခိုးတာဟာ မဟုတ်ပါဘူး မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း တစ်ဦးကို ရိုသေစွာ ဧည့်ခံကျွေးမွေးတဲ့ ပုံစံတစ်ခုမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။

မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း ကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးသလို

လ္ဘက်ကလေးလက်တစ်ဆစ်လောက်၊ ကွမ်းရွက်ကလေးက တစ်ရွက်လောက် ဒီလိုပုံစံနဲ့လား၊ မိမိရဲ့ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း တစ်ရောက်ကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးသလို ရိုရိုသေသေ ဧည့်ခံတာကို ဆိုလိုပါတယ်။

ဒီမှာ ထင်ရှားအောင် ပုံစံလေးတစ်ခုလောက် ထုတ်ပြပါမယ် အားလုံးကြားဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာမှာ ယမကဝဂ်မှာလာတဲ့ ကာဠီဘီလူးမဝတ္ထုပါ။

သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ လင်တူ မယားနှစ်ဦးတို့ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရန်ငြိုးဖွဲ့ လာခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။

ဘုန်းကြီးတို့ ဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက် လာတော့ တစ်ဦးက ကာဠီအမည်ရ ဘီလူးမဖြစ်နေပြီ တစ်ဦးက လူသားအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီ ဒီအမျိုးသမီးတို့ ဇနီးမောင်နှံမှာ ကလေးရလာပြီဆို ကာဠီဘီလူးမက လာလာပြီးစားပါတယ်။

တစ်နေ့မှာ အမျိုးသမီးက မိဘရပ်ထံပြန်ပြီး မွေးပါတယ် ဒီအချိန်မှာ ကာဠီဘီလူးမက ဝေဿဝဏ်နတ်မင်းကြီးတို့ကို ရေကြည်တော် သွားရောက် ဆက်သနေရတဲ့ အချိန်နဲ့ ကြုံနေလို့ မီးတွင်းမှာလာမစားနိုင်ဘဲ အန္တရာယ်က လွတ်သွားပါတယ်။

အန္တရာယ်ကင်းပြီဆိုပြီး ပြန်လာကြပါတယ် ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်အနီး ရေကန်တစ်ခုမှာ ရေဆင်းချိုးနေတုန်းအခိုက် ကာဠီဘီလူးမလာတာကိုတွေ့တော့ အမျိုးသမီးလုပ်သူက သူ့ ကလေးကို ပွေ့ချီပြီး ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်ထဲ ပြေးဝင်ပါတယ်။

ကာဠီဘီလူးမကလည်းနောက်ကလိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဇေတဝန်ကျောင်းကို စောင့်တဲ့တနတ်က ကာဠီဘီလူးမကို ပေးမဝင်ဘူး တားမြစ်ထားတယ် ဘုရားရှင်အရှေ့ကို ဒီကလေးကို ပြေးချပြီး မိခင်လုပ်သူက ကယ်တော်မူဖို့ လျှောက်ထားပါတယ်။

မြတ်စွာဘုရားက တံခါးစောင့်နတ်ကို အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဘီလူးမကို ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ ဘုရားရှင်ရှေ့ရောက်တော့ မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့ ကာဠီဘီလူးမသည် သောတာပန်တည်သွားပါတယ်။

သောတာပန်တည်ပြီးတောက် ကလေးကို ဘီလူးမလက်ထဲ ထည့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ် သူက ကလေးကို စားလိုစိတ်မရှိတော့ဘဲ သားအရင်းကဲ့သို့ ပွေ့ဖက်ထားပါတယ်။

တိုတိုပြောရရင် နောက်ပိုင်းမှာ ဘီလူးမက ငိုပါတယ် မြတ်စွာဘုရားက ဘာကြောင့် ငိုရသလဲမေးလိုက်တော့ “တပည့်တော်သည် တစ်ချိန်က သူတစ်ပါးရဲ့ အသက်တွေကို စားသောက်ပြီး နေခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။

ယခုအခါမှာ သောတာပတ္တိမဂ်ဖိုလ် တည်သွားပြီမို့ သူတစ်ပါး၏ အသက်ကို သတ်ဖြတ်စားသောက်လိုစိတ် မရှိတော့ပါဘုရား၊ တပည့်ရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်ပြီး ဝမ်းနည်းလို့ ငိုတဲ့အကြောင်း”လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။

ဒီအခါမှာ ဘုရားရှင်က ဒီဇနီးမောင်နှံကို အိမ်ခေါ်သွားပြီး မိမိတို့ရဲ့ မိဘသဖွယ်သဘောထားပြီး ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လိုက်ပါလို့ မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ် ဇနီးမောင်နှံက အိမ်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။

ဒါပေမယ့် သူ့အတွက်နေရတာ ကျပ်တည်းကျင်းမြောင်းလေတော့ ရွာဦးထိပ်မှာရှိတဲ့ ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်မှာ သူ့ကိုသွားနေစေပြီး နေ့စဉ် စားဖို့သောက်ဖို့ ပြုစုလုပ်ကျွေးကြပါတယ် ဆွမ်းပို့ပေးတယ် ဆိုကြပါစို့။

အပြန်အလှန်စောင့်ရှောက်ကြ

ဘီလူးမက ဒီဇနီးမောင်နှံတို့ကို ဘယ်လိုပြန်ပြီး စောင့်ရှောက်ပေးသလဲ ဆိုတော့ ‘ဒီနှစ်မှာ မိုးကောင်းလိမ့်မယ် နိမ့်တဲ့နေရာမှာ လယ်မလုပ်ပါနဲ့ ကုန်းကျတဲ့နေရာမှာ လယ်လုပ်ပါ အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်။

