2020 ခုနွစ္အတြက္ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

Zawgyi

အမ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္ အရ 2020  ခုႏွစ္ ဒုတိယ ေျခာက္လပတ္အတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ ေဟာကိန္းေလးေတြ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ သိပ္ အက်ယ္ႀကီး ေတာ့ မဟုတ္ဘူး ။

အေကာင္း / အဆိုး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေလာက္ဘဲ ေရးႏိုင္ ပါေတာ့တယ္ ဖတ္ၾကည့္ ၾကရေအာင္ 💬

၁ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္အဂၤလိပ္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ …

အလုပ္ႏွစ္မ်ိဳး၊ ၀င္ေငြႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္ ဘယ္ကိစၥမွာမဆုိ အၿပိဳင္အဆုိင္၊ အထစ္အေငါ့ေလးေတြျဖစ္ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ရတတ္ပါတယ္ ၀င္ေငြ သိသိသာသာ တုိးလာမယ္။

သူတစ္ပါးရဲ႕ကိစၥေတြကိုလည္း ၾကား၀င္ကူညီရတတ္ပါတယ္ ကံဇာတာထြန္းပေစရန္ မၾကာမၾကာ သီလရွင္ကို ေငြ (၂) ဂဏန္းလွဴပါေလ။

၂ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္အဂၤလိပ္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၁၁၊ ၂၀၊ ၂၉ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ …

ဆံုးျဖတ္ရခက္ေသာ ကိစၥေတြ မ်ားေနတတ္ပါတယ္ ဟုိဟာလုပ္ရေကာင္းႏုိးႏုိး၊ ဒီဟာလုပ္ရေကာင္းႏုိးႏုိးနဲ႔ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ရတတ္ပါတယ္။

ရာထူး၊ ဂုဏ္ထူး၊ ဆုထူး၊ ဘဲြ႕ထူးကိစၥေတြ အားျပဳၿပီး ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္ ရပ္ေ၀းျပည္ပနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္မ်ား အက်ိဳးထူးႏုိင္ပါတယ္ ကံဇာတာထြန္းပေစရန္ ေက်းငွက္မ်ားကို မၾကာမၾကာ အစာေကၽြးပါေလ။

၃ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္အဂၤလိပ္လတြင္မဆုိ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ …

ေနရာသစ္၊ လုပ္ငနး္သစ္၊ အစီအစဥ္သစ္မ်ား အက်ိဳးေပးခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္ မိမိဘက္က ေကာင္းစြာ ႀကိဳးစားႏုိင္လွ်င္ ထိပ္ဆံုးတန္းကို ေရာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္သြားႏုိင္သလုိ ။

ေပါ့ေပါ့ဆဆျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈေတြ မ်ားတတ္ပါတယ္ ခရီးတုိေတြ အက်ိဳးေပးတတ္ပါတယ္။

ႀကီးကဲသူေတြနဲ႔ စိတ္သေဘာကဲြရတတ္ပါတယ္ ကံဇာတာထြန္းပရန္ မၾကာမၾကာ အခင္း၊ ေၾကြျပားစေသာ ကုသုိလ္ျပဳလုပ္ပါေလ။

၄ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္အဂၤလိပ္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ …

၀င္ေငြတုိးၿပီး အဖုိးတန္ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သုိေလွာင္စုေဆာင္းမိႏုိင္မယ့္ကာလျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မိတ္ေဆြသစ္၊ ေဖာက္သည္သစ္၊ ပရိသတ္အသစ္ေတြ အထူးထူးျခားျခားတုိးလာတတ္ပါတယ္။

အတတ္ပညာ၊ အသိပညာအသစ္မ်ားလည္း တုးိတတ္ပါတယ္ ကံဇာတာပြင့္လန္းေစရန္ မၾကာမၾကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေဖ်ာ္ရည္ကပ္လွဴပါေလ။

၅ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္အဂၤလိပ္လတြင္မဆုိ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္…

အက်ဳိးထူးေသာခရီး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီးေကာင္းေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ႀကံဳလာေနပါလိမ့္မယ္။

အသီးအႏွံ၊ ေရထြက္ကုန္၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အလုပ္ေတြမွာ ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဘာသာေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လုပ္ကုိင္ရတတ္ပါတယ္။ အ၀ယ္မွား အေရာင္းမွားေတြလည္း သတိထားရပါလိမ့္မယ္။

ကံဇာတာ ပြင့္လန္းေစရန္ မၾကာမၾကာ ေညာင္ပင္ႀကီးမ်ားမွာ သန္႔ရွင္းေရးကုသိုလ္ျပဳလုပ္၍ ေမတၱာပုိ႔ပါေလ။

၆ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္အဂၤလိပ္လတြင္မဆုိ ၆၊ ၁၅၊ ၂၄ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ …

ဘယ္အလုပ္မွာမဆုိ အၿပိဳင္အဆုိင္၊ အတုိက္အခံေတြ အလြန္မ်ားတတ္ပါတယ္ က်န္းမာေရးနဲ႔ အႏၲရာယ္ကုိလည္း ခါတုိင္းႏွစ္ေတြထက္ပုိၿပီး ဂ႐ုစိုက္ရပါလိမ့္မယ္။

ယာဥ္ရထားနဲ႔ပတ္သက္ေသာအလုပ္မ်ား၊ ခရီးသြားလာေရးနဲ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအလုပ္မ်ား၊ တစ္ရပ္တစ္ေက်းမွာ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္အေသာအလုပ္မ်ား အက်ဳိးထူးတတ္ပါတယ္။

ကံဇာတာထြန္းပေစရန္ မၾကာမၾကာ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ အ၀တ္အေဟာင္း စြန္႔ႀကဲပါေလ။

၇ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္အဂၤလိပ္လတြင္မဆုိ ၇၊ ၁၆၊ ၂၅ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္…

ကံပြင့္၊ လာဘ္ပြင့္၊ မ်က္ႏွာပြင့္ စသည္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈႀကီးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။

ထီေပါက္၊ မဲေပါက္၊ ဆုရ၊ ရာထူးတုိး၊ အေမြရ …စသည္ျဖင့္ အခြင့္အေရးႀကီးေတြ ေပၚေပါက္တတ္ပါတယ္။

ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ၊ မီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအလုပ္ေတြနဲ႔ အထူးစီးပြားတက္ခ်မ္းသာလာႏုိင္ပါတယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ေတာ့ ေငြကုန္မ်ားတတ္ပါတယ္။

ကံဇာတာထြန္းပေစရန္ မၾကာမၾကာ ေရကုသုိလ္၊ မီးအလင္းေရာင္ကုသုိလ္ ျပဳလုပ္ပါေလ။

၈ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္အဂၤလိပ္လတြင္မဆုိ ၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ …

ပညာေရး၊ ဘာသာေရးကိစၥေတြမွာ ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္ထြန္းေပါက္တတ္ပါတယ္ ဆရာေကာင္းေတြ၊ ပညာေကာင္းေတြ တုိးမယ္။

အေ၀းနဲ႔ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေသာလုပ္ငန္းေတြ အထူးတုိးတက္လာမယ္ ေငြေၾကးစာရင္းဇယားအ႐ႈပ္အေထြး၊ အ၀ယ္မွားအေရာင္းမွားကိစၥေတြေတာ့ သတိထားရပါလိမ့္မယ္။

ကံဇာတာထြန္းပေစရန္ မၾကာမၾကာ မိဘဆရာႀကီးကဲသူတို႔အား ေဆး၀ါး လွဴဒါန္းပါေလ။

၉ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္အဂၤလိပ္လတြင္မဆုိ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္…

အိမ္ေျပာင္း၊ ေနရာေျပာင္း၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥမ်ား အထူးေကာင္းပါတယ္။

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရးအလုပ္မ်ား၊ ယာဥ္ရထားနဲ႔ပတ္သက္ေသာအလုပ္မ်ား သိသိသာသာ တုိးတက္လာႏိုင္ပါတယ္။

သားသမီး၊ ေအာက္လက္ငယ္သားတုိ႔အတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စရာမ်ား ႀကံဳရတတ္ပါတယ္ ကုန္းျမင့္၊ ေတာင္ကုန္းေဒသေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စီးပြားျဖစ္ထြန္းတတ္ပါတယ္။

ကံဇာတာထြန္းပေစရန္ မၾကာမၾကာ ကေလးမ်ားကုိ မုန္႔ ဒါနလုပ္ပါေလ။

Unicode

2019 မှာ သင့်ကံကြမ္မာ

အများ တောင်းဆိုချက် အရ 2020 ခုနှစ် အတွက် ဂဏန်းဗေဒင် ဟောကိန်းလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် သိပ် အကျယ်ကြီး တော့ မဟုတ်ဘူး ။