ဒီနှစ်တော့ မိုးနည်းလိမ့်မယ် ကုန်းမြင့်မှာ လယ်မလုပ်ပါနဲ့ ချိုင့်ဝှမ်းမှာ လယ်လုပ်ပါ’ စသည်ဖြင့် အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ် ဒီလို အကြံပေးလို့ ဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာ လယ်လုပ်ငန်းဖြင့် ကြီးပွားတိုးတက်လာကြပါတယ်။

ဘေးက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း ကြီးပွားတိုးတက်ပုံကို မေးမြန်းပြီး ‘တို့လည်း ဒီကာဠီဘီလူးမကို ကျွေးမွေးပြုစုလို့ မရဘူးလား’ ‘ရပါတယ်’ ဒီလိုနဲ့ သွားပြီးကျွေးမွေးကြပါတယ်။

ဒီလိုနဲ့ ဟိုလူကကျွေး ဒီလူကကျွေးနဲ့ ဒီ ကာဠီဘီလူးမကို ပူဇော်ပသတဲ့ ပွဲကြီးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် အဲ့ဒီမှာ ဒီဘီလူးမကို ကိုးကွယ် အားထားရာအဖြစ်နဲ့ သွားပြီးရှိခိုးပူဇော်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။

မိမိတို့ကို စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း တစ်ဦးအနေဖြင့်သာ သွားပြီးတော့ လှူဒါန်းပူဇော်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီလို ကျွေးမွေးလှူဒါန်းနေတာကို ဒေဝတာဗလိလို့ ခေါ်ပါတယ်။

အဲ့ဒီလို ဘုရားရှင်လက်ထက်က ဒီလို ဒေဝတာဗလိလို ပူဇော်ပသမှုမျိုးတော့ ရှိကြပါတယ် ဘုရားရှင်လည်း ခွင့်ပြုထားပါတယ်။း ယခုကာမှာ တော့ ဘုရားနဲ့ တစ်တန်းထဲထားပြီး ကိုးကွယ်ကန်တော့ ဆည်းကပ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။

ဒီနေရာမှာ နတ်တွေကို ကြောက်လို့ ရှိခိုးတာကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှုနှင့် ပူဇော်ပသမှု အပိုင်းကို ဆိုလိုပါတယ် ဒီမှာ ယခုခေတ် တောင်ပြုံးပွဲက မင်းကြီးမင်းလေးလို့ သူတို့ခေါ်နေတဲ့ နတ်ပေါ့ ဒီလိုဟာတွေကို မဆိုလိုသေးပါဘူး။

ဒီမင်းကြီးမင်းလေးစတာတွေကို တော့ ဘယ်ထဲပါလည်းဆိုတာ နောက်တော့ ပြောပါ့မယ် ဒီနေရာမှာ ဒကာတော်သိကြားတို့လို နတ်တွေကို ဆိုလိုပါတယ်။

ဒီတော့ ပူဇော်တယ်ဆိုတာ သီလရှိတဲ့ အရှင်ကောင်း အရှင်မြတ်တွေ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကို မိမိတို့ လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအစုစုတို့ဖြင့် လှူဒါန်းထောက်ပံ့ပြီး ။

မိမိ၏ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း တစ်ဦးကို ရိုရိုသေသေလေးလေးစားစား အမျှကုသိုလ်ပေးဝေနေတာကို ဆိုလိုပါတယ် ဒေဝတာဗလိလို ပူဇော်ပသမှုမျိုးကြတော့ မိမိ၏ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း တစ်ဦးကို ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ ။

ပူဇော်ပသမှုမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ် ရတနာ သုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် ပူဇော်ကန်တော့သလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဒါကို သတိရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

Related Posts

ေငြကံည့ံေနပါသလား

admin | November 20, 2019 | 0

Zawgyi သူမ်ားထံမွ ယူထားတဲ့ ေငြ ျပန္ဆပ္ခ်င္သူေတြ အတြက္ပါ တခ်ိဳ႕ မေျပလည္လို႔. သူမ်ားဆီက ေႂကြးယူ မေျပလည္ေတာ့ျပန္မဆပ္နိူင္ ရွာၾကဘူး။ ဒီလို ျပန္ဆပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ဓာက္ ရွိတာကိုက. အင္မတန္ ေလးစားစရာ ေကာင္းတယ္ သူမ်ားဆီက. ေငြယူၿပီ ျပန္ဆပိခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာက္ ရွိသူေတြလည္ ရွိတယ္ ။ သူတို႔ခမ်ာ မေျပလည္လြန္းလို႔သာ ၿငိမ္ေနရွာ ၾကတာ ေငြ…

စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ပ႒ာန္တရားေတာ္ကို သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းအျဖစ္ ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ အဂၤလန္

admin | November 9, 2019 | 0

Zawgyi အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကေလးေတြဟာ ကန္ေက်ာက္တာနဲ႕ ဆဲေရးတိုင္းထြာတာေတြကို ျပဳမႈခ်ိန္မွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သူတို႔ေတြ ဘာေတြ ခံစားေနသလဲဆိုတာ နားမလည္နိုင္ၾကလို႔ပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ကို သက္သာေစမယ့္ နည္းလမ္းကို ရွာမေတြ႕လို႔ပါပဲ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ အဂၤလန္က စာသင္ေက်ာင္းေတြဟာ နည္းလမ္းသစ္နဲ႕ ကိုင္တြယ္ၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လူငယ္လူ႐ြယ္ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္က်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ စာသင္ခန္းေတြမွာ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ကို…

Recent Posts

Archives

Meta