အကောင်း / အဆိုး အကျဉ်းချုပ် လောက်ဘဲ ရေးနိုင် ပါတော့တယ် ဖတ်ကြည့် ကြရအောင် 💬

၁ ဂဏန်းသမားများ

မည်သည့်အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက်တွင် မွေးဖွားသူများသည် …

အလုပ်နှစ်မျိုး၊ ဝင်ငွေနှစ်မျိုး ဖြစ်လာတတ်ပါတယ် ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို အပြိုင်အဆိုင်၊ အထစ်အငေါ့လေးတွေဖြစ်ပြီးမှ အောင်မြင်ရတတ်ပါတယ် ဝင်ငွေ သိသိသာသာ တိုးလာမယ်။

သူတစ်ပါးရဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်း ကြားဝင်ကူညီရတတ်ပါတယ် ကံဇာတာထွန်းပစေရန် မကြာမကြာ သီလရှင်ကို ငွေ (၂) ဂဏန်းလှူပါလေ။

၂ ဂဏန်းသမားများ

မည်သည့်အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို ၂၊ ၁၁၊ ၂၀၊ ၂၉ ရက်တွင် မွေးဖွားသူများသည် …

ဆုံးဖြတ်ရခက်သော ကိစ္စတွေ များနေတတ်ပါတယ် ဟိုဟာလုပ်ရကောင်းနိုးနိုး၊ ဒီဟာလုပ်ရကောင်းနိုးနိုးနဲ့ အချိန်တွေ ကုန်ရတတ်ပါတယ်။

ရာထူး၊ ဂုဏ်ထူး၊ ဆုထူး၊ ဘွဲ့ထူးကိစ္စတွေ အားပြုပြီး ကြိုးစားသင့်ပါတယ် ရပ်ဝေးပြည်ပနဲ့ ပတ်သက်သော အလုပ်များ အကျိုးထူးနိုင်ပါတယ် ကံဇာတာထွန်းပစေရန် ကျေးငှက်များကို မကြာမကြာ အစာကျွေးပါလေ။

၃ ဂဏန်းသမားများ

မည်သည့်အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ ရက်တွင် မွေးဖွားသူများသည် …

နေရာသစ်၊ လုပ်ငန်းသစ်၊ အစီအစဉ်သစ်များ အကျိုးပေးချိန်ဖြစ်ပါတယ် မိမိဘက်က ကောင်းစွာ ကြိုးစားနိုင်လျှင် ထိပ်ဆုံးတန်းကို ရောက်အောင် အောင်မြင်သွားနိုင်သလို ။

ပေါ့ပေါ့ဆဆဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေ များတတ်ပါတယ် ခရီးတိုတွေ အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။

ကြီးကဲသူတွေနဲ့ စိတ်သဘောကွဲရတတ်ပါတယ် ကံဇာတာထွန်းပရန် မကြာမကြာ အခင်း၊ ကြွေပြားစသော ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါလေ။

၄ ဂဏန်းသမားများ

မည်သည့်အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို ၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁ ရက်တွင် မွေးဖွားသူများသည် …

ဝင်ငွေတိုးပြီး အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ သိုလှောင်စုဆောင်းမိနိုင်မယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။

လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မိတ်ဆွေသစ်၊ ဖောက်သည်သစ်၊ ပရိသတ်အသစ်တွေ အထူးထူးခြားခြားတိုးလာတတ်ပါတယ်။

အတတ်ပညာ၊ အသိပညာအသစ်များလည်း တုးိတတ်ပါတယ် ကံဇာတာပွင့်လန်းစေရန် မကြာမကြာ ဘုန်းတော်ကြီးများကို ဖျော်ရည်ကပ်လှူပါလေ။

၅ ဂဏန်းသမားများ

မည်သည့်အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို ၅၊ ၁၄၊ ၂၃ ရက်တွင် မွေးဖွားသူများသည်…

အကျိုးထူးသောခရီး၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးကောင်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံလာနေပါလိမ့်မယ်။

အသီးအနှံ၊ ရေထွက်ကုန်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမှာ ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်လာနိုင်ပါတယ်။

ဘာသာရေးလုပ်ငန်းကြီးများ လုပ်ကိုင်ရတတ်ပါတယ်။ အဝယ်မှား အရောင်းမှားတွေလည်း သတိထားရပါလိမ့်မယ်။

ကံဇာတာ ပွင့်လန်းစေရန် မကြာမကြာ ညောင်ပင်ကြီးများမှာ သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ်ပြုလုပ်၍ မေတ္တာပို့ပါလေ။

၆ ဂဏန်းသမားများ

မည်သည့်အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို ၆၊ ၁၅၊ ၂၄ ရက်တွင် မွေးဖွားသူများသည် …

ဘယ်အလုပ်မှာမဆို အပြိုင်အဆိုင်၊ အတိုက်အခံတွေ အလွန်များတတ်ပါတယ် ကျန်းမာရေးနဲ့ အန္တရာယ်ကိုလည်း ခါတိုင်းနှစ်တွေထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်ရပါလိမ့်မယ်။

ယာဉ်ရထားနဲ့ပတ်သက်သောအလုပ်များ၊ ခရီးသွားလာရေးနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်များ၊ တစ်ရပ်တစ်ကျေးမှာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်အသောအလုပ်များ အကျိုးထူးတတ်ပါတယ်။

ကံဇာတာထွန်းပစေရန် မကြာမကြာ နွမ်းပါးသူများကို အဝတ်အဟောင်း စွန့်ကြဲပါလေ။

၇ ဂဏန်းသမားများ

မည်သည့်အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို ၇၊ ၁၆၊ ၂၅ ရက်တွင် မွေးဖွားသူများသည်…

ကံပွင့်၊ လာဘ်ပွင့်၊ မျက်နှာပွင့် စသည်ဖြင့် အောင်မြင်မှုကြီးများ ကြုံတွေ့နိုင်သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။

ထီပေါက်၊ မဲပေါက်၊ ဆုရ၊ ရာထူးတိုး၊ အမွေရ …စသည်ဖြင့် အခွင့်အရေးကြီးတွေ ပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။

ရေနှင့်ပတ်သက်သော၊ မီးနှင့်ပတ်သက်သောအလုပ်တွေနဲ့ အထူးစီးပွားတက်ချမ်းသာလာနိုင်ပါတယ် ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ ငွေကုန်များတတ်ပါတယ်။

ကံဇာတာထွန်းပစေရန် မကြာမကြာ ရေကုသိုလ်၊ မီးအလင်းရောင်ကုသိုလ် ပြုလုပ်ပါလေ။

၈ ဂဏန်းသမားများ

မည်သည့်အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို ၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရက်တွင် မွေးဖွားသူများသည် …

ပညာရေး၊ ဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာ ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်ထွန်းပေါက်တတ်ပါတယ် ဆရာကောင်းတွေ၊ ပညာကောင်းတွေ တိုးမယ်။

အဝေးနဲ့ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်သောလုပ်ငန်းတွေ အထူးတိုးတက်လာမယ် ငွေကြေးစာရင်းဇယားအရှုပ်အထွေး၊ အဝယ်မှားအရောင်းမှားကိစ္စတွေတော့ သတိထားရပါလိမ့်မယ်။

ကံဇာတာထွန်းပစေရန် မကြာမကြာ မိဘဆရာကြီးကဲသူတို့အား ဆေးဝါး လှူဒါန်းပါလေ။

၉ ဂဏန်းသမားများ

မည်သည့်အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို ၉၊ ၁၈၊ ၂၇ ရက်တွင် မွေးဖွားသူများသည်…

အိမ်ပြောင်း၊ နေရာပြောင်း၊ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စများ အထူးကောင်းပါတယ်။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ခရီးသွားလာရေးအလုပ်များ၊ ယာဉ်ရထားနဲ့ပတ်သက်သောအလုပ်များ သိသိသာသာ တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။

သားသမီး၊ အောက်လက်ငယ်သားတို့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စရာများ ကြုံရတတ်ပါတယ် ကုန်းမြင့်၊ တောင်ကုန်းဒေသတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး စီးပွားဖြစ်ထွန်းတတ်ပါတယ်။

ကံဇာတာထွန်းပစေရန် မကြာမကြာ ကလေးများကို မုန့် ဒါနလုပ်ပါလေ